Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Đồ Họa Máy Tính

Được đăng lên bởi maithuong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1620 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ 01

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN


Đề thi Hết môn: Đồ họa máy tính – Lớp CN2-K10
Thời gian: 60 phút
Sinh viên được tham khảo tài liệu


Câu 1:
Áp dụng thuật toán Bressenham để tìm các điểm nguyên khi vẽ đường thẳng từ
điểm A (10,10) đến điểm B(20, 16).
Câu 2:
Áp dụng thuật toán Liang-Barsky để xác định phần giao giữa đoạn thẳng P1P2 với
cửa sổ hình chữ nhật W. Biết tọa độ của P1(x1,y1)=(1,15), P2(x2,y2)=(30,10) và
W (left,top,right,bottom) = (5, 20, 25, 10).
Câu 3:
Xác định tọa độ các điểm khi tô màu tam giác ABC. Biết tọa độ các đỉnh như sau:
A(10,25), B(5,20), C(25,15).

------- Hết ------

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ 02

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN


Đề thi Hết môn: Đồ họa máy tính – Lớp CN2-K10
Thời gian: 60 phút
Sinh viên được tham khảo tài liệu


Câu 1:
Áp dụng thuật toán Midpoint để vẽ đường tròn tâm I(2,3) bán kính R=10. Hãy cho
biết các điểm nguyên trong cung có giá trị sau:

2
≤ y≤R
R
 2

0 ≤ x ≤ R 2

2


Câu 2:
Áp dụng thuật toán Cohen-Sutherland để xác định phần giao giữa đoạn thẳng
P1P2 với cửa sổ hình chữ nhật W. Biết tọa độ của P1(x1,y1)=(1,15),
P2(x2,y2)=(30,10) và W (left,top,right,bottom) = (5, 20, 25, 10).
Câu 3:
Xác định ma trận của phép biến đổi T. Biết rằng qua phép biến đổi T thì điểm
A(1,2) biến đổi thành điểm A’(2,1), điểm B(3,5) biến đổi thành điểm B’(5,3), và
điểm C(5,2) biến đổi thành điểm C’(2,5).

------- Hết ------

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN

Đề thi Hết môn: Đồ họa máy tính – Lớp CN2-K10
Thời gian: 60 phút
Sinh viên được tham khảo tài liệu

Câu 1:
Áp dụng thuật toán Bressenham để tìm các điểm nguyên khi vẽ đường thẳng từ
điểm A (10,10) đến điểm B(20, 16).
Câu 2:
Áp dụng thuật toán Liang-Barsky để xác định phần giao giữa đoạn thẳng P1P2 với
cửa sổ hình chữ nhật W. Biết tọa độ của P1(x1,y1)=(1,15), P2(x2,y2)=(30,10) và
W (left,top,right,bottom) = (5, 20, 25, 10).
Câu 3:
Xác định tọa độ các điểm khi tô màu tam giác ABC. Biết tọa độ các đỉnh như sau:
A(10,25), B(5,20), C(25,15).
------- Hết ------
ĐỀ 01
Đề thi Đồ Họa Máy Tính - Trang 2
Đề thi Đồ Họa Máy Tính - Người đăng: maithuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi Đồ Họa Máy Tính 9 10 664