Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề phân tích và thiết kế mạng LAN

Được đăng lên bởi Son Tinh
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1519 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phân tích, thiết kế, triển khai hệ thống mạng
doanh nghiệp tại Bachkhoa-Aptech.

A. Nội dung chính:
1. Lấy thông tin yêu cầu từ doanh nghiệp.
2. Đi khảo sát thực tế.
3. Đánh giá và đưa ra giải pháp xây dựng hệ thống phù hợp nhất.
4. Yêu cầu trang thiết bị.
5. Thiết kế mô hình mạng theo sơ đồ Logic và vật lý.
6. Các bước triển khai thực tế.
B. Triển khai:

1.

Lấy thông tin yêu cầu từ doanh nghiệp:

-

Hệ thống ra ngoài internet.

-

Triển khai DC để quản trị người dùng.

-

Quản lý và chia sẻ tài nguyên theo các phòng ban IT, SALE, MARKETING.

-

Map thư mục.

-

Quản trị độ phức tạp của password : IT 10, Sale 8, Mar 8.

-

Xây dựng hệ thống Web-Server cho công ty.

-

Xây dựng chế độ backup cho DC, Web-server và file-server.

-

Xây dựng firewall sử dụng ISA.

Xây dựng hệ thống VPN cho người dùng truy cập từ xa thông qua ISA, triển khai Mail, Web và
public Mail, Web ra ngoài thông qua ISA.
2. Khảo sát thực tế
- Công ty sử dụng tầng hai tòa nhà Hitech với diện tích 300 m2 (rộng 20m ,
-

sâu 15m).
Nhân sự các phòng:

Phòng giám đốc:1 giám đốc
Phòng IT : 4 nhân viên
Phòng Sale: 10 nhân viên
Phòng Marketing: 5 nhân viên
- Đã có một đường mạng cáp quang : 1 VNPT.
- Có một máy in HP sử dụng chung.
- Đã có ACCESS POINT.
- Có một Rack , một server đã cài domain controller.
- Chưa hỗ trợ mở rộng các phòng ban.
3. Đánh giá và đưa ra giải pháp xây dựng hệ thống phù hợp nhất.
- Để hệ thống có đầy đủ bao gồm DC, Mail, Web, File, ISA,VPN phải cần ít





nhất 3 máy server, DC và Mail cài trên một máy sử dụng windows server
2008 R2 x64, web và file trên một máy sử dụng windows server 2008 R2 x64,
ISA và VPN cài riêng trên một máy phải có 1 card mạng, sử dụng windows
server 2003.

-

-

Để quản lý các nhân viên theo hệ thống Domain thì cần phải có một Server
nâng cấp thành Domain Controller, các máy người dùng phải Join vào miền.
Trên Server Domain Controller sẽ tạo các OU, tài khoản nhóm, tài khoản
người dùng.

File Server lưu dữ liệu cũng Join vào Domain và gán quyền truy cập vào thư
mục theo các phòng ban.

-

-

Sử dụng Qouta và File Screening để cho phép dữ liệu các phòng ban lưu trữ
tối đa là 20GB và không cho lưu trữ các File nhạc, Film.
Máy in HP 2900 được cài đặt trên máy File Server, sau đó chia sẽ máy in và
gán Priority cho ban Giám đốc là 99, Kế toán là 98 để ưu tiên.

Triển khai các chính sách từ Domain cho các phòng ban như: ánh xạ ổ đĩa,
chính sách Password cho các phòng ban và chính sách khi người dùng đăng
nhập sai nhiều lần sẽ bị khóa.
Trong Côn...
Phân tích, thiết kế, triển khai hệ thống mạng
doanh nghiệp tại Bachkhoa-Aptech.
Chuyên đề phân tích và thiết kế mạng LAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề phân tích và thiết kế mạng LAN - Người đăng: Son Tinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Chuyên đề phân tích và thiết kế mạng LAN 9 10 616