Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Hệ thống quản lý bán hàng

Được đăng lên bởi hoangyenvi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1291 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ tên: Trần Quang Khanh

BÀI TẬP MÔN HỌC
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ
THỐNG
Đề tài: Hệ thống quản lý bán hàng

HÀ NỘI, 9/2012

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ tên: Trần Quang Khanh

BÀI TẬP MÔN HỌC
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ
THỐNG
Đề tài: Hệ thống quản lý bán hàng

Giáo viên phụ trách: Nguyễn Hoài Anh

HÀ NỘI, 9/2012

Chương I. Khảo sát hệ thống
I.

Mô tả hệ thống
Hệ thống quản lý bán hàng của một siêu thị thu nhỏ.

•

Nhiệm vụ cơ bản
Nhập hàng từ nhà cung cấp bán cho khách hàng.
Thanh toán tiền cho nhà cung cấp
Nhận tiền thanh toán từ khách hàng
Thống kê doanh thu, danh mục hàng hóa, hàng tồn đọng, danh sách các mặt hàng
bán chạy,….

•

Cơ cấu tổ chức
1. Bộ phận quản lý:

- Quản lý các bộ phận trong siêu thị, quản lý hoạt động của siêu thị.
- Xem thông tin các phiếu nhập, xuất, kiểm kê và lập báo cáo thống kê.
- Thanh toán với nhà cung cấp, lập hóa đơn mua hàng, lập đơn mua hàng.
2. Bộ phận kho:
-Thực hiện việc nhập hàng hóa vào kho lấy từ nhà cung cấp, lập phiếu nhập
hàng.
-Thực hiện việc xuất hàng lên quầy cho bộ phận bán hàng, lập phiếu xuất hàng.
-Xem thông tin hàng hóa, kiểm tra hàng tồn, lập phiếu kiểm kê hàng trong kho,
lập phiếu yêu cầu nhập hàng.
3. Bộ phận bán hàng:
-Thực hiện việc thanh toán cho khách hàng, lập hóa đơn bán hàng.
-Kiểm kê lượng hàng hóa trên quầy, lập phiếu kiểm kê hàng trên quầy, lập phiếu
yêu cầu xuất hàng.

•

Quy trình xử lý
1. Nhập hàng từ nhà cung cấp:
- Khi có yêu cầu nhập hàng từ bộ phận kho, bộ phận quản lý sẽ lập đơn mua
hàng gửi đến nhà cung cấp với đơn giá theo hợp đồng đã ký kết.
- Nhà cung cấp theo đơn mua hàng sẽ chuyển hàng đến bộ phận kho, nhân viên
kho sẽ kiểm tra hàng của nhà cung cấp, nếu hàng không đạt yêu cầu sẽ thông báo
cho bộ phận quản lý để có biện pháp xử lý theo như hợp đồng đã ký kết với nhà
cung cấp. Nếu đạt yêu cầu sẽ lập phiếu nhập hàng chuyển đến bộ phận quản lý để
thanh toán.
- Bộ phận quản lý lập hóa đơn mua hàng và thanh toán cho nhà cung cấp.
2. Xuất hàng từ kho lên quầy:
- Hàng ngày, bộ phận bán hàng sẽ kiểm tra lượng hàng trên quầy xem có đáp ứng
đủ nhu cầu của khách hàng không, nếu không đủ sẽ lập phiếu yêu cầu xuất hàng
đến bộ phận kho.
- Khi có yêu cầu xuất hàng, nhân viên kho sẽ kiểm tra lượng hàng trong kho có
đáp ứng được yêu cầu xuất hay không. Nếu có thể đáp ứng yêu cầu xuất, nhân
viên sẽ lập phiếu xuất hàng. Nếu không thể đáp ứng, nhân viên sẽ lập phiếu yêu
cầu nhập hàng đến bộ phận quản lý.
3. Bán hàng tự chọn:
- K...
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Họ tên: Trần Quang Khanh
BÀI TẬP MÔN HỌC
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ
THỐNG
Đề tài: Hệ thống quản lý bán hàng
HÀ NỘI, 9/2012
Đề tài: Hệ thống quản lý bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Hệ thống quản lý bán hàng - Người đăng: hoangyenvi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề tài: Hệ thống quản lý bán hàng 9 10 776