Ktl-icon-tai-lieu

Đào tạo trực tuyến

Được đăng lên bởi bluegreen
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1306 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÍ NAM
TRI NAM TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY
TRI NAM TDI., JSC

GIỚI THIỆU
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
E-LEARNING

Hà Nội, tháng 08/2009

Điện thoại: 0473 086 888

Fax: 0473 088 999

Website: trinam.com.vn

Email: trinam@trinam.com.vn

1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÍ NAM
TRI NAM TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY
TRI NAM TDI., JSC

PHẦN 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ
GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TY TRÍ NAM
1.1 ELearning là gì?
1.1.1 Ngoài nước:
Hiện trạng phát triển và sử dụng eLearning trên thế giới
E-Learning, hình thức học trực tuyến rất phổ biến ở các nước có nền công
nghệ phát triển, với nhiều môn học cũng như trung tâm đào tạo; tại Mỹ: Khoảng
80% trường ĐH sử dụng phương pháp đào tạo trực tuyến, có khoảng 35% các
chứng chỉ trực tuyến được chính thức công nhận; tại Singapore: Khoảng 87%
trường ĐH sử dụng phương pháp đào tạo trực tuyến; tính đến năm 2005, tại Hàn
Quốc đã có 9 trường ĐH trực tuyến trên mạng.
Hiện nay có nhiều công ty lớn đầu tư vào eLearning, nổi bật là các công ty
như SAP, Click2Learn, Docent, Saba, IBM, Oracle, NTT, NEC. Năm 2002, thị
trường này đã đạt 13,5 tỷ USD, năm 2006, eLearning đạt tới 100 tỷ USD. Người ta
dự tính, đến năm 2010 eLearning trên toàn cầu đạt 500 tỷ USD. Ở các nước công
nghiệp phát triển, điển hình là Mỹ, lĩnh vực này đang phát triển rất nhanh. Thị
trường eLearning ở Mỹ đã đạt 10,3 tỷ USD vào năm 2002 và đạt 83,1 tỷ USD vào
năm 2006. Tại châu Á, thị trường này tăng trưởng 25% mỗi năm (đạt 6,2 tỷ USD).

1.1.2 Trong nước:
Hiện trạng phát triển và sử dụng eLearning tại Việt Nam

Điện thoại: 0473 086 888

Fax: 0473 088 999

Website: trinam.com.vn

Email: trinam@trinam.com.vn

2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÍ NAM
TRI NAM TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY
TRI NAM TDI., JSC

Các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam khẳng định rằng, giáo dục là một
trong những ngành được ưu tiên cao nhất và được hưởng các nguồn đầu tư cao
nhất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm tới. Với nỗ lực này,
Việt Nam đã quyết định kết hợp công nghệ thông tin vào tất cả mọi cấp độ giáo
dục nhằm đổi mới chất lượng học tập trong tất cả các môn học và trang bị cho lớp
trẻ đầy đủ các công cụ và kỹ năng cho kỷ nguyên thông tin.
Học trực tuyến (eLearning) là phương pháp học có chi phí thấp, khả năng
đem lại cơ hội học tập bình đẳng cho tất cả mọi người ở bất kỳ địa điểm nào. Chi
phí sinh hoạt tại các khu ...
TRI NAM TDI., JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÍ NAM
TRI NAM TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY
Điện thoại: 0473 086 888 Fax: 0473 088 999 Website: trinam.com.vn Email: trinam@trinam.com.vn
1
GIỚI THIỆU
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
E-LEARNING
Nội, tháng 08/2009
Đào tạo trực tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đào tạo trực tuyến - Người đăng: bluegreen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Đào tạo trực tuyến 9 10 283