Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Phân tích, thiết kế và đánh giá thuật toán

Được đăng lên bởi cuong-bui
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 12885 lần   |   Lượt tải: 38 lần
Đề cương ôn tập môn Phân tích, thiết kế và đánh giá thuật toán
1
Lý thuyết:
1. Thuật toán là gì? Tính chất, cách biểu diễn, độ phức tạp?
a. Thuật toán là cách thức, quy trình để hoàn thành 1 công việc cụ thể xác định nào đó
b. Tính chất:
-

Tính đúng đắn: Thuật toán cần phải đảm bảo cho một kết quả đúng sau khi thực hiện đối
với các bộ dữ liệu đầu vào.

-

Tính dừng: Thuật toán cần phải đảm bảo sẽ dừng sau 1 số bước hữu hạn bước.

-

Tính xác định: Các bước của thuật toán phải được hiểu rõ ràng, cụ thể, tránh gây nhập
nhằng hoặc nhầm lẫn đối với người đọc và hiểu, cài đặt thuật toán.

-

Tính hiệu quả: thuật toán được xem là hiệu quả nếu như nó có khả năng giải quyets hiệu
quả bài toán đặt ra trong thời gian hoặc các điều kiện cho phép trên thực tế đáp ứng được
yêu cầu của người dùng

-

Tính phổ quát: thuật toán có thể giải quyết được 1 lớp các bài toán tương tự

c. Cách biểu diễn: có 2 cách biểu diễn thuật toán:
-

Mô tả các bước thực hiện của thuật toán.

-

Sử dụng sơ đồ giải thuật

d. Độ phức tạp:
Các tiêu chí đánh giá thuật toán:
+ Thuật toán đơn giản, dễ hiểu, dễ cài đặt.
+ Dựa vào thời gian thực hiện và tài nguyên mà thuật toán sử dụng để thực hiện trên
các bộ dữ liệu.
2. Thế nào là bài toán tìm kiếm? (định nghĩa, đầu vào, đầu ra, mục đích, …)
Tìm kiếm là 1 trong những vấn đề thuộc lĩnh vực nghiên cứu của ngành khoa học máy tính và được
ứng dụng rộng rãi trên thực tế.
Chúng ta quan tâm đến bài toán tìm kiếm trên 1 mảng, hoặc 1 danh sách các phần tử cùng kiểu
Kết quả tìm kiếm là vị trí của phần tử thỏa mãn điều kiện tìm kiếm: có trường khóa bằng với 1 giá trị
khóa cho trước. Từ vị trí này chúng ta có thể truy cập tới các thông tin khác được chứa trong trường
dữ liệu của phần tử tìm thấy. Nếu kết quả là không tìm thấy thì giá trị trả về sẽ được gán cho một giá
trị đặc biệt nào đó tương đương với việc không tồn tại phần tử nào có vị trí đó: chẳng hạn – 1 với
mảng và NULL với danh sách liên kết.
Có nhiều thuật toán tìm kiếm như: tìm kiếm vét cạn, tìm kiếm tuần tự, tìm kiếm nhị phân, v.v.v..v.

Tác giả: Đỗ Đức Hùng. Website: http://doduchung.co.cc/ Mail: doduchung2008@gmail.com

Đề cương ôn tập môn Phân tích, thiết kế và đánh giá thuật toán
2
3. Trình bày thuật toán tìm kiếm tuyến tính (các bước, sơ đồ thuật toán, độ phức tạp, …)
Các bước:
-

Duyệt qua các phần tử của mảng

Nếu tìm thấy phần tử có khóa bằng khóa tìm kiếm thì trả về vị trí của phần tử đó. Ngược lại
không tìm thấy thì trả về -1
Sơ đồ thuật toán:

Độ phức tạp thuật toán trong trường hợp t...
Lý thuyết:
1. Thuật toán là gì? Tính chất, cách biểu diễn, độ phức tạp?
a. Thuật toán là cách thức, quy trình để hoàn thành 1 công việc cụ thể xác định nào đó
b. Tính chất:
- Tính đúng đắn: Thuật toán cần phải đảm bảo cho một kết quả đúng sau khi thực hiện đối
với các bộ dữ liệu đầu vào.
- Tính dừng: Thuật toán cần phải đảm bảo sẽ dừng sau 1 số bước hữu hạn bước.
- Tính xác định: Các bước của thuật toán phải được hiểu ràng, cụ thể, tránh gây nhập
nhằng hoặc nhầm lẫn đối với người đọc và hiểu, cài đặt thuật toán.
- Tính hiệu quả: thuật toán được xem hiệu quả nếu như khả năng giải quyets hiệu
quả bài toán đặt ra trong thời gian hoặc các điều kiện cho phép trên thực tế đáp ứng được
yêu cầu của người dùng
- Tính phổ quát: thuật toán có thể giải quyết được 1 lớp các bài toán tương tự
c. Cách biểu diễn: có 2 cách biểu diễn thuật toán:
- Mô tả các bước thực hiện của thuật toán.
- Sử dụng sơ đồ giải thuật
d. Độ phức tạp:
Các tiêu chí đánh giá thuật toán:
+ Thuật toán đơn giản, dễ hiểu, dễ cài đặt.
+ Dựa vào thời gian thực hiện và tài nguyên mà thuật toán sử dụng để thực hiện trên
các bộ dữ liệu.
2. Thế nào là bài toán tìm kiếm? (định nghĩa, đầu vào, đầu ra, mục đích, …)
Tìm kiếm 1 trong những vấn đề thuộc lĩnh vực nghiên cứu của ngành khoa học máy tính được
ứng dụng rộng rãi trên thực tế.
Chúng ta quan tâm đến bài toán tìm kiếm trên 1 mảng, hoặc 1 danh sách các phần tử cùng kiểu
Kết quả tìm kiếm là vị trí của phần tử thỏa mãn điều kiện tìm kiếm: có trường khóa bằng với 1 giá tr
khóa cho trước. Từ vị trí này chúng ta thể truy cập tới các thông tin khác được chứa trong trường
dữ liệu của phần tử tìm thấy. Nếu kết quả là không tìm thấy thì giá trị trả về sẽ được gán cho một giá
trị đặc bit nào đó tương đương với việc không tồn tại phần tử nào vị trí đó: chẳng hạn 1 với
mảng và NULL với danh sách liên kết.
Có nhiều thuật toán tìm kiếm như: tìm kiếm vét cạn, tìm kiếm tuần tự, tìm kiếm nhị phân, v.v.v..v.
Tác giả: Đỗ Đức Hùng. Website: http://doduchung.co.cc/ Mail: doduchung2008@gmail.com
Đề cương ôn tập môn Phân tích, thiết kế và đánh giá thuật toán
1
Đề cương ôn tập môn Phân tích, thiết kế và đánh giá thuật toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn Phân tích, thiết kế và đánh giá thuật toán - Người đăng: cuong-bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Phân tích, thiết kế và đánh giá thuật toán 9 10 758