Ktl-icon-tai-lieu

Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng

Được đăng lên bởi bachmaituyetnhu
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng

Đại số ma trận ứng dụng
trong giải tích mạng
Bởi:
PGS.TS. Lê Kim Hùng

GIẢI TÍCH MẠNG
LỜI NÓI ĐẦU
Hệ thống điện bao gồm các khâu sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng. Kết cấu
một hệ thống điện có thể rất phức tạp, muốn nghiên cứu nó đòi hỏi phải có một kiến
thức tổng hợp và có những phương pháp tinh toán phù hợp.
Giải tích mạng là một môn học còn có tên gọi “Các phương pháp tin học ứng dụng trong
tính toán hệ thống điện”. Trong đó, đề cập đến những bài toán mà tất cả sinh viên ngành
hệ thống nào cũng cần phải nắm vững. Vì vậy, để có một cách nhìn cụ thể về các bài
toán này, giáo trình đi từ kiến thức cơ sở đã học nghiên cứu lý thuyết các bài toán cũng
như việc ứng dụng chúng thông qua công cụ máy vi tính. Phần cuối, bằng ngôn ngữ lập
trình Pascal, công việc mô phỏng các phần mục của bài toán đã được minh hoạ.
Nội dung giáo trình gồm 2 phần chính:
Phần lý thuyết gồm có 8 chương.
1. Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng.
2. Phương pháp số dùng để giải các phương trình vi phân trong giải tích mạng.
3. Mô hình hóa hệ thống điện.
4. Graph và các ma trận mạng điện.
5. Thuật toán dùng để tính ma trận mạng.
6. Tính toán trào lưu công suất.

1/13

Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng

7. Tính toán ngắn mạch.
8. Xét quá trình quá độ của máy phát khi có sự cố trong mạng.
Phần lập trình: gồm có bốn phần mục:
1. Xây dựng các ma trận của 1 mạng cụ thể
2. Tính toán ngắn mạch.
3. Tính toán trào lưu công suất lúc bình thường và khi sự cố.
4. Xét quá trình quá độ của các máy phát khi có sự cố trong mạng điện.
GV: Lê Kim Hùng
CHƯƠNG 1
ĐẠI SỐ MA TRẬN ỨNG DỤNG TRONG GIẢI TÍCH MẠNG
Trong chương này ta nhắc lại một số kiến thức về đại số ma trận thông thường được ứng
dụng trong giải tích mạng.
ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN:
Kí hiệu ma trận:
Ma trận chữ nhật A kích thước m x n là 1 bảng gồm m hàng và n cột có dạng sau:

Nếu m = 1 và n >1 thì A gọi là ma trận hàng hoặc vectơ hàng.
Ngược lại n = 1 và m > 1 thì A gọi là ma trận cột hoặc vectơ cột.

Các dạng ma trận:
2/13

Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng

Ma trận vuông: Là ma trận có số hàng bằng số cột (m = n).
Ví dụ:

Ma trận tam giác trên: Là ma trận vuông mà các phần tử dưới đường chéo chính aị j của
ma trận bằng 0 với i > j.

Ma trận tam giác dưới: Là ma trận vuông mà các phần tử trên đường chéo chính aịj của
ma trận bằng 0 với i < j.

Ma trận đường chéo: Là ma trận vuông nếu tất cả các phần tử trên đường chéo chính
khác 0, còn các phần tử kh...
Đại số ma trận ứng dụng
trong giải tích mạng
Bởi:
PGS.TS. Lê Kim Hùng
GIẢI TÍCH MẠNG
LỜI NÓI ĐẦU
Hệ thống điện bao gồm các khâu sản xuất, truyền tải phân phối điện năng. Kết cấu
một hệ thống điện thể rất phức tạp, muốn nghiên cứu đòi hỏi phải một kiến
thức tổng hợp và có những phương pháp tinh toán phù hợp.
Giải tích mạng một môn học còn tên gọi “Các phương pháp tin học ứng dụng trong
tính toán hệ thống điện”. Trong đó, đề cập đến những bài toán mà tất cả sinh viên ngành
hệ thống nào cũng cần phải nắm vững. vậy, để một cách nhìn cụ thể về các bài
toán này, giáo trình đi từ kiến thức cơ sở đã học nghiên cứu lý thuyết các bài toán cũng
như việc ứng dụng chúng thông qua công cụ máy vi tính. Phần cuối, bằng ngôn ngữ lập
trình Pascal, công việc mô phỏng các phần mục của bài toán đã được minh hoạ.
Nội dung giáo trình gồm 2 phần chính:
Phần lý thuyết gồm có 8 chương.
1. Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng.
2. Phương pháp số dùng để giải các phương trình vi phân trong giải tích mạng.
3. Mô hình hóa hệ thống điện.
4. Graph và các ma trận mạng điện.
5. Thuật toán dùng để tính ma trận mạng.
6. Tính toán trào lưu công suất.
Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng
1/13
Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng - Người đăng: bachmaituyetnhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng 9 10 818