Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3 Hệ thống quản lý tập tin

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3
Hệ thống quản lý tập tin
Phạm Tuấn Sơn
Email: ptson@fit.hcmuns.edu.vn

1

Mục tiêu
n
n
n

n

Trình bày cấu tạo đĩa từ
Trình bày các khái niệm về hệ thống tập tin
Trình bày một số vấn đề khi cài đặt hệ thống quản lý
tập tin trên đĩa và trong bộ nhớ
Trình bày mô hình tổ chức hệ thống tập tin của một
số hệ điều hành thông dụng

2

Phân cấp hệ thống lưu trữ
Volatile

Tốc độ
truy xuất

Non-volatile

Dung
lượng

3

Đĩa từ
n

Đĩa từ - là những đĩa phẳng bằng thủy tinh hay
bằng kim loại cứng được phủ từ để ghi dữ liệu

4

Cấu trúc vật lý
n

n

n

n

n

Gồm nhiều lớp hình tròn, mỗi lớp phủ
từ 1 hoặc cả 2 mặt (side)
Mỗi mặt có tương ứng 1 đầu đọc
(head) để đọc hoặc ghi dữ liệu
Mỗi mặt có nhiều đường tròn đồng
tâm (track)
Mỗi đường tròn được chia nhỏ thành
các cung tròn (sector), thông thường
mỗi cung chứa 4096 điểm từ (~ 4096
bit = 512 byte)
Mỗi lần đọc/ ghi ít nhất 1 sector (512
byte)
5

Kết buộc (Mount) hệ thống tập tin
n

n

Một hệ thống tập tin phải được kết buộc (mount)
trước khi có thể truy xuất (giống như tập tin phải
được mở trước khi sử dụng)
Các HĐH thường phát hiện và tự động kết buộc các
hệ thống tập tin tồn tại trên hệ thống
q
q

n

Windows kết buộc hệ thống tập tin vào ổ đĩa
Linux kết buộc hệ thống tập tin vào một thư mục

Một số HĐH cung cấp lệnh để thực hiện việc kết
buộc hệ thống tập tin
q

Ví dụ: lệnh mount (Linux)
53

Ví dụ kết buộc hệ thống tập tin
mount /dev/sda1

/users

54

...
1
Chương 3
H thng qun lý tp tin
Phm Tun Sơn
Email: ptson@fit.hcmuns.edu.vn
Chương 3 Hệ thống quản lý tập tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3 Hệ thống quản lý tập tin - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương 3 Hệ thống quản lý tập tin 9 10 121