Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn vi xử lý

Được đăng lên bởi punorot7
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Cao đẳng.

1

Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM
Khoa Công nghệ Điện Tử
Bộ môn Điện Tử Công Nghiệp

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN VI XỬ LÝ.
(HỆ CAO ĐẲNG)
Ngày cập nhật: 01/10/2010
Số câu: 532
1. Chip vi điều khiển 8051 được sản xuất lần đầu tiên vào năm nào? Do nhà sản xuất nào
chế tạo?
a. 1976 – Hãng Intel
b. 1976 – Hãng Motorola
c. 1980 – Hãng Intel
d. 1980 – Hãng Zilog.
2. Mã lệnh từ bộ nhớ chương trình bên ngoài, sau khi được CPU đọc vào sẽ được chứa tại
bộ phận nào trong CPU.
a.Thanh ghi PC
b. Thanh ghi IR
c. Đơn vị giải mã lệnh và điều khiển
d. ALU.
3. Bộ phận nào trong CPU dùng để lưu giữ địa chỉ của lệnh kế tiếp trong bộ nhớ chương
trình mà CPU cần thực hiện.
a.Thanh ghi PC
b. Thanh ghi IR
c. Đơn vị giải mã lệnh và điều khiển
d. ALU.
4. Nhiệm vụ của CPU là:
a. Điều hành hoạt động của toàn hệ thống theo ý định của người sử dụng thông qua
chương trình điều khiển.
b. Thi hành chương trình theo vòng kín gọi là chu kỳ lệnh.
c. Giao tiếp với các thiết bị xuất nhập.
d. Cả hai câu a và b đều đúng.
5. Mã BCD nén là:
a. Kết hợp hai số BCD thành 1 byte.
b. Thay 4 bit cao bằng 0H.
c. Số BCD dài 1 byte.
d. Thay 4 bit thấp bằng 0H.
6. Mã bù 2 của 1 số nhị phân được tạo ra bằng cách:
a. Đảo trạng thái tất cả các bit của số nhị phân.
b. Cộng thêm 1 vào mã bù 1
c. Cộng thêm 2 vào mã bù 1
d. Lấy bù 1 trừ đi 1
7. Mã bù 1 của 1 số nhị phân được tạo ra bằng cách:
a. Đảo trạng thái tất cả các bit của số nhị phân.
b. Cộng thêm 1 vào mã bù 1
c. Cộng thêm 2 vào mã bù 1
d. Lấy bù 1 trừ đi 1

Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp

Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Cao đẳng.

2

8. Giao tiếp song song là phương thức giao tiếp (so sánh với giao tiếp nối tiếp):
a. Truyền từ hai bit trở lên, tốc độ truyền chậm, khoảng cách truyền gần.
b. Truyền từ hai bit trở lên, tốc độ truyền chậm, khoảng cách truyền xa.
c. Truyền từ hai bit trở lên, tốc độ truyền nhanh, khoảng cách truyền gần.
d. Truyền từ hai bit trở lên, tốc độ truyền nhanh, khoảng cách truyền xa.
9. Giao tiếp nối tiếp là phương thức giao tiếp (so sánh với giao tiếp song song):
a. Truyền từng bit, tốc độ truyền chậm, khoảng cách truyền gần.
b. Truyền từng bit, tốc độ truyền chậm, khoảng cách truyền xa.
c. Truyền từng bit, tốc độ truyền nhanh, khoảng cách truyền gần.
d. Truyền từng bit, tốc độ truyền nhanh, khoảng cách truyền xa.
10. ROM là loại bộ nhớ bán dẫn có đặc tính:
a. Cho phép đọc dữ liệu từ ROM, không cho phép ghi dữ liệu vào ROM, mất dữ liệu khi
mất nguồn điện.
b. Cho phép đọc dữ liệu từ ROM, không c...
Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Cao đẳng. 1
Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM
Khoa Công nghệ Điện Tử
Bộ môn Điện Tử Công Nghiệp
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN VI XỬ LÝ.
(HỆ CAO ĐẲNG)
Ngày cập nhật: 01/10/2010
Số câu: 532
1. Chip vi điều khiển 8051 được sản xuất lần đầu tiên vào năm nào? Do nhà sản xuất nào
chế tạo?
a. 1976 – Hãng Intel b. 1976 – Hãng Motorola
c. 1980 – Hãng Intel d. 1980 – Hãng Zilog.
2. lệnh tbộ nhớ chương trình bên ngoài, sau khi được CPU đọc o sẽ được chứa tại
bộ phận nào trong CPU.
a.Thanh ghi PC
b. Thanh ghi IR
c. Đơn vị giải mã lệnh và điều khiển
d. ALU.
3. Bộ phận nào trong CPU dùng để lưu giữ địa chỉ của lệnh kế tiếp trong bộ nhớ chương
trình mà CPU cần thực hiện.
a.Thanh ghi PC
b. Thanh ghi IR
c. Đơn vị giải mã lệnh và điều khiển
d. ALU.
4. Nhiệm vụ của CPU là:
a. Điều hành hoạt động của toàn hệ thống theo ý định của người sử dụng thông qua
chương trình điều khiển.
b. Thi hành chương trình theo vòng kín gọi là chu kỳ lệnh.
c. Giao tiếp với các thiết bị xuất nhập.
d. Cả hai câu a và b đều đúng.
5. Mã BCD nén là:
a. Kết hợp hai số BCD thành 1 byte.
b. Thay 4 bit cao bằng 0H.
c. Số BCD dài 1 byte.
d. Thay 4 bit thấp bằng 0H.
6. Mã bù 2 của 1 số nhị phân được tạo ra bằng cách:
a. Đảo trạng thái tất cả các bit của số nhị phân.
b. Cộng thêm 1 vào mã bù 1
c. Cộng thêm 2 vào mã bù 1
d. Lấy bù 1 trừ đi 1
7. Mã bù 1 của 1 số nhị phân được tạo ra bằng cách:
a. Đảo trạng thái tất cả các bit của số nhị phân.
b. Cộng thêm 1 vào mã bù 1
c. Cộng thêm 2 vào mã bù 1
d. Lấy bù 1 trừ đi 1
Đề thi môn vi xử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi môn vi xử lý - Người đăng: punorot7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Đề thi môn vi xử lý 9 10 82