Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 1t tin học 10

Được đăng lên bởi Bình Minh Hải Vân
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD-ĐT TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH (1 tiết)
TRƯỜNG THPT MINH HÓA
Môn: TIN HỌC 10. Thời gian: 45 phút
------------------------oo0oo-----------------------Câu 1: (4 điểm) Hãy soạn thảo văn bản theo mẫu sau. Font chữ Times New Roman
cỡ chữ 12.
TRÌNH BÀY FONT CHỮ
Winword là một chương trình xử lý văn bản mạnh, ngoài các chức năng giúp
người sử dụng gõ nhành và đúng một văn bản, nó còn cho phép chúng ta chèn dễ dàng
các ký tự đặc biệt vào văn bản như “ © ® ”, làm cho văn bản phong phú hơn,
Chúng ta có thể nhập văn bản ở dạng thường hoặc CHỮ IN để rồi sau đó có
thể đổi sang một kiểu chữ thích hợp. Các lệnh thường dung trong văn bản có thể trình
bày nhanh nhờ cá kiểu định dạng như là chữ đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, hoặc kết
hợp cả ba.
Ngoài ra còn có các lệnh khác cầu kì hơn phải vào menu để trình bày như:
Double để gạch dưới hai nét, Striketherough tạo ra chữ gạch giữa, các lệnh Superscript và
2
2
Subcript giúp chúng ta tạo các biểu thức đơn giản như là A1X +B1Y = 0.
Câu 2:(6 điểm) Hãy tạo bảng và sử dụng các thao tác với bảng đã học định dạng
bảng theo mẫu sau. Font chữ Times New Roman cỡ chữ 12, với TRUNG TÂM CÔNG
NGHỆ THÔNG TIN TỈNH QUẢNG BÌNH định dạng với cỡ chữ 16.

1.
2.
3.
4.
5.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:
Ngày tháng năm sinh:
Giới tính:
Nam 
Nữ 
Địa chỉ liên hệ:
Số ĐT:

Cao Đẳng


BẬC HỌC DỰ KIẾN
(Đánh dấu vào bậc học muốn đăng ký thi)
Đại Học
Thạc sỹ



TRUNG TÂM
CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN TỈNH
QUẢNG BÌNH.

 Phù hợp cho học viên đang đi làm
 Học viên có chứng chỉ CNTT có thể được miễn một số môn
của chươn trình.

Tiến sỹ


Họ tên và chữ kí học viên:

Học sinh không sử dụng tài liệu. Giáo viên không giải thích gì thêm.
-------------------------------------------------Hết--------------------------------------------------

...
SỞ GD-ĐT TỈNH QUẢNG BÌNH ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH (1 tiết)
TRƯỜNG THPT MINH HÓA Môn: TIN HỌC 10. Thời gian: 45 phút
------------------------oo0oo------------------------
Câu 1: (4 điểm) Hãy soạn thảo văn bản theo mẫu sau. Font chữ Times New Roman
cỡ chữ 12.
TRÌNH BÀY FONT CHỮ
Winword là một chương trình xử lý văn bản mạnh, ngoài các chức năng giúp
người sử dụng gõ nhành và đúng một văn bản, nó còn cho phép chúng ta chèn dễ dàng
các ký tự đặc biệt vào văn bản như “ © ® ”, làm cho văn bản phong phú hơn,
Chúng ta có thể nhập văn bản ở dạng thường hoặc CHỮ IN để rồi sau đó có
thể đổi sang một kiểu chữ thích hợp. Các lệnh thường dung trong văn bản có thể trình
bày nhanh nhờ cá kiểu định dạng như là chữ đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, hoặc kết
hợp cả ba.
Ngoài ra còn có các lệnh khác cầu kì hơn phải vào menu để trình bày như:
Double để gạch dưới hai nét, Striketherough tạo ra chữ gạch giữa, các lệnh
Superscript
Subcript
giúp chúng ta tạo các biểu thức đơn giản như là A
1
X
2
+B
1
Y
2
= 0.
Câu 2:(6 điểm) Hãy tạo bảng và sử dụng các thao tác với bảng đã học định dạng
bảng theo mẫu sau. Font chữ Times New Roman cỡ chữ 12, với TRUNG TÂM CÔNG
NGHỆ THÔNG TIN TỈNH QUẢNG BÌNH định dạng với cỡ chữ 16.
Phù hợp cho học viên đang đi làm
Học viên có chứng chỉ CNTT có thể được miễn một số môn
của chươn trình.
THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Giới tính: Nam Nữ
4. Địa chỉ liên hệ:
5. Số ĐT:
TRUNG TÂM
CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN TỈNH
QUẢNG BÌNH.
BẬC HỌC DỰ KIẾN
(Đánh dấu vào bậc học muốn đăng ký thi)
Cao Đẳng Đại Học Thạc sỹ Tiến sỹ
Họ tên và chữ kí học viên:
Học sinh không sử dụng tài liệu. Giáo viên không giải thích gì thêm.
-------------------------------------------------Hết--------------------------------------------------
Đề kiểm tra 1t tin học 10 - Người đăng: Bình Minh Hải Vân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra 1t tin học 10 9 10 491