Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương bài giảng Java cơ sở

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 193 trang   |   Lượt xem: 4234 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Bộ giáo dục vμ đμo tạo
Trờng đại học s phạm kỹ thuật hng yên
---------------ooo------------------

Đề cơng bài giảng Java cơ sở

Chương 1
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

BÀI 1. LÀM QUEN VỚI JAVA
I. Lịch sử java
Java là một ngụn ngữ lập trỡnh được Sun Microsystems giới thiệu vào thỏng
6 năm 1995. Từ đú, nú đó trở thành một cụng cụ lập trỡnh của cỏc lập trỡnh viờn
chuyờn nghiệp. Java được xõy dựng trờn nền tảng của C và C++. Do vậy nú sử
dụng cỏc cỳ phỏp của C và cỏc đặc trưng hướng đối tượng của C++.
Ban đầu Java được thiết kế để làm ngụn ngữ viết chương trỡnh cho cỏc sản
phẩm điện tử dõn dụng như đầu video, tivi, điện thoại, mỏy nhắn tin.. . Tuy nhiờn
với sự mónh mẽ của Java đó khiến nú nổi tiếng đến mức vượt ra ngoài sự tưởng
tượng của cỏc nhà thiết kế ra nú.
Java khởi thuỷ tờn là Oak- là cõy sồi mọc ở phớa sau văn phũng của nhà
thiết kế chớnh ụng Jame Gosling, sau này ụng thấy rằng đó cú ngụn ngữ lập trỡnh
tờn Oak rồi, do vậy nhúm thiết kế quyết định đổi tờn, “Java” là cỏi tờn được chọn,
Java là tờn của một quỏn cafe mà nhúm thiết kế java hay đến đú uống.
II. Java em là ai
Java là ngụn ngữ lập trỡnh hướng đối tượng, do vậy khụng thể dựng Java để
viết một chương trỡnh hướng chức năng. Java cú thể giải quyết hầu hết cỏc cụng

việc mà cỏc ngụn ngữ khỏc cú thể làm được.
Java là ngụn ngữ vừa biờn dịch vừa thụng dịch. Đầu tiờn mó nguồn được
biờn dịch bằng cụng cụ JAVAC để chuyển thành dạng ByteCode. Sau đú được
thực thi trờn từng loại mỏy cụ thể nhờ chương trỡnh thụng dịch JAVA. Mục tiờu
của cỏc nhà thiết kế Java là cho phộp người lập trỡnh viết chương trỡnh một lần
nhưng cú thể chạy trờn bất cứ phần cứng cụ thể, thế nờn khẩu hiệu của cỏc nhà
thiết kế Java là “Write One, Run Any Where”.
Ngày nay, Java được sử dụng rộng rói để viết chương trỡnh chạy trờn
Internet. Nú là ngụn ngữ lập trỡnh hướng đối tượng độc lập thiết bị, khụng phụ
thuộc vào hệ điều hành. Java khụng chỉ dựng để viết cỏc ứng dụng chạy đơn lẻ hay
trong mạng mà cũn để xõy dựng cỏc trỡnh điều khiển thiết bị cho điện thoại di
động, PDA, …
II. Một số đặc trưng của java
1.Đơn giản
Những người thiết kế mong muốn phỏt triển một ngụn ngữ dễ học và quen
thuộc với đa số người lập trỡnh. Java tựa như C++, nhưng đó lược bỏ đi cỏc đặc
trưng phức tạp, khụng cần thiết của C và C++ như: thao tỏc con trỏ, thao tỏc định
nghĩa chồng toỏn tử (operator overloading),… Java khụng sử dụng lệnh “goto”
cũng như file header (.h). Cấu trỳc “struct” và “union” cũng được loại bỏ khỏi
Java. Nờn cú người bảo Java là “C++--“, ngụ ý bảo ...
Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o
Trêng ®¹i häc s ph¹m kü thuËt hng yªn
---------------ooo------------------
Đề cương bài giảng Java cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương bài giảng Java cơ sở - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
193 Vietnamese
Đề cương bài giảng Java cơ sở 9 10 532