Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương bài giảng Java c

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o
Trêng ®¹i häc s ph¹m kü thuËt hng yªn
---------------ooo------------------

§Ò c¬ng bµi gi¶ng Java c¬ së

Chương 1
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

BÀI 1. LÀM QUEN VỚI JAVA
I. Lịch sử java
Java là một ngôn ngữ lập trình được Sun Microsystems giới thiệu vào tháng
6 năm 1995. Từ đó, nó đã trở thành một công cụ lập trình của các lập trình viên
chuyên nghiệp. Java được xây dựng trên nền tảng của C và C++. Do vậy nó sử
dụng các cú pháp của C và các đặc trưng hướng đối tượng của C++.
Ban đầu Java được thiết kế để làm ngôn ngữ viết chương trình cho các sản
phẩm điện tử dân dụng như đầu video, tivi, điện thoại, máy nhắn tin.. . Tuy nhiên
với sự mãnh mẽ của Java đã khiến nó nổi tiếng đến mức vượt ra ngoài sự tưởng
tượng của các nhà thiết kế ra nó.
Java khởi thuỷ tên là Oak- là cây sồi mọc ở phía sau văn phòng của nhà
thiết kế chính ông Jame Gosling, sau này ông thấy rằng đã có ngôn ngữ lập trình
tên Oak rồi, do vậy nhóm thiết kế quyết định đổi tên, “Java” là cái tên được chọn,
Java là tên của một quán cafe mà nhóm thiết kế java hay đến đó uống.
II. Java em là ai
Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, do vậy không thể dùng Java để
viết một chương trình hướng chức năng. Java có thể giải quyết hầu hết các công

việc mà các ngôn ngữ khác có thể làm được.
Java là ngôn ngữ vừa biên dịch vừa thông dịch. Đầu tiên mã nguồn được
biên dịch bằng công cụ JAVAC để chuyển thành dạng ByteCode. Sau đó được
thực thi trên từng loại máy cụ thể nhờ chương trình thông dịch JAVA. Mục tiêu
của các nhà thiết kế Java là cho phép người lập trình viết chương trình một lần
nhưng có thể chạy trên bất cứ phần cứng cụ thể, thế nên khẩu hiệu của các nhà
thiết kế Java là “Write One, Run Any Where”.
Ngày nay, Java được sử dụng rộng rãi để viết chương trình chạy trên
Internet. Nó là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng độc lập thiết bị, không phụ
thuộc vào hệ điều hành. Java không chỉ dùng để viết các ứng dụng chạy đơn lẻ hay
trong mạng mà còn để xây dựng các trình điều khiển thiết bị cho điện thoại di
động, PDA, …
II. Một số đặc trưng của java
1.Đơn giản
Những người thiết kế mong muốn phát triển một ngôn ngữ dễ học và quen
thuộc với đa số người lập trình. Java tựa như C++, nhưng đã lược bỏ đi các đặc
trưng phức tạp, không cần thiết của C và C++ như: thao tác con trỏ, thao tác định
nghĩa chồng toán tử (operator overloading),… Java không sử dụng lệnh “goto”
cũng như file header (.h). Cấu trúc “struct” và “union” cũng được loại bỏ khỏi
Java. Nên có người bảo Java là “C++--“, ngụ ý bảo ...
Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o
Trêng ®¹i häc s ph¹m kü thuËt hng yªn
---------------ooo------------------
Đề cương bài giảng Java c - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương bài giảng Java c - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề cương bài giảng Java c 9 10 747