Ktl-icon-tai-lieu

CSS căn bản Bài 2

Được đăng lên bởi anhyeuviolet
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2. Bộ chọn trong CSS
Để định dạng một website chúng ta cần xác định xem thành phần nào cần định dạng, khi sơn nhà nếu yêu
cầu sơn nhà tắm không thể chui vào nhà ăn để sơn được. Vì vậy chúng ta có khái niệm bộ chọn( Tức là
chọn thằng nào để định dạng). Cấu trúc như sau( đối với CSS ngoài và CSS trong):
Bộ_chọn{
Thuộc_tính: Giá_trị;
}
Đối với CSS nội tuyến: <tên_thẻ style=“thuộc_tính:giá_trị; thuộc_tính_2: giá_trị;”></tên_thẻ>
Chúng ta sẽ làm quen 3 bộ chọn chính trong CSS( Các bộ chọn khác tôi sẽ giới thiệu ở các bài sau):
1. Bộ chọn thẻ: Tức là chọn thẻ cần định dạng, ở đây Bộ_chọn chính là tên thẻ HTML chúng ta định
dạng. Ví dụ cần định dạng đoạn sau trong file index.php <p> Đoạn chữ cần định dạng</p>
Chúng ta làm như sau:
Cách 1: CSS ngoài, tạo 1 file style.css ngang hàng file index.html bên trên( đừng quên đoạn code liên
kết hướng dẫn ở phần 3.1 nhé). Nội dung của file style.css như sau: Bộ_chọn chính là thẻ html cần
định dạng, ở đây là thẻ p, thuộc tính giả sửa là định màu chữ nên thuộc tính là color, giá trị là red(
màu đỏ). Như vậy áp dụng “công thức” bên trên ta có:
p{
color:red;
}
- Cách 2: CSS trong, ta chỉ việc thêm đoạn code định dạng trên vào cặp thẻ <style></style> rồi cho vào
cặp thẻ <head></head>

Bài 2. Bộ chọn trong CSS
Minh họa: 

Bài 2. Bộ chọn trong CSS
2. Bộ chọn lớp:
Trong css, để định dạng các thành phần giống nhau chúng ta đặt các thẻ html thuộc tính class. Với các
thẻ html có chung 1 giá trị class sẽ được định dạng như nhau. Giống như việc sơn 10 ngôi nhà ở khu
chung cư A có tường màu xanh, cửa màu đỏ thì chúng ta sẽ đặt thuộc tính class=“tên_lớp” cho các ngôi
nhà đó.
Đối với bọ chọn lớp thì Bộ_chọn là .tên_lớp rồi tiếp tục thay vào “công thức”
Ví dụ: Định dạng màu chữ cho các lớp có class=“mauchu”, ở bên duoiwsi dòng thứ 2 không chuyển qua
màu đó vì nó không có class=“mauchu”Bài 2. Bộ chọn trong CSS
3. Bộ chọn mã
Là bộ chọn trong đó các thẻ HTML cần định dạng được đặt 1 thuộc tính id=“tên_id”. Khác với class, ID chỉ
có một( Tức là thẻ này không được dùng chung id của thẻ kia), vì vậy id được đặt cho các thành phần duy
nhất trong HTML.
Ví dụ:
Đúng: <div id=“header”> Nội dung</div>
Sai: Sai do 2 thành phần lại đặt cùng 1 id, trường hợp này chúng ta thay id thành class
<div id=“content”> Nội dung 1</div>
<p id=“content”> Nội dung 2</p>
Đối với bộ chọn mã khi xử dụng ta thêm ký tự thăng ( # ) vào trước tên_id
Ví dụ: 

Bài tập

Bài 1. ...
CSS căn bản Bài 2 - Người đăng: anhyeuviolet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CSS căn bản Bài 2 9 10 281