Ktl-icon-tai-lieu

CSS căn bản Bài 8

Được đăng lên bởi anhyeuviolet
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 8- Float & Clear
1. Float
Là thuộc tinh sử dụng để cố định thành phần của website về 1 phía: trái( left) hay phải( right).
Thường sử dụng trong việc dàn trang, chia cột cho website.
Giá trị:
Left: Dàn qua trái.
Right: Dàn qua phải.
None: Bình thường.
Bài toán: Sử dụng div kết hợp với CSS xây dựng website như hình dưới.
Hướng dẫn:
Xây dựng 2 cặp thẻ div tương ứng với 2
thành phần trong hình. Sử dụng float cho
thành phần bên trái dàn sang bên trái.
sau khi làm xong các bạn có thể xem đáp
án tại:


Bài 8- Float & Clear
2. Clear
Là thuộc tinh sử dụng cho các thành phần đi cùng các thành phần sử dụng float. Sử dụng để định dạng
cách tràn cho thành phần này khi thành phần trước nó đặt float và còn khoảng trống.
Giá trị:
+ Left: Tràn sang trái.
+ Right: Tràn phải.
+ Both: Không tràn, thường dung để tránh tràn các thành phần trong website.
Ví dụ: 

Khi đặt float cho ảnh thì phần bên phải ảnh còn khoảng trống nên các thành phần bên dưới sẽ tràn lên để lấp
đầy
chỗ trống đó. Để giải quyết vấn đề này chúng ta đặt 1 thành phần vào giữa 2 thành phần trên( giữa thẻ img và
thẻ p) sau đó cho thành phần này clear: both.
Ví dụ:
<br class=“clear” /> hoặc <div class=“clear”></div> hoặc …
Sau đó sử dụng: .clear{ clear: both;} Xem kết quả: 

Bài 8- Float & Clear
Bài tập: Thiết kế website như hình bên dưới sử dụng css( Không dung table), với tên các thành phần và
kích thước cho trước. Xem thêm nội dung: 

...
Bài 8- Float & Clear
1. Float
- thuộc tinh sử dụng để cố định thành phần của website về 1 phía: trái( left) hay phải( right).
- Thường sử dụng trong việc dàn trang, chia cột cho website.
Giá trị:
- Left: Dàn qua trái.
- Right: Dàn qua phải.
- None: Bình thường.
Bài toán: Sử dụng div kết hợp với CSS xây dựng website như nh dưới.
Hướng dẫn:
Xây dựng 2 cặp thẻ div tương ứng với 2
thành phần trong hình. Sử dụng float cho
thành phần bên trái dàn sang bên trái.
sau khi làm xong các bạn thể xem đáp
án tại:
http://jsbin.com/aputaj/1/edit
CSS căn bản Bài 8 - Trang 2
CSS căn bản Bài 8 - Người đăng: anhyeuviolet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CSS căn bản Bài 8 9 10 156