Ktl-icon-tai-lieu

đáp án toan ckii

Được đăng lên bởi maihientk
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Ghi lại cách đọc các số sau :
-

88 :

-

726 :

-

504 :

- 1000 :
2. Khoanh tròn vào số lớn nhất trong mỗi dòng sau :
395 ; 593 ; 935
827 ; 478 ; 978
444 ; 404 ; 141
889 ; 277 ; 696
3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
…… x 5 = 5
5 : …… = 5
…… : 5 = 0
5 x …… = 0
4. Đặt tính rồi tính.

65 - 46

862 - 410

37 + 37

234 + 525

5. Tính :
5 x 9 - 23 =

40 : 4 : 5 =

6. Viết các số 628 ; 740 ; 811 ; 568 theo thứ thự từ bé đến lớn.

7. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để được:

a) Hai hình tam giác

b) Một hình tam giác và một hình tứ giác.

8. Bài toán: Mẹ cao 158cm, em thấp hơn mẹ 36cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăngtimet ?

Giải

...
1. Ghi lại cách đọc các số sau :
- 88 :
- 726 :
- 504 :
- 1000 :
2. Khoanh tròn vào số lớn nhất trong mỗi dòng sau :
- 395 ; 593 ; 935
- 827 ; 478 ; 978
- 444 ; 404 ; 141
- 889 ; 277 ; 696
3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
- …… x 5 = 5
- 5 : …… = 5
- …… : 5 = 0
- 5 x …… = 0
4. Đ(t tính r)i tính.
5. Tính :
5 x 9 - 23 = 40 : 4 : 5 =
6. Viết các số 628 ; 740 ; 811 ; 568 theo thứ thự từ bé đến lớn.
7. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để được:
8. Bài toán: Mẹ cao 158cm, em thấp hơn mẹ 36cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăngtimet ?
65 - 46 37 + 37 862 - 410 234 + 525
a) Hai hình tam giác b) Một hình tam giác và một hình tứ giác.
đáp án toan ckii - Trang 2
đáp án toan ckii - Người đăng: maihientk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đáp án toan ckii 9 10 256