Ktl-icon-tai-lieu

Định tuyến tĩnh trên CentOS

Được đăng lên bởi daotutrang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày 13 tháng 5 năm 2015

Định tuyến tĩnh trên CentOS - Họcmạng.net

x w M

HỌCMẠNG.NET
Chia sẻ kiến thức về mạng

Home

NETWORK

i

LINUX

VIRTUALIZATION

Định tuyến tĩnh trên CentOS
Posted on 29.11.2014 by thangphan

Bạn có thể sử dụng Linux để thực hiện định tuyến như một Router, cả định tuyến tĩnh và định
tuyến động.
Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu định tuyến tĩnh trên CentOS.
Thực hiện trên mô hình sau:

Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện trên 4 máy là R1, R2, Server1 và PC C2 (máy C2 chạy
Ubuntu).
Bước đầu tiên, đặt IP tương ứng cho mỗi thiết bị, sau đó xem bảng định tuyến trên R1,R2


1/9

Ngày 13 tháng 5 năm 2015

Định tuyến tĩnh trên CentOS - Họcmạng.net

Như các bạn thấy, lúc này PC C2 không thể kết nối đến Server1.
Lý do đơn giản là vì R1 chưa có route đến mạng 192.168.10.0/24.


2/9

Ngày 13 tháng 5 năm 2015

Định tuyến tĩnh trên CentOS - Họcmạng.net

Kiểm tra bảng route trên R1.

Trên R1 chỉ có 2 mạng connected với nó là 192.168.12.0/24 và 192.168.20.0/24. Không có
route nào cho mạng 192.168.10.0/24.
Trước khi tiến hành thêm route bạn nhớ phải enable routing. Sửa file /etc/sysctl.config
# vi /etc/sysctl.conf

2 dòng:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
mình thêm vào để khỏi phải hiện ipv6 ra khi bạn xem IP, không có cũng được.
Ta tiến hành thêm route này vào, bạn có thể sử dụng câu lệnh

# ip route add 192.168.10.0/24 via 192.168.12.2
hoặc

# route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.12.2
Dưới đây mình sử dụng cách 1: cho ngắn gọn


3/9

Ngày 13 tháng 5 năm 2015

Định tuyến tĩnh trên CentOS - Họcmạng.net

Mà có route đi thì phải có route về, lên R2 add thêm cái route về mạng 192.168.20.0/24 nữa là
xong.
Trên R2, mình không sử dụng câu lệnh để add route mà tạo thêm 1 file để route:
# vi /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth1
192.168.20.0/24 via 192.168.12.1
Sau khi add xong thì khởi động lại service network:
# service network restart
Kiểm tra bảng định tuyến R2:

Thực hiện ping để kiểm tra kết quả sau khi định tuyến:
Ping từ PC C2:

Ping từ server01:


4/9

Ngày 13 tháng 5 năm 2015

Định tuyến tĩnh trên CentOS - Họcmạng.net

Kết luận:
– Để định tuyến trong linux, bạn phải enable tính năng IP packet forwarding ở file
/etc/sysctl.conf
– Câu lệnh kiểm tra r...
Ngày 13 tháng 5 năm 2015 Định tuyến nh trên CentOS - Họcmng.net
http://hocmang.net/2014/11/29/dinh-tuyen-tinh-tren-centos/ 1/9
HỌCMNG.NET
Chia s kiến thc v mng
Bn th sử dụng Linux để thực hiện định tuyến như một Router, cả định tuyếnnh định
tuyến đng.
Trước tiên chúng ta sẽng tìm hiểu định tuyếnnh trên CentOS.
Thc hiện trên mô hình sau:
Hôm nay chúng ta sẽ thc hiện trên 4 máy là R1, R2, Server1 PC C2 (máy C2 chy
Ubuntu).
Bước đầu tiên, đặt IP tương ứng cho mi thiết bị, sau đó xem bảng định tuyến trên R1,R2
Home NETWORK LINUX VIRTUALIZATION
Định tuyến tĩnh trên CentOS
Posted on 29.11.2014 by thangphan
Định tuyến tĩnh trên CentOS - Trang 2
Định tuyến tĩnh trên CentOS - Người đăng: daotutrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Định tuyến tĩnh trên CentOS 9 10 195