Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Được đăng lên bởi mc-nyuu
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 8

CƠ SỞ DỮ LIỆU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mụctiêu



Phân biệt được hệ quản trị cơ sở dữ liệu với hệ thống tập tin cổ điển



Khái niệm được các mô hình dữ liệu mạng, phân cấp, quan hệ, thực thể liên kết và mô hình hướng đối tượng

Nộidung



Mộtsốkháiniệm



Cácmôhìnhdữliệu

I.Mộtsốkháiniệm

1.1Hệthốngcáctậptincổđiển:
Được tổchứcmột cách riêng rẽ, phụcvụcho mộtmụcđíchcủamộtđơnvịhaymột đơnvịcontrực thuộccụthể
Mộtvàihạnchế:
+Dữliệudưthừavàkhôngnhấtquán.
+Khókhăntrongviệctruyxuấtdữliệu
+Nhiềungườisửdụng=>vấnđềbảomật
+ ….

I.Mộtsốkháiniệm

1.2Địnhnghĩacơsởdữliệu:
Cơsởdữliệu(database) là mộthệthốngcác thông tin có cấu trúc được lưutrữtrêncácthiết bịlưu trữthứcấp(băng từ, đĩa từ…)
nhằmthoảmãnyêu cầu khai thác thông tinđồngthời của nhiều ngườisửdụnghay nhiều chương trình ứng dụng với
nhiều mục đíchkhácnhau.

I.Mộtsốkháiniệm

1.2Địnhnghĩacơsởdữliệu:
ƯuđiểmcủaCSDL:



Giảmsựtrùnglắp thông tin xuống mức thấp nhất và do đó bảo đảm được tính nhấtquánvà toàn vẹndữliệu.



Dữliệucó thể được truy xuất theo nhiều cách khác nhau



Khảnăngchiasẻthôngtin cho nhiều ngườisửdụngvà nhiều ứng dụng khác nhau

I.Mộtsốkháiniệm

1.2Địnhnghĩacơsởdữliệu:
NhữngvấnđềphátsinhcủaCSDL:



Cầnxácđịnhrõtráchnhiệmđốivới:

+Sựantoàncủadữliệu
+Tínhchínhxáccủadựliệu
- Aicótráchnhiệmcậpnhật,chỉnhsửa.
-Nhữngthôngtinnàođượcphépsửa.



Cầnmộtcơchếbảomậthayphânquyềnkhaithácthôngtin

I.Mộtsốkháiniệm

1.2Địnhnghĩacơsởdữliệu:
NhữngvấnđềphátsinhcủaCSDL:



Giảiquyếtsựtranhchấptrongtruycậpdữliệukhicónhiềungườicùngtruycậpđếnmộtnguồndữliệu



CSDLcũngcóchukỳsống=>đòihỏingườiphântíchthiếtkếcóchuyênmôn,nhiềukinhnghiệm.

I.Mộtsốkháiniệm

1.3CácđốitượngsửdụngCSDL:



NgườidùngkhôngchuyênvềtinhọcvàCSDL



CácchuyênviêntinhọcbiếtkhaithácCSDL.



NhữngngườiquảntrịCSDL

I.Mộtsốkháiniệm

1.4HệquảntrịCSDL:
Làcôngcụhỗtrợtíchcực

cho

các

nhà

phântích,

thiếtkếvà

khaithácCSDL.

Hiện

trịCSDLtrênthịtrườngnhư:VisualFoxpro, SQL server, DB2, Microsoft Access, Oracle…

nay

có

nhiềuhệquản

I.Mộtsốkháiniệm

1.4HệquảntrịCSDL:
MộthệquảntrịCSDLphảicó:



NgônngữgiaotiếpgiữaNSDvàCSDL

+Ngôn ngữmô tảdữliệu(Data Definition Language - DDL)đểchophép khaibáocấu trúc của CSDL, khai báo các mối
liênhệcủa dữliệu(DataRelationship) và các quy tắc (Rules, Constraint) quản lý áp đặt trêndữliệu.
+Ngôn ngữthaotácdữliệu(Data Manipulaton Language - DML) cho phépNSDcó thểthêm, xoá,dữliệutrong CSDL.

I.Mộtsốkháiniệm

1.4HệquảntrịCSDL:
MộthệquảntrịCSDLphảicó:



Ngônngữgiaotiếpg...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 8
CƠ SỞ DỮ LIỆU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU - Người đăng: mc-nyuu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 9 10 622