Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập thi tin B

Được đăng lên bởi Nguyễn Hùng Vinh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
TIN HỌC ỨNG DỤNG
MICROSOFT WORD
1. Có thể khởi động chương trình Microsoft Word 2010 bằng cách :
a. Start / Program / Microsoft Office / Microsoft Word 2010.
b. Click Double trái chuột vào biểu tượng
trên Desktop.
c. Cả A và B đều đúng
d. Cả A & B đều sai
2. Có thể thoát chương trình Microsoft Word 2010 bằng cách:
a. Click chuột Office Button / Close.
b. Sử dụng tổ hợp phím Alt + F4.
c. Click chuột vào biểu tượng
d. Tất cả đều đúng.

phía trên và ở góc phải cửa sổ làm việc.

3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N hoặc Click chuột vào biểu tượng
trên thanh công
cụ Ribbon là chức năng gì:
a. Mở một tài liệu mới.
b. Mở một tài liệu có sẵn trong bộ lưu trữ
c. Lưu một tài liệu.
d. Đóng chương trình Microsoft Word 2010.
4. Vào Office Button File / Chọn New / Chọn Blank document / Chọn Create là thao
tác gì?
a. Mở một tài liệu mới.
b. Mở một tài liệu có sẵn trong bộ lưu trữ
c. Lưu một tài liệu.
d. Đóng chương trình Microsoft Word 2010.
5. Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + O, hoặc Click chuột vào biểu tượng
trên thanh
Ribbon.
a. Mở một tài liệu mới.
b. Mở một tài liệu có sẵn trong bộ lưu trữ
c. Lưu một tài liệu.
d. Đóng chương trình Microsoft Word 2010.
6. Thao tác vào Office Button / chọn Print hoặc Ctrl + P được dùng để:
a. Mở bảng chức năng in tài liệu.
b. Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa.
c. Lưu một tài liệu.
d. Đóng chương trình Microsoft Word 2010.
7. Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + S, hoặc Click chuột vào biểu tượng
Ribbon.
a. Đóng một tài liệu mới.
b. Mở một tài liệu mới.
c. Mở một tài liệu có sẵn trong bộ lưu trữ
d. Lưu một tài liệu.
8. Vào Office Button / chọn Save hoặc Save as… là chức năng:
a. Mở bảng chức năng in tài liệu.
b. Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa.

trên thanh

Trang 1/8

c. Lưu một tài liệu.
d. Đóng chương trình Microsoft Word 2010.
9. Các công cụ định dạng trong văn bản như: Font, paragraph, copy, paste, Bullets
and numbering….. nằm ở thanh thực đơn nào?
a. Home
b. Insert
c. Page layout
d. Reference.
10. Chức năng thanh thực đơn Insert cho phép sử dụng các chức năng:
a. Thiết lập cài đặt, định dạng cho trang giấy như: Page setup, Page Borders,
Page Color, Paragraph,……..
b. Chèn các đối tượng vào trong văn bản như: chèn Picture, WordArt,
Equation, Symbol, Chart, Table, Header and footer, Page number,
c. Định dạng văn bản như : Chèn chú thích, đánh mục lục tự động, …
d. Chức năng kiểm tra lại như ngữ pháp, chính tả…
11. Thanh thực đơn Page Layout có chức năng:
a. Các công cụ liên quan định dạng văn bản như : Chèn chú thích, đánh mục
lục tự động,...
Trang 1/8
ĐỀ CƯƠNG ÔN TP
TIN HC NG DNG
MICROSOFT WORD
1. Có th khởi động chương trình Microsoft Word 2010 bng cách :
a. Start / Program / Microsoft Office / Microsoft Word 2010.
b. Click Double trái chuột vào biểu tượng trên Desktop.
c. Cả A và B đều đúng
d. Cả A & B đều sai
2. Có th thoát chương trình Microsoft Word 2010 bng cách:
a. Click chut Office Button / Close.
b. S dng t hp phím Alt + F4.
c. Click chut vào biu tượng phía trên và góc phi ca s làm vic.
d. Tt c đều đúng.
3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N hoặc Click chuột vào biểu tượng trên thanh công
cụ Ribbon là chức năng gì:
a. Mở một tài liệu mới.
b. Mở một tài liệu có sẵn trong bộ lưu trữ
c. Lưu một tài liệu.
d. Đóng chương trình Microsoft Word 2010.
4. Vào Office Button File / Chọn New / Chọn Blank document / Chọn Create là thao
tác gì?
a. Mở một tài liệu mới.
b. Mở một tài liệu có sẵn trong bộ lưu trữ
c. Lưu một tài liệu.
d. Đóng chương trình Microsoft Word 2010.
5. Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + O, hoặc Click chuột vào biểu tượng trên thanh
Ribbon.
a. Mở một tài liệu mới.
b. Mở một tài liệu có sẵn trong bộ lưu trữ
c. Lưu một tài liệu.
d. Đóng chương trình Microsoft Word 2010.
6. Thao tác vào Office Button / chọn Print hoặc Ctrl + P được dùng để:
a. M bng chc năng in tài liu.
b. M mt tài liu có sẵn trong đĩa.
c. Lưu một tài liu.
d. Đóng chương trình Microsoft Word 2010.
7. Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + S, hoặc Click chuột vào biểu tượng trên thanh
Ribbon.
a. Đóng một tài liệu mới.
b. Mở một tài liệu mới.
c. Mở một tài liệu có sẵn trong bộ lưu trữ
d. Lưu một tài liệu.
8. Vào Office Button / chọn Save hoặc Save as… là chức năng:
a. M bng chc năng in tài liu.
b. M mt tài liu có sẵn trong đĩa.
Đề cương ôn tập thi tin B - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập thi tin B - Người đăng: Nguyễn Hùng Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đề cương ôn tập thi tin B 9 10 628