Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ CDMA

Được đăng lên bởi Gia Su Tottochan
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 4284 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG NGHỆ CDMA

1

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TỔ ONG

1.1. Tổng quan
Toàn bộ vùng phục vụ của hệ thống điện thoại di động tổ ong được
chia thành nhiều vùng phục vụ nhỏ, gọi là các ô, mỗi ô có một
trạm gốc phụ trách và được điều khiển bởi tổng đài sao cho thuê
bao có thể vẫn duy trì được cuộc gọi một cách liên tục khi di
chuyển giữa các ô.
Hình 1.1 đưa ra một mạng điện thoại di động tổ ong bao gồm các
trạm gốc (BS). Một vùng phục vụ của một BS được gọi là ô và
nhiều ô được kết hợp lại thành vùng phục vụ của hệ thống.
Trong hệ thống điện thoại di động tổ ong thì tần số mà các máy di
động sử dụng là không cố định ở một kênh nào đó mà kênh đàm
thoại được xác định nhờ kênh báo hiệu và máy di động được đồng
bộ về tần số một cách tự động. Vì vậy các ô kề nhau nên sử dụng
tần số khác nhau còn các ô ở cách xa hơn là một khoảng cách nhất
định có thể tái sử dụng cùng một tần số đó. Để cho phép các máy
di động có thể duy trì cuộc gọi liên tục trong khi di chuyển giữa
các ô thì tổng đài sẽ điều khiển các kênh báo hiệu hoặc kênh lưu
lượng theo sự di chuyển của máy di động để chuyển đổi tần số của
máy di động đó thành một tần số thích hợp một cách tự động.
Hiệu quả sử dụng tần số của hệ thống điện thoại di động tăng lên
vì các kênh RF giữa các BS kề nhau có thể được định vị một cách
có hiệu quả nhờ việc tái sử dụng tần số và do đó dung lượng thuê
bao được phục vụ sẽ tăng lên.

CÔNG NGHỆ CDMA

2

Hình 1.1: Hệ thống điện thoại di động

1.2. Cấu hình hệ thống
Hệ thống điện thoại di động tổ ong bao gồm các máy điện thoại di
động trên ô tô (hay xách tay), BS và MSC (trung tâm chuyển
mạch điện thoại di động).
Máy điện thoại di động bao gồm các bộ thu/phát RF, anten và bộ
điều khiển; BS bao gồm các bộ thu/phát RF để kết nối máy di
động với MSC, anten, bộ điều khiển, đầu cuối số liệu và nguồn.
MSC sử lý các cuộc gọi đi và đến từ mỗi BS và cung cấp chức năng
điều khiển trung tâm cho hoạt động của tất cả các BS một cách
hiệu quả và để truy nhập vào tổng đài của mạng điện thoại công
cộng. Chúng bao gồm bộ phận điều khiển, bộ phận kết nối cuộc
gọi, các thiết bị ngoại vi và cung cấp chức năng thu nhập số liệu
cước đố...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ CDMA - Người đăng: Gia Su Tottochan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Công nghệ CDMA 9 10 449