Ktl-icon-tai-lieu

chương trính hỗ trợ giải toán nguyên hàm trong symbolic

Được đăng lên bởi Shinichi Tran
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Phòng Sau Đại Học


Báo Cáo Môn Học Lập Trình Symbolic

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢI TOÁN NGUYÊN HÀM
SỬ DỤNG CƠ SỞ TRI THỨC VÀ MAPLE

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
Học viên thực hiện: Đỗ Duy Phúc
Mã số học viên: CH1101122
Lớp: Cao Học K6

TP.HCM, tháng 1 năm 2013

Mục Lục
Mục Lục.................................................................................................................................................2
Lời Nói Đầu............................................................................................................................................3
Phần 1. Giới Thiệu..................................................................................................................................4
Phần 2. Phần Nhân Tính Toán Bằng Maple............................................................................................4
2.1. Module các nguyên hàm cơ bản.................................................................................................4
2.2. Module biến đổi biểu thức.........................................................................................................4
2.3. Module tích phân tính sẵn..........................................................................................................5
2.4. Module đổi biến vô tỉ và lượng giác............................................................................................5
Phần 3. Giao Diện Chương Trình............................................................................................................9
Tài Liệu Tham Khảo..............................................................................................................................12

2

Lời Nói Đầu
Trong chương trình toán học phổ thông, bài toán tìm nguyên hàm (hay tính tích phân)
của một hàm cho trước là một trong những dạng bài toán khó. Để giải được ta cần
phải xác định dạng của hàm cần tìm nguyên hàm. Sau đó áp dụng các biện pháp biến
đổi khác nhau để đưa hàm về các dạng có thể giải được. Cuối cùng mới áp dụng các
phương pháp giải phù hợp để tìm kết quả. Đây là một quá trình nhiều bước, áp dụng
nhiều kiến thức toán, cho nên nhiều học sinh phổ thông khi giải dạng bài toán này có
cảm giác rất khó khăn.
Để hỗ trợ các học sinh cho việc học giải các bài toán tìm nguyên hàm một cách thú vị
hơn, mục tiêu của báo cáo này là xây dựng một chương trình hỗ trợ giải các bài toán
tìm nguyên hàm cho các...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Phòng Sau Đại Học

Báo Cáo Môn Học Lập Trình Symbolic
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢI TOÁN NGUYÊN HÀM
SỬ DỤNG CƠ SỞ TRI THỨC VÀ MAPLE
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
Học viên thực hiện: Đỗ Duy Phúc
Mã số học viên: CH1101122
Lớp: Cao Học K6
TP.HCM, tháng 1 năm 2013
chương trính hỗ trợ giải toán nguyên hàm trong symbolic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương trính hỗ trợ giải toán nguyên hàm trong symbolic - Người đăng: Shinichi Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
chương trính hỗ trợ giải toán nguyên hàm trong symbolic 9 10 450