Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tin học không chuyên

Được đăng lên bởi Nhu Khanh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGA TIẾN
NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN BÁ PHÚC - LỚP: 8C
Đề số 1:
ĐỀ BÀI
Luận giải về câu nói “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích
trăm năm trồng người”.
BÀI LÀM

C

hủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại, một nhà báo cách mạng tài

ba, anh hung giải phóng dân tộc, đã được UNESCO công nhận là danh nhân
văn hoá thế giới. Người đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng
dân tộc Việt Nam, đóng góp cho cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, độc lập
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của các dân tộc trên thế giới. Hơn thế nữa,
tuần báo Time của Hoa Kì còn bình chọn Hồ Chí Minh là một trong 100
nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỉ 20, Bác Hồ được tờ báo nhận
định là , một trong những người đã góp phần “ làm thay đổi diện mạo hành
tinh chúng ta trong thế kỉ 20.” Bác Hồ còn là một con người vĩ đại, cả cuộc
đời và sự nghiệp của Bác đã tạo nên huyền thoại, ghi dấu ấn mạnh mẽ không
chỉ với riêng đất nước Việt Nầmm còn được cả thế giới ghi nhận và tôn
vinh. Trong những câu nói nổi tiếng của Báccó một câu nói vô cùng ý nghĩa
mà chúng ta, những thế hệ con cháu Việt Nam luôn luôn cần ghi nhớ và thực
hiện đấy cũng chính là một lời răn dạy, đạo lí mà Bác muốn truyền đạt đến
tất cả nhân dân và đồng bào cả nước. Đó là: “Vì lợi ích mười năm trồng
cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Vậy câu nóicủa Bác có ý nghĩa như
thế nào đối với công cuộc đổi mới và sự phát triển của đất nước Việt Nam
trong thời đại ngày nay?

1

TRƯỜNG THCS NGA TIẾN
NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN BÁ PHÚC - LỚP: 8C

Đề số 2:
Những dịch vụ Chat trực tuyến tốt nhất
Chat (tán gẫu) hay nhắn tin đa phương tiện (IM) không còn là điều
xa lạ với đa số người dùng Internet hiện nay.
Những dich vụ nhắn tin (IM) trực tuyến đem lại nhiều tiện lợi hơn các
ứng dụng cài đặt trên máy tính về khả năng linh hoạt, hỗ trợ nhiều dịch vụ
chat trên cùng một tài khoản… phục vụ chat mọi lúc mọi nơi,chỉ cần một kết
nối
Khi sử dụng máy tính là, khong có cài đặt ứng dụng tin nhắn phù hợp
như: AOL Messenger, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger… thì
bạn sẽ gặp rắc rối khi muốn lien hệ gấp với bạn bè. Giải pháp tương ứng sẽ
là những dịch vụ chat trực tuyến, cung cấp cho người dung khả năngnối kết
đến nhiều dịch vụ tin nhắn mà không cần cài đặt bất cứ ứng dụng nào, chỉ
cần có một kết nối internet là bạn đã thoải mái tán gẫu cùng bạn bè.
KoolIM: giao diện đơn giản thể hiện các dịch vụ tin nhắn tức thời mà
KoolIM hỗ trợ AIM, MSN Messenger, Yahoo Messenger, Google Talk, và
ICQ. Ngoài ra, KoolIM cũng hỗ trợ kết nối cho ...
TRƯỜNG THCS NGA TIẾN
NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN BÁ PHÚC - LỚP: 8C
Đề số 1:
ĐỀ BÀI
Luận giải về câu nói “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích
trăm năm trồng người”.
B I L MÀ À
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại, một nhà báo cách mạng tài
ba, anh hung giải phóng dân tộc, đã được UNESCO công nhận là danh nhân
văn hoá thế giới. Người đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng
dân tộc Việt Nam, đóng góp cho cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, độc lập
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của các dân tộc trên thế giới. Hơn thế nữa,
tuần báo Time của Hoa Kì còn bình chọn Hồ Chí Minh là một trong 100
nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỉ 20, Bác Hồ được tờ báo nhận
định là , một trong những người đã góp phần “ làm thay đổi diện mạo hành
tinh chúng ta trong thế kỉ 20.” Bác Hồ còn là một con người vĩ đại, cả cuộc
đời và sự nghiệp của Bác đã tạo nên huyền thoại, ghi dấu ấn mạnh mẽ không
chỉ với riêng đất nước Việt Nầmm còn được cả thế giới ghi nhận và tôn
vinh. Trong những câu nói nổi tiếng của Báccó một câu nói vô cùng ý nghĩa
mà chúng ta, những thế hệ con cháu Việt Nam luôn luôn cần ghi nhớ và thực
hiện đấy cũng chính là một lời răn dạy, đạo lí mà Bác muốn truyền đạt đến
tất cả nhân dân và đồng bào cả nước. Đó là: “Vì lợi ích mười năm trồng
cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Vậy câu nóicủa Bác có ý nghĩa như
thế nào đối với công cuộc đổi mới và sự phát triển của đất nước Việt Nam
trong thời đại ngày nay?
1
Đề thi tin học không chuyên - Trang 2
Đề thi tin học không chuyên - Người đăng: Nhu Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi tin học không chuyên 9 10 614