Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ thông tin

Được đăng lên bởi Nguyễn Sự
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục
I/Chuẩn bị: ............................................................................................................................ 1
II/Cấu hình: ........................................................................................................................... 2
a/Trên thiết bị WP: ............................................................................................................. 2
b/Trên thiết bị iOS(iPhone,iPad,iPod touch): ..................................................................... 6
c/Trên thiết bị Android: ...................................................................................................... 8
d/Các thiết bị khác ........................................................................................................... 11

Hướng dẫn cấu hình nhận và gửi email sinh viên
trên các thiết bị di động, ứng dụng nhận email.
I/Chuẩn bị:
Công việc cần làm đầu tiên là lấy địa chỉ nhận thư, vì mỗi tài khoản của trường mình có các
địa chỉ nhận thư khác nhau nên không dùng chung địa chỉ cho các tài khoản được.
1.Truy cập vào  và đăng nhập bằng tài khoản của mình
2.Sau khi vào giao diện chính bạn chú ý dòng địa chỉ sau:
mailbox5.student.tdt.edu.vn
Mỗi tài khoản có thể có dòng này khác nhau nhưng tụ chung lại là dòng địa chỉ này đều kết
thúc bằng tdt.edu.vn.

Bạn ghi nhớ lại dòng địa chỉ đó.Đây sẽ là địa chỉ thư đến (income server) để cấu hình phía
dưới.

1

II/Cấu hình:
a/Trên thiết bị WP:
1/Vào cài đặt(Setting) > Thư + tài khoản(Email + Accounts) > Thêm tài khoản(add
an account) > cài đặt nâng cao(advanced setup).

Nhập id đầy đủ và mật khẩu.
Ví dụ:
Email address: 5118xxxx@student.tdt.edu.vn
Password: 123456789

2

2/Tiếp(Next) > Internet Email

 Nhập như hình

 Nhập tên đầy đủ của bạn (có dấu)

 đây là cái địa chỉ thư đến bạn lấy
lúc nãy. Nhập nó ở đây( trong hình là
ví dụ)
chọn loại tài khoản là IMAP4

Kéo xuống tiếp phía dưới.

3

Nhập lại địa chỉ email

Kiểm tra lại mật khẩu

Nhập như trong hình

Bấm đăng nhập(sign in)

4

Kết quả:

Nếu báo lỗi cần SSL thì bấm vào
đây > kéo đến cuối trang > chọn cài
đặc nâng cao > đánh dấu check cho
2 ô có chữ SSL > save lại.

Sau khi tạo xong nó sẽ xuất hiện ở menu chính, bạn ra đó pin nó ra màn hình ngoài
để dễ dùng.

5

b/Trên thiết bị iOS(iPhone,iPad,iPod touch):
1/Cài đặt > Mail, danh bạ, lịch > thêm tài khoản > khác > thêm tài khoản mail

 Nhập tên đầy đủ
 Nhập id đầy đủ
Nhập pass
Nhập mô tả như hình

2/Bấm Tiếp th...
1
Mc lc
I/Chun b: ............................................................................................................................ 1
II/Cấu hình: ........................................................................................................................... 2
a/Trên thiết b WP: ............................................................................................................. 2
b/Trên thiết b iOS(iPhone,iPad,iPod touch): ..................................................................... 6
c/Trên thiết b Android: ...................................................................................................... 8
d/Các thiết b khác ........................................................................................................... 11
Hướng dn cấu hình nhận và gửi email sinh viên
trên các thiết b di động, ng dng nhn email.
I/Chun b:
Công việc cần làm đầu tiên là lấy địa ch nhận thư, vì mỗi tài khoản của trường mình có các
địa ch nhận thư khác nhau nên không dùng chung đa ch cho các tài khoản được.
1.Truy cập vào https://mail.student.tdt.edu.vn/ và đăng nhập bằng tài khoản của mình
2.Sau khi vào giao diện chính bạn chú ý dòng địa ch sau:
mailbox5.student.tdt.edu.vn
Mỗi tài khoản có th có dòng này kc nhau nhưng tụ chung lại là dòng địa ch này đều kết
thúc bằng tdt.edu.vn.
Bn ghi nh lại dòng địa ch đó.Đây sẽ là địa ch thư đến (income server) để cấu hình phía
dưới.
công nghệ thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ thông tin - Người đăng: Nguyễn Sự
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
công nghệ thông tin 9 10 29