Ktl-icon-tai-lieu

Core Java 3-4 Nền Tảng Của Ngơn Ngữ Java

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2052 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình đào tạo kỹ thuật viên quốc tế
Core Java

Chương 3. Nền Tảng Của Ngơn Ngữ Java
Mục tiêu của bài:
Kết thúc chương này bạn cĩ thể :
Đọc hiểu một chương trình viết bằng Java
Nắm bắt những khái niệm cơ bản về ngơn ngữ Java
Nhận dạng các kiểu dữ liệu
Nhận dạng các tốn tử
Định dạng kết quả xuất liệu (output) sử dụng các chuỗi thốt (escape sequence)
Nhận biết các cấu trúc lập trình cơ bản

3.1 Cấu trúc một chương trình Java
Phần đầu của một chương trình Java xác định thơng tin mơi trường. Để làm được việc này,
chương trình được chia thành các lớp hoặc các gĩi riêng biệt. Những gĩi này sẽ được chỉ dẫn
trong chương trình. Thơng tin này được chỉ ra với sự trợ giúp của phát biểu nhập “import”.
Mỗi chương trình cĩ thể cĩ nhiều hơn một phát biểu nhập. Dưới đây là một ví dụ về phát biểu
nhập:
import java. awt.*;
Phát biểu này nhập gĩi ‘awt’. Gĩi này dùng để tạo một đối tượng GUI. Ở đây java là tên của
thư mục chứa tất cả các gĩi ‘awt’. Ký hiêu “*” chỉ tất cả các lớp thuộc gĩi này.
Trong java, tất cả các mã, bao gồm các biến và cách khai báo nên được thực hiện trong phạm
vi một lớp. Bởi vậy, từng khai báo lớp được tiến hành sau một phát biểu nhập. Một chương
trình đơn giản cĩ thể chỉ cĩ một vài lớp. Những lớp này cĩ thể mở rộng thành các lớp khác.
Mỗi phát biểu đều được kết thúc bởi dấu chấm phảy “;”. Chương trình cịn cĩ thể bao gồm
các ghi chú, chỉ dẫn. Khi dịch, chương trình dịch sẽ tự loại bỏ các ghi chú này.
Dạng cơ bản của một lớp được xác định như sau :
Class classname
{
/* Đây là dịng ghi chú*/
int num1,num2; // Khai báo biến với các dấu phảy giữa các biến
Show()
{
// Method body
statement (s); // Kết thúc bởi dấu chấm phảy
}
}
“Token” là đơn vị riêng lẻ, nhỏ nhất, cĩ ý nghĩa đối với trình biên dịch của một chương trình
Java. Một chương trình java là tập hợp của các “token”

Aptech 9/2002

1

Chương trình đào tạo kỹ thuật viên quốc tế
Core Java

Các “token” được chia thành năm loại:
Định danh (identifiers): Dùng để thể hiện tên biến, phương thức, hoặc các lớp.
Chương trình biên dịch sẽ xác định các tên này là duy nhất trong chương trình. Khi
khai báo định danh cần lưu ý các điểm sau đây :
Mỗi định danh được bắt đầu bằng một chữ cái, một ký tự gạch dưới hay dấu
đơla ($). Các ký tự tiếp theo cĩ thể là chữ cái, chữ số, dấu $ hoặc một ký tự
được gạch dưới.
Mỗi định danh chỉ được chứa hai ký tự đặc biệt, tức là chỉ được chứa một ký tự
gạch dưới và một ký tự dấu $. Ngồi ra khơng được phép sử dụng bất kỳ ký tự
đặc biệt nào khác.
Các định dan...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Core Java 3-4 Nền Tảng Của Ngơn Ngữ Java - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Core Java 3-4 Nền Tảng Của Ngơn Ngữ Java 9 10 453