Ktl-icon-tai-lieu

CSS căn bản Bài 5

Được đăng lên bởi anhyeuviolet
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 5. Text trong CSS
1. Color
Định dạng màu chữ trong CSS
Giá trị:
+ Tên màu tiếng Anh: gray, blue, green,…
+ Bảng mã màu hệ 16: Gồm ký tự # và chuỗi 6 ký tự liền kề. Ví dụ: #FF7692. Xem them:

+ Mã màu RBG.
+…
2. Text-indent
Định khoảng thụt vào của 1 dòng bất kỳ
3. Text-align
Định vị trí của 1 đoạn văn bản.
Giá trị:
+ Left: Căn trái
+ Center: Căn giữa
+ Right: Căn phải.
+ Justify: Căn đều.
4. Letter-spacing
Định khoảng cách giữa các ký tự
Ví dụ:

Bài 5. Text trong CSS
5. Word-spacing
Định khoảng cách giữ các từ.
6. Text-decoration
Underline: Chữ gạch chân.
Line-through: Chữ gạch xiên
Overline: Chữ có gạch ngang trên đầu
Blink: Chữ nháy.
None: Không có 4 giá trị trên
Ví dụ:


Bài 5. Text trong CSS
7. Text-transform
Uppercase: Định chữ in hoa
Lowercase: Định chữ thường
Capitalize: Định kiểu in hoa chữ cái đầu.
BÀI TẬP: Thiết kế website như hình bên:
Yêu cầu:
Sử dụng CSS để định dạng tất cả các thành phần của website.
Đối với text phải viết bằng chữ thường và sử dụng CSS
để định dạng.

...
Bài 5. Text trong CSS
1. Color
- Định dạng màu chữ trong CSS
- Giá trị:
+ Tên màu tiếng Anh: gray, blue, green,…
+ Bảng mã màu hệ 16: Gồm tự # và chuỗi 6 tự liền kề. dụ: #FF7692. Xem them:
http://vietsource.net/bang-ma-mau.html
+ Mã màu RBG.
+ …
2. Text-indent
- Định khoảng thụt vào của 1 dòng bất kỳ
3. Text-align
- Định vị trí của 1 đoạn văn bản.
- Giá trị:
+ Left: Căn trái
+ Center: Căn giữa
+ Right: Căn phải.
+ Justify: Căn đều.
4. Letter-spacing
- Định khoảng cách giữa các tự
dụ:
CSS căn bản Bài 5 - Trang 2
CSS căn bản Bài 5 - Người đăng: anhyeuviolet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CSS căn bản Bài 5 9 10 129