Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ thế hệ 4D

Được đăng lên bởi gis-pta
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Không gian công nghệ

Công nghiệp 4.0
 P. NGUYỄN

Đó là tên gọi làn sóng thay đổi sản xuất đang diễn ra tại Đức. Ở các nước khác, nó được gọi là
“công nghiệp IP”, "sản xuất thông minh" hay “sản xuất số". Dù tên gọi có khác biệt, ý tưởng là
một: sản xuất tương lai mang thế giới ảo (mạng) và thực (máy móc) xích lại gần nhau.
Chào mừng đến với công xưởng tương
lai, hay Công nghiệp 4.0 (CN4.0), cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Cuộc cách mạng đầu tiên diễn ra vào
cuối thế kỷ 18 giới thiệu công nghiệp
sản xuất cơ khí sử dụng sức nước và
hơi nước; cuộc cách mạng thứ hai bắt
đầu vào đầu thế kỷ 20 với sản xuất
hàng loạt (dây chuyền) sử dụng điện
năng; cuộc cách mạng thứ ba bắt đầu
vào những năm 1970 với các thiết bị
điện tử và công nghệ thông tin cung
cấp khả năng giám sát và điều chỉnh
quy trình sản xuất. Cuộc cách mạng
thứ tư giới thiệu hệ thống thực - ảo
xóa mờ ranh giới giữa con người và
máy móc, nâng cao đáng kể hiệu quả
sản xuất và cho phép tạo ra sản phẩm
riêng biệt cho đại chúng.

Hãng sản xuất quần bó Bombsheller
có trụ sở tại Seattle, Washington (Mỹ)
do Pablos Holman, một lập trình viên
sáng lập, là nhà máy sản xuất quần bó
theo đơn đặt hàng lập trình hoàn toàn
đầu tiên trên thế giới. Mẫu mã được
nhà thiết kế đưa lên mạng bán trực
tuyến trong vòng một giờ và hàng
được phân phối trong vòng một ngày.
Chỉ mới hoạt động được vài tháng
nay, Bombsheller sử dụng công nghệ
sản xuất nhỏ, chỉ làm một mặt hàng
quần bó, vì vậy không mong gì sớm
vượt qua các tên tuổi lớn như Zara

4. Giới thiệu hệ thống sản
xuất thực - ảo.

Công nghiệp 4.0

Máy dệt
cơ khí
đầu tiên
1784

2. Giới thiệu sản xuất hàng
loạt chạy bằng điện.

Công nghiệp 2.0

1. Giới thiệu các phương
tiện sản xuất cơ khí chạy
bằng hơi nước.
Cuối thế kỷ 18

26

Công nghiệp 3.0

Đầu thế kỷ 20

Công nghiệp 1.0
Đầu thập niên 1970

STINFO SỐ 3 - 2015

Hiện tại

Mức độ phức tạp

3. Giới thiệu tự động
hóa sản xuất ứng dụng
CNTT & điện tử. (Cách
mạng công nghiệp)

Không gian công nghệ
hay H&M. Nhưng nó có thể đáp ứng
yêu cầu đặt hàng riêng từ vải chất
lượng mua ở Ý, may ở Seattle và giao
trong vòng một ngày với mức giá
trong tầm với của nhiều người. Đây
là bằng chứng cho thấy CN4.0 không
còn là tương lai xa vời.
CN4.0 được dự đoán sẽ tăng tốc trong
vài năm tới. Ngành công nghiệp dệt
may và các nhà sản xuất trong các lĩnh
vực khác có thể học hỏi cách làm của
Bombsheller hoặc các công ty mới nổi
khác để có thể cạnh tranh tốt hơn.
"Các công ty sản xuất hàng loạt và
bán cùng một thứ sẽ không thể nào
cạnh tranh v...
STINFO SỐ 3 - 2015
Không gian công nghệ
Cuối thế kỷ 18 Đầu thế kỷ 20 Đầu thập niên 1970
Hiện tại
1. Giới thiệu các phương
tiện sản xuất cơ khí chạy
bằng hơi nước.
2. Giới thiệu sản xuất hàng
loạt chạy bằng điện.
3. Giới thiệu tự động
hóa sản xuất ứng dụng
CNTT & điện tử. (Cách
mạng công nghiệp)
4. Giới thiệu hệ thống sản
xuất thực - ảo.
Công nghiệp 1.0
Công nghiệp 2.0
Công nghiệp 3.0
Công nghiệp 4.0
Máy dệt
cơ khí
đầu tiên
1784
Mức độ phức tạp
Chào mừng đến với công xưởng tương
lai, hay Công nghiệp 4.0 (CN4.0), cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Cuộc cách mạng đầu tiên diễn ra vào
cuối thế kỷ 18 giới thiệu công nghiệp
sản xuất cơ khí sử dụng sức nước và
hơi nước; cuộc cách mạng thứ hai bắt
đầu vào đầu thế kỷ 20 với sản xuất
hàng loạt (dây chuyền) sử dụng điện
năng; cuộc cách mạng thứ ba bắt đầu
vào những năm 1970 với các thiết bị
điện tử và công nghệ thông tin cung
cấp khả năng giám sát và điều chỉnh
quy trình sản xuất. Cuộc cách mạng
thứ tư giới thiệu hệ thống thực - ảo
xóa mờ ranh giới giữa con người và
máy móc, nâng cao đáng kể hiệu quả
sản xuất và cho phép tạo ra sản phẩm
riêng biệt cho đại chúng.
Công nghiệp 4.0
Đó là tên gọi làn sóng thay đổi sản xuất đang diễn ra tại Đức. Ở các nước khác, nó được gọi là
“công nghiệp IP”, "sản xuất thông minh" hay “sản xuất số". tên gọi khác biệt, ý tưởng
một: sản xuất tương lai mang thế giới ảo (mạng) và thực (máy móc) xích lại gần nhau.
P. NGUYỄN
Hãng sản xuất quần bó Bombsheller
có trụ sở tại Seattle, Washington (Mỹ)
do Pablos Holman, một lập trình viên
sáng lập, là nhà máy sản xuất quần bó
theo đơn đặt hàng lập trình hoàn toàn
đầu tiên trên thế giới. Mẫu mã được
nhà thiết kế đưa lên mạng bán trực
tuyến trong vòng một giờ và hàng
được phân phối trong vòng một ngày.
Chỉ mới hoạt động được vài tháng
nay, Bombsheller sử dụng công nghệ
sản xuất nhỏ, chỉ làm một mặt hàng
quần bó, vì vậy không mong gì sớm
vượt qua các tên tuổi lớn như Zara
26
Công nghệ thế hệ 4D - Trang 2
Công nghệ thế hệ 4D - Người đăng: gis-pta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công nghệ thế hệ 4D 9 10 487