Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài môn Thiết kế hệ thống mạng

Được đăng lên bởi thieukien-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 997 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI 30% MÔN THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG
I.

Tổng quan

Công ty Lạc Hồng - với ngành nghề kinh doanh thiết bị điện máy, điện tử - có 3 địa điểm
hoạt động tại đồng nai. Trụ sở chính đặt tại thành phố biên hòa, 2 chi nhánh còn lại lần
lượt tại 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch. Trụ sở chính với diện tích 4000 m2 với 3
tầng và có quy mô 300 nhân viên, 2 chi nhánh cùng diện tích là 3000 m2 với 3 tầng lầu có
số nhân viên mỗi chi nhánh là 350 người.
Khoảng cách giữa trụ sở chính tới chi nhánh 1 là 15 km2, tới chi nhánh 2 là 10 km2.
Các bộ phận trong công ty

II.

Mục tiêu:
Công ty muốn thiết lập hệ thống mạng giữa các chi nhánh và văn phòng chính có

thể trao đổi thông tin một cách dễ dàng.
Để theo dõi số lượng hàng hóa và mua bán công ty cần có hệ thống máy chủ để lưu trữ
dữ liệu. Hệ thống server này phải đáp ứng được yêu cầu truy xuất được liên tục vào mọi
thời điểm. Hệ thống chấm công phải được thực hiện bằng máy và phải lưu trữ hàng ngày,
có thêm hệ thống tổng đài nội bộ để tiết kiệm chi phí.
Hệ thống mạng phải được bảo mật, các hệ thống bên ngoài không thể nhìn thấy được mô
hình cũng như thiết bị mạng bên trong.
Hơn nữa công ty cũng muốn quảng bá ra ngoài internet bằng trang web riêng của mình,
và trong tương lai sẽ bán hàng qua mạng.
III.

Yêu cầu:

1. Thiết kế mô hình mạng cho công ty trên.Trong bước này, các nhóm phải vẽ mô hình
mạng logic mà nhóm đề xuất, thể hiện được các đường kết nối giữa các thiết bị theo yêu
cầu của công ty.
2. Thiết kế sơ đồ vật lý của toàn bộ hệ thống mạng
Trình bày và giải thích thiết kế hệ thống mạng dựa trên sơ đồ tòa nhà các trụ sở và chi
nhánh. Bao gồm các bảng ghi chi tiết tên, số lượng, chủng loại, giá thành của các thiết bị
cho mỗi tầng trong mỗi tòa nhà
3. Đặt địa chỉ IP cho hệ thống mạng và thiết bị
Trong bước này, các nhóm phải xác định được số lượng địa chỉ IP cho các thiết bị. Các
dải địa chỉ nào cần phải thuê bao. Các dải địa chỉ nào có thể được dùng nội bộ không cần
thuê bao.
IV.

Hình thức và thời gian nộp

Mỗi nhóm nộp 1 file word, 1 file powerpoint báo cáo cho giáo viên trước tuần cuối của
môn học 3 tuần.( Nhóm nào nộp trễ miễn báo cáo và mỗi thành viên được 1đ cho phần
30% )
Thời gian trình bày báo cáo từ 09/12/2013 => 22/12/2013.

...
ĐỀ TÀI 30% MÔN THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG
I. Tổng quan
Công ty Lạc Hồng - với ngành nghề kinh doanh thiết bị điện y, điện tử - 3 địa điểm
hoạt động tại đồng nai. Trụ sở chính đặt tại thành phố biên hòa, 2 chi nhánh còn lại lần
lượt tại 2 huyện Long Thành Nhơn Trạch. Trụ sở chính với diện tích 4000 m
2
với 3
tầng và có quy mô 300 nhân viên, 2 chi nhánh cùng diện tích là 3000 m
2
với 3 tầng lầu có
số nhân viên mỗi chi nhánh là 350 người.
Khoảng cách giữa trụ sở chính tới chi nhánh 1 là 15 km
2
, tới chi nhánh 2 là 10 km
2
.
Các bộ phận trong công ty
II. Mục tiêu:
Công ty muốn thiết lập hệ thống mạng giữa các chi nhánh văn phòng chính
thể trao đổi thông tin một cách dễ dàng.
Để theo dõi số lượng hàng hóa mua bán công ty cần hệ thống y chủ để u trữ
dữ liệu. Hệ thống server này phải đáp ứng được yêu cầu truy xuất được liên tục vào mọi
thời điểm. Hệ thống chấm công phải được thực hiện bằng y và phải lưu trữ hàng ngày,
có thêm hệ thống tổng đài nội bộ để tiết kiệm chi phí.
Hệ thống mạng phải được bảo mật, các hệ thống bên ngoài không thể nhìn thấy được
hình cũng như thiết bị mạng bên trong.
Hơn nữa công ty cũng muốn quảng ra ngoài internet bằng trang web riêng của mình,
và trong tương lai sẽ bán hàng qua mạng.
III. Yêu cầu:
Đề tài môn Thiết kế hệ thống mạng - Trang 2
Đề tài môn Thiết kế hệ thống mạng - Người đăng: thieukien-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề tài môn Thiết kế hệ thống mạng 9 10 180