Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tin học

Được đăng lên bởi duongruong-c3mh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ:

KHAI THÁC PHẦN MỀM OPENOFFICE TRONG DẠY HỌC
LỜI TỰA
- Ngày 07/9/2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có Công văn số 9584/BGDĐT-CNTT
gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, các khoa sư phạm hướng
dẫn thực hiện đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CNTT đã đề ra tại Công văn
9584 nêu ở trên, cũng như triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ kí ngày
29/11/2007 về Chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo trong hoạt động của các cơ quan
hành chính nhà nước, Bộ GD&ĐT hướng dẫn và yêu cầu các Sở GD&ĐT triển khai thực hiện ngay
một số hoạt động khai thác và sử dụng mã nguồn mở trong quản lý và giảng dạy.
- Khai thác và sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước là
một chủ trương lớn của Nhà nước. Vì vậy các đơn vị, cơ sở giáo dục cần triển khai ngay các phần
mềm mã nguồn mở trong công tác dạy học chính thức trong trường phổ thông và trong công tác
quản lý.
- Bộ phần mềm văn phòng OpenOffice.Org, (gọi tắt là Open Office)
Trong đó có các modun Soạn thảo văn bản (Writer), Bảng tính điện tử (Calc), Đồ họa (Draw), Trình
chiếu (Impress) và Cơ sở dữ liệu (Base). Các modun này hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu sử dụng
trong công tác quản lý và giảng dạy, tương đương với Microsoft Office.
- Hiện nay toàn bộ các máy tính của các cơ quan Đảng đã được chuyển sang dùng bộ phần mềm
văn phòng Open Office. Bộ Thông tin và Truyền thông đã thành lập Hội đồng tư vấn và sẽ có
hướng dẫn việc dùng Open Office trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà
nước.
- Do đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục trong thời gian tới đó là thay
đổi thói quen sử dụng bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office bấy lâu nay sang bộ phần mềm
văn phòng Open Office. Đây cũng chính là một trong những định hướng hoạt động thi đua về công
nghệ thông tin của ngành giáo dục trong những năm tới.
* Vậy việc triển khai sử dụng các phần mềm mã nguồn mở là nhằm mục đích gì?
- Như chúng ta đã biết hiện nay các phần mềm chúng ta đang sử dụng trong nhà trường đều chưa
phải đóng phí, nhưng thời gian tới mọi chuyện sẽ thay đổi. Các phần mềm sử dụng đều phải đóng
phí bản quyền. Nếu chúng ta phải mua bản quyền phần mềm cho việc sử dụng giảng dạy trong nhà
trường thì chi phí ngành giáo dục bỏ ra là rất lớn. Do đó việc sử dụng các phần mềm miễn phí, song
vẫn đáp ứng nhu cầu dạy học và sử dụng hàng ngày, sẽ là chủ trương lớn của ngành trong thời gian
sắp tới. Rất may là các phần mềm như ...
CHUYÊN ĐỀ:
KHAI THÁC PHẦN MỀM OPENOFFICE TRONG DẠY HỌC
LỜI TỰA
- Ngày 07/9/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) đã Công văn số 9584/BGDĐT-CNTT
gửi c Sở Giáo dục Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng phạm, các khoa phạm hướng
dẫn thực hiện đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm v về CNTT đã đề ra tại ng văn
9584 nêu trên, cũng như triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
29/11/2007 về Chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo trong hoạt động của các quan
hành chính nhà nước, Bộ GD&ĐT hướng dẫnyêu cầu các Sở GD&ĐT triển khai thực hiện ngay
một số hoạt động khai thác sử dụng nguồn mở trong quản giảng dạy.
- Khai thác sử dụng phần mềm nguồn mở trong các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
một chủ trương lớn của Nhà nước. vậy c đơn vị, sở giáo dục cần triển khai ngay các phần
mềm nguồn mở trong công tác dạy học chính thức trong trường phổ thông trong công tác
quản lý.
- Bộ phần mềm văn phòng OpenOffice.Org, (gọi tắt Open Office)
Trong đó có các modun Soạn thảo văn bản (Writer), Bảng tính điện tử (Calc), Đồ họa (Draw), Trình
chiếu (Impress) sở dữ liệu (Base). Các modun này hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu sử dụng
trong công tác quản lý giảng dạy, tương đương với Microsoft Office.
- Hiện nay toàn bộ các y tính của các quan Đảng đã được chuyển sang dùng bộ phần mềm
văn phòng Open Office. Bộ Thông tin và Truyền thông đã thành lập Hội đồng tư vấn sẽ
hướng dẫn việc dùng Open Office trong các quan nhà nước và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà
nước.
- Do đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục trong thời gian tới đó thay
đổi thói quen sử dụng bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office bấy lâu nay sang bộ phần mềm
văn phòng Open Office. Đây cũng chính một trong những định hướng hoạt động thi đua về công
nghệ thông tin của ngành giáo dục trong những năm tới.
* Vậy việc triển khai sử dụng các phần mềm mã nguồn mở là nhằm mục đích gì?
- Như chúng ta đã biết hiện nay các phần mềm chúng ta đang sử dụng trong nhà trường đều chưa
phải đóng phí, nhưng thời gian tới mọi chuyện sẽ thay đổi. Các phần mềm sử dụng đều phải đóng
phí bản quyền. Nếu chúng ta phải mua bản quyền phần mềm cho việc sử dụng giảng dạy trong n
trường thì chi phí ngành giáo dục bỏ ra là rất lớn. Do đó việc sử dụng các phần mềm miễn phí, song
vẫn đáp ứng nhu cầu dạy học sử dụng hàng ngày, sẽ chủ trương lớn của ngành trong thời gian
sắp tới. Rất may các phần mềm như Open Office đều đáp ứng tốt nhu cầu. một điều quan
trọng là nhu cầu học và dùng của sinh viên, giáo viên tuyệt đại đa số dừng ở mức cơ bản, không đòi
hỏi học hết, dùng hết các tính năng.
* Vậy điều khó khăn khi sử dụng các phần mềm mã nguồn mở hiện nay là gì?
- Chẳng khó khăn khi sử dụng các phần mềm nguồn mở. Những người đã từng sử dụng các
phần mềm trước đây hoàn toàn thể chuyển sang sử dụng các phần mềm mở không mất nhiều
thời gian.
- Có thể nói các tính năng cơ bản và hình dáng của các phần mềm văn phòng là đều na ná nhau. Vì
vậy trên thực tế, thay đổi thói quen này là nhỏ. Mọi người có thể dễ dàng sử dụng phần mềm Office
mới. Điều khác biệt ràng nhất chỉ tên gọi của các công cụ trong phần mềm. Ví dụ như trong
bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office thì soạn thảo văn bản Word còn bộ phần mềm văn
phòng Open Office là Writer…
- Người sử dụng phần mềm cần phải biết tôn trọng luật bản quyền bên cạnh việc không ngừng khai
thác ứng dụng các phần mềm mã nguồn mở. Điều này cònlợi cho Học sinh, giáo viên nước ta là
làm thêm những phần giá trị gia tăng để có đóng góp cho cộng đồng.
NỘI DUNG
I. TỔNG QUAN VỀ BỘ PHẦN MỀM OPEN OFFICE :
1
Chuyên đề tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tin học - Người đăng: duongruong-c3mh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chuyên đề tin học 9 10 656