Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Tin học căn bản

Được đăng lên bởi Thiên Tứ
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Khoa Công N ghệ Thông Tin

Môn thi: TIN HỌC ĐẠI
CƯƠNG





ĐỀ THI THAM KHẢO
Đề thi gồm 6 trang
L ư u ý : Đề thi này k hông phải là đề chính thức, các nội dung câu hỏi trong đề thi chỉ mang tính tham
khảo, giúp cho sinh viên làm quen v ới dạng câu hỏi trắc nghiệm. Sinh viên cần ôn tập dựa trên các
nội dung được trình bày trong giáo trình.
Câu 1: Trong khi soạn thảo văn bản, người dùng bấm tổ hợp phím Ctrl+Z là
để
a. In văn bản đó ra máy in
b. Xoá tất cả nội dung trong văn bản đó
c. Lưu văn bản đang soạn thảo
d. Phục hồi lại trạng thái trước đó của văn bản
Câu 2: Để xoá một File hay một Folder ta thực
hiện :
a. Right click chuột vào biểu tượng File hoặc Folder rồi chọn - Delete
b. Đánh dấu chọn File hay Folder cần xoá rồi Click chuột tại nút Delete trên thanh công cụ ToolBar
c. Chọn File hoặc Folder và bấm phím Delete
d. Tất cả đều đúng
Câu 3: Bộ nhớ trong của máy tính
gồm::
a. Đĩa cứng
b. RAM
c. ROM
d. RAM và ROM
Câu 4: Touchpad là thiết bị thường được sử dụng
trên:
a. Desktop PC
b. Laptop PC
c. Handheld PC
d. Embedded Computer
Câu 5: Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ
gì?
a. Secondary
memory b. Receive
memory
c. Primary memory
d. Random Access Memory
1

Câu 6: Công việc xử lý trong máy tính do thiết bị nào đảm
nhiệm?
a. IC
b. Ram và Rom
c. CPU
d. Mainboard

2

Câu 7: Danh sách các mục chọn trong thực đơn gọi là :
a. Menu bar
b. Menu pad
c. Control bar
d. Tất cả đều sai
Câu 8: Hệ điều hành thuộc loại:
a. phần cứng hệ
thống b. phần mềm
hệ thống
c. phần mềm ứng
dụng d. phần mềm lập
trình
Câu 9: Ứng dụng nào của Google được sử dụng để tạo và chia sẻ văn bản trực tuyến?
a. Goolge Mail
b. Google Doc
c. Google Calendar
d. Google Talk
Câu 10:
Phần history trong trình duyệt web dùng để:
a. Liệt kê các trang web đã dùng trong quá khứ
b. Liệt kê các địa chỉ mail đã dùng
c. Liệt kê tên các trang web
d. Liệt kê số người đã sử dụng mạng internet
Câu 11:
Điều nào sau đây không đúng khi nói về mạng xã hội (Social Network):
a. Lợi ích cơ bản và đặc trưng nhất của mạng xã hội là: Kết nối cộng đồng
b. Mạng xã hội nhiều người sử dụng nhất hiện nay là: Facebook
c. Mạng xã hội mới nhất vừa ra đời có tên là: Google+
d. EMAIL (thư điện tử) là một dạng của mạng xã hội
Câu 12:
Địa chỉ của website thường có cấu trúc:
a.
www.nguye nk im :co m
b. www.thie nho@.co m
c. www-computer-com
d. 
Câu 13:
Thuật ngữ kỹ thuật trong mua và bán hàng qua mạng Internet là gì?
a. Hệ thống điện tử (E-system)
b. Mạng điện tử (E-networ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ĐTHI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Khoa Công N ghệ Tng Tin Môn thi: TIN HỌC ĐẠI
CƯƠNG
 
ĐỀ THI THAM KHẢO
Đề thi gồm 6
trang
L
ư
u
ý : Đthi này k hông phải đề chính thức, các nội dung câu hỏi trong đề thi chỉ mang tính tham
khảo, giúp cho sinh viên làm quen v i dạng câu hỏi trắc nghiệm. Sinh vn cần ôn tập dựa trên các
nội dung đưc trình bày trong giáo trình.
Câu 1: Trong khi soạn thảo văn bản, người ng bấm tổ hợp phím Ctrl+Z
để
a. In văn bản đó ra máy in
b. Xoá tất cả nội dung trong văn bản đó
c. u văn bản đang soạn thảo
d. Phục hồi lại trạng thái trước đó của văn bản
Câu 2: Để xoá một File hay một Folder ta thực
hiện :
a. Right click chuột vào biểu tượng File hoặc Folder rồi chọn - Delete
b. Đánh dấu chọn File hay Folder cần xoá rồi Click chuột tại nút Delete trên thanh công cụ ToolBar
c. Chọn File hoặc Folder bấm phím Delete
d. Tất cả đều đúng
Câu 3: Bộ nhớ trong của máy tính
gồm::
a. Đĩa cứng
b. RAM
c. ROM
d. RAM ROM
Câu 4: Touchpad là thiết bthường được sử dụng
trên:
a. Desktop PC
b. Laptop PC
c. Handheld PC
d. Embedded Computer
Câu 5: Bộ nhớ RAM ROM bộ nhớ
gì?
a. Secondary
memory b. Receive
memory
c. Primary memory
d. Random Access Memory
1
Đề thi Tin học căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Tin học căn bản - Người đăng: Thiên Tứ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi Tin học căn bản 9 10 318