Ktl-icon-tai-lieu

danh sách hỗ trợ dòng máy xem TV mobile

Được đăng lên bởi Davill Win
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2887 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ DỊCH VỤ MOBILE TV
TT
1.

Hãng sản xuất
ACER

Model/Loại máy
S200

Kích thước màn hình
480x800

2.

ACER

E310

320x480

3.

ACER

A501

1280x800

4.

ACER

E140

320x480

5.

ALCATEL

OT-606

320x480

6.

ALCATEL

OT-255D

240x320

7.

ALCATEL

OT-980

320x480

8.

ALCATEL

OT-808

176x208

9.

ALCATEL

OT-799

176x208

10.

ALCATEL

One touch 890D

320x480

11.

ALCATEL

OT-710D

320x480

12.

BENQ

C30

176x208

13.

BENQ

SIE-EL71

176x208

14.

BENQ

S80

320x480

15.

BENQ

S81

176x208

16.

BLACKBERRY

9000

480x320

17.

BLACKBERRY

9530

360x480

18.

BLACKBERRY

9550

360x480

19.

BLACKBERRY

9520

360x480

20.

BLACKBERRY

8900

480x360

21.

BLACKBERRY

9500

360x480

22.

BLACKBERRY

9360

176x208

23.

BLACKBERRY

9800

360x480

24.

BLACKBERRY

9105

360x400

25.

BLACKBERRY

9100

360x400

26.

BLACKBERRY

9930

640x480

27.

BLACKBERRY

9900

640x480

28.

BLACKBERRY

9860

320x480

29.

BLACKBERRY

9860

320x480

30.

BLACKBERRY

9360

320x480

31.

BLACKBERRY

9380

320x480

32.

BLACKBERRY

9790

320x480

33.

BLACKBERRY

9320

320x480

34.

BLACKBERRY

9300

320x240

35.

BLACKBERRY

9780

480x360

36.

BLACKBERRY

9650

480x360

37.

BLACKBERRY

9630

480x360

38.

BLACKBERRY

9700

480x360

39.

FPT

B1080

320x480

40.

FPT

B610

176x208

41.

FPT

B620

320x480

42.

FPT

B710

240x320

43.

FPT

B730

320x480

44.

HTC

P3650

240x320

45.

HTC

TOUCH2_T3320

240x320

46.

HTC

ARI

320x480

47.

HTC

TOUCH2_T3333

320x480

48.

HTC

HTC_HD_T8282

480x800

49.

HTC

TOUCH2_T3320

240x320

50.

HTC

LEO

480x800

51.

HTC

G1

320x480

52.

HTC

HD_mini_T5555

480x800

53.

HTC

DREAM

480x320

54.

HTC

TOUCH_3G_T3232

480x640

55.

HTC

HD2_T8585

480x800

56.

HTC

P4600

480x640

57.

HTC

P3700

176x220

58.

HTC

TOUCH_DIAMOND2_T5353

480x800

59.

HTC

DESIRE_A8181

480x800

60.

HTC

TOUCH_CRUISE_T4242

240x320

61.

HTC

TOUCH_HD_T8282

480x800

62.

HTC

TOUCH_PRO2_T7373

480x800

63.

HTC

WILDFIR

240x320

64.

HTC

HD_T8585

480x800

65.

HTC

HD_mini_T5555

480x800

66.

HTC

HD2_T9193

480x800

67.

HTC

SMART_F3188

240x320

68.

HTC

RHODIUM

480x800

69.

HTC

HD2 BUILD

320x480

70.

HTC

DESIRE BUILD

320x480

71.

HTC

TOUCH2_T3333

240x320

72.

HTC

DESIREH

480x800

73.

HTC

TOUCH_PRO_T7272

320x480

74.

HTC

DREAM G1

320x480

75.

HTC

DIAMOND

480x640

76.

HTC

HD2_T8585

320x480

77.

HTC

TOUCH_PRO

480x640

78.

HTC

XV6875.1

480x800

79.

HUAWEI

U8800PRO

320x24...
DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ DỊCH VỤ MOBILE TV
TT Hãng sản xuất Model/Loại máy Kích thước màn hình
1. ACER S200 480x800
2. ACER E310 320x480
3. ACER A501 1280x800
4. ACER E140 320x480
5. ALCATEL OT-606 320x480
6. ALCATEL OT-255D 240x320
7. ALCATEL OT-980 320x480
8. ALCATEL OT-808 176x208
9. ALCATEL OT-799 176x208
10. ALCATEL One touch 890D 320x480
11. ALCATEL OT-710D 320x480
12. BENQ C30 176x208
13. BENQ SIE-EL71 176x208
14. BENQ S80 320x480
15. BENQ S81 176x208
16. BLACKBERRY 9000 480x320
17. BLACKBERRY 9530 360x480
18. BLACKBERRY 9550 360x480
19. BLACKBERRY 9520 360x480
20. BLACKBERRY 8900 480x360
21. BLACKBERRY 9500 360x480
22. BLACKBERRY 9360 176x208
23. BLACKBERRY 9800 360x480
24. BLACKBERRY 9105 360x400
25. BLACKBERRY 9100 360x400
danh sách hỗ trợ dòng máy xem TV mobile - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
danh sách hỗ trợ dòng máy xem TV mobile - Người đăng: Davill Win
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
danh sách hỗ trợ dòng máy xem TV mobile 9 10 704