Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài quản lý quán net

Được đăng lên bởi Giấc Mơ Của Anh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1870 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẢN LÍ QUÁN NET
Đây là chương trinh quản lí quán NET cho quán net Hào Hoa tầm 250 máy
.Chương trinh chỉ được cài đắt trên máy chủ. Xử lí các thông tin: thanh toán tiền
máy, lưu thông tin về các sự cố của các máy của quán NET ,đưa ra các thông tin
tổng kêt về tình hình quán NET sau một khoảng thời gian nhất định : sau một
tháng,một quý ,một năm. Qua đó ông chủ quán NET có thể đưa ra các bước phát
triển quán NET.

Chức Năng:
 Chức năng quản lí máy :
Quản lí về thông tin của máy ,thông tin về bảo trì sửa chữa,qua đó chỉ ra được
tình trạng của máy khi chủ quán cần xem.

Khi một máy được bật lên sử dụng thì thông tin máy đó (thời gian sử dụng,dữ
liệu vào,dữ liệu ra) hay máy có hỏng hay trục trặc gì thì sẽ được gửi dữ liệu lên
máy chủ để chủ quán xử lý.
 Chức năng quản lí kinh tế :
Quản lí về các khoản thu , khoản chi .Đăc biệt là phần thu (phần tính tiền trong
quán NET) đây là phần cốt lõi của phần mềm .Hiệu quả của phần mềm phụ
thuộc rất nhiều vào phần này .Vì thế qua khảo sát hiên trạng của quán NET
,khi một khác hàng vào quán ngoài nhu cầu sử dụng máy ra thi còn có các nhu
cầu khác đi kèm như: hút thuốc,uống nước….Vì vậy tạo ra các khoản ngoại
thu khác ngoài tiền máy .khí tính tiền thi tính cả tiền ngoại thu ,tiền máy.

Ở phần thu này,khi khách hàng yêu cầu tính tiền thỳ phần mềm sẽ thống kê các
khoản khách hàng cần trả bao gồm thời gian sử dụng, các dịch vụ ngoài.Từ đó
chủ quán có thể xác định được tổng số tiền mà khách hàng phải trả.

Nhóm thực hiện:Mai Xuân Kiên – Nguyễn Văn Quân - Phạm Công Đức Anh

Page 1

QUẢN LÍ QUÁN NET
Ở phần chi,phần mềm sẽ thiết lập 1 bảng danh sách bao gồm tiền
điện,nước,thuốc…,tiền internet dùng trong một tháng
 Chức năng thông kê tìm kiếm :
Đây là một phần quan trọng ,giúp chủ quán có thể đưa ra những nhận xét về
tình trạng phòng máy,phần này gồm các chức năng ,kế toán thu, kế toán chi….
Ở chức năng này,khi chủ quán tìm kiếm thông tin máy,phần mềm sẽ đưa ra
danh sách thống kê nhận xét về thông tin tình trạng máy như: máy số bao nhiêu
hỏng,thời gian hỏng,thời gian khắc phục hoặc khi chủ quán muốn xem tháng
này đã thu được bao nhiêu và chi bao nhiêu thỳ phần mềm sẽ đưa ra số tiền đã
thu và chi để chủ quán có thể quản lí và tìm cách phát triển quán của mình

Nhóm thực hiện:Mai Xuân Kiên – Nguyễn Văn Quân - Phạm Công Đức Anh

Page 2

QUẢN LÍ QUÁN NET

I-

SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG:

Nhóm thực hiện:Mai Xuân Kiên – Nguyễn Văn Quân - Phạm Công Đức Anh

Page 3

QUẢN LÍ QUÁN NET
QUẢN
LÍ
QUÁN
NET

QUẢN
LÍ MÁY

QUẢN LÍ
PHÒNG
MÁY

TÌM...
QU N LÍ QUÁN NET
Đây chương trinh quản lí quán NET cho quán net Hào Hoa tầm 250 máy
.Chương trinh chỉ được cài đắt trên máy chủ. X các thông tin: thanh toán tiền
máy, lưu thông tin về các sự cố của các máy của quán NET ,đưa ra các thông tin
tổng kêt về tình hình quán NET sau một khoảng thời gian nhất định : sau một
tháng,một quý ,một năm. Qua đó ông chủ quán NET thể đưa ra các bước phát
triển quán NET.
Chức Năng:
Chức năng quản lí máy :
Quản lí về thông tin của máy ,thông tin về bảo trì sửa chữa,qua đó chỉ ra được
tình trạng của máy khi chủ quán cần xem.
Khi một máy được bật lên sử dụng thì thông tin máy đó (thời gian sử dụng,dữ
liệu vào,dữ liệu ra) hay máy có hỏng hay trục trặc gì thì sẽ được gửi dữ liệu lên
máy chủ để chủ quán xử lý.
Chức năng quản lí kinh tế :
Quản lí về các khoản thu , khoản chi .Đăc biệt là phần thu (phần tính tiền trong
quán NET) đây là phần cốt lõi của phần mềm .Hiệu quả của phần mềm phụ
thuộc rất nhiều vào phần này .Vì thế qua khảo sát hiên trạng của quán NET
,khi một khác hàng vào quán ngoài nhu cầu sử dụng máy ra thi còn có các nhu
cầu khác đi kèm như: hút thuốc,uống nước….Vì vậy tạo ra các khoản ngoại
thu khác ngoài tiền máy .khí tính tiền thi tính cả tiền ngoại thu ,tiền máy.
Ở phần thu này,khi khách hàng yêu cầu tính tiền thỳ phần mềm sẽ thống kê các
khoản khách hàng cần trả bao gồm thời gian sử dụng, các dịch vụ ngoài.Từ đó
chủ quán có thể xác định được tổng số tiền mà khách hàng phải trả.
Nhóm thực hiện:Mai Xuân Kiên – Nguyễn Văn Quân - Phạm Công Đức Anh Page 1
Đề tài quản lý quán net - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài quản lý quán net - Người đăng: Giấc Mơ Của Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề tài quản lý quán net 9 10 951