Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi Đỗ Lan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
1.Lý thuyết
Gồm 10 chương trong giáo trình
- Chương 1,2,3: giới thiệu chung về CNPM.
o Mô hình quy trình xây dựng phần mềm như: xoắn ốc, dựa thành phần,
mẫu thử
- Chương 4,5,6: đặc tả và phân tích yêu cầu
o Nêu các kỹ thuật đặc tả yêu cầu
o Tại sao phân tích là pha quan trọng trong quy trình xây dựng phần
mềm.
- Chương 7,8: thiết kế
o Phân biệt thiết kế chi tiết và thiết kế tổng thể
o
o Giải thích tác nhân con người trong thiết kế giao diện
- Chương 9: kiểm thử
o Phân biệt kiểm thử hộp trắng, hộp đen
o Quy trình kiểm thử
- Chương 10: cải tiến phần mềm
o Nêu các phương pháp cải tiến phần mềm
o So sánh phương pháp xây dựng phần mềm truyền thống với phương
pháp tái kỹ nghệ.
2. Bài tập
Vẽ biểu đồ ca sử dụng, biểu đồ luồng dữ liệu, biểu đồ lớp cho các hệ thống sau:
- Mô-đun mượn/trả của hệ thống quản lý thư viện
- Mô-đun gửi/vay vốn của hệ thống quản lý tín dụng

...
ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
1.Lý thuyết
Gồm 10 chương trong giáo trình
- Chương 1,2,3: giới thiệu chung về CNPM.
o Mô hình quy trình xây dựng phần mềm như: xoắn ốc, dựa thành phần,
mẫu thử
- Chương 4,5,6: đặc tả và phân tích yêu cầu
o Nêu các kỹ thuật đặc tả yêu cầu
o Tại sao phân tích là pha quan trọng trong quy trình xây dựng phần
mềm.
- Chương 7,8: thiết kế
o Phân biệt thiết kế chi tiết và thiết kế tổng thể
o
o Giải thích tác nhân con người trong thiết kế giao diện
- Chương 9: kiểm thử
o Phân biệt kiểm thử hộp trắng, hộp đen
o Quy trình kiểm thử
- Chương 10: cải tiến phần mềm
o Nêu các phương pháp cải tiến phần mềm
o So sánh phương pháp xây dựng phần mềm truyền thống với phương
pháp tái kỹ nghệ.
2. Bài tập
Vẽ biểu đồ ca sử dụng, biểu đồ luồng dữ liệu, biểu đồ lớp cho các hệ thống sau:
- Mô-đun mượn/trả của hệ thống quản lý thư viện
- Mô-đun gửi/vay vốn của hệ thống quản lý tín dụng
Đề cương công nghệ phần mềm - Người đăng: Đỗ Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương công nghệ phần mềm 9 10 363