Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi nguyenthommk1007-gmail-com
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2386 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Quản Lí Ký Túc Sinh Viên

2013
LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, ngành công nghệ thông tin đang phát triển vô cùng mạnh
mẽ. Nó đã chứng tỏ được sức mạnh của mình trong mọi lĩnh vực của cuộc
sống.
Nước ta ngành tin học đã và đang khẳng định vai trò, vị trí lớn của
mình trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội. Rất nhiều cơ quan công sở, xí
nghiệp, trường học, bệnh viện... đã đưa tin học vào ứng dụng. Trong đó việc
quản lý thông tin là một ứng dụng cần thiết và mang lại nhiều lợi ích. Nó
giúp cho các công ty, xí nghiệp, trường học tiết kiệm được thời gian, tiền
bạc, nhân công và có độ chính xác rất cao.
Tại các trường đại học, cao đẳng, … vấn đề quản lý chỗ ở của sinh
viên là một trong những vấn đề cần thiết và cấp bách. Một sinh viên muốn
đạt được thành quả cao trong hoc tập phải có một môi trường sống và học
tập tốt. Thực tế các trường đại học, cao đẳng việc quản lý chỗ ở hầu hết cũng
chỉ quản lý trên giấy tờ, sổ sách.
Vì vậy việc áp dụng tin học, đưa máy tính vào trợ giúp quản lý kí túc
xá sinh viên là rất cần thiết, nó giúp cho người quản lý thu hẹp không gian
lưu trữ, tránh được thất lạc dữ liệu, xử lý nhanh một khối lượng lớn về thông
tin, tra cứu tìm kiếm một cách nhanh chóng với độ chính xác cao, tiết kiệm
được nhiều thời gian và công sức không chỉ đối với người quản lý mà còn
đối với cả người thân, bạn bè hay chính bản thân sinh viên.
Xuất phát từ nhận thức trên, với mong muốn áp dụng công nghệ thông
tin vào quản lý, dựa trên những hoạt động thực tiễn nhóm em xin mạnh dạn
xây dựng những bước đầu tiên của phần mềm"Quản lý kí túc xá sinh viên
tại trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật – trung ương”, với các chức năng
lưu trữ, xử lý thông tin về sinh viên và tình hình trong kí túc.
Em xin trân trọng cảm ơn ThS Hoàng Thái Bằng cùng với các thầy
cô giảng viên khoa Tin học Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Trung
Ương !!!!!!

GVHD: Th.S Hoàng Thái Bằng

1

SVTH: Nhóm 8

Quản Lí Ký Túc Sinh Viên

2013
MỤC LỤC

Lời nói đầu:..........................................................................................1
PHẦN 1 : GIỚI THIỆU
I. Giới thiệu đề tài .......................................................................3
II. Cơ cấu tổ chức, mô tả hoạt động của hệ thống.........................3
1. Cơ cấu tổ chức..................................................................3
2. Mô tả hoạt động của hệ thống .........................................4
3. Sơ đồ phân cấp chức năng................................................5

PHẦN 2: NỘI DUNG
I. Phân tích dữ liệu:..............
Quản Lí Ký Túc Sinh Viên 2013
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, ngành công nghệ thông tin đang phát triển cùng mạnh
mẽ. Nó đã chứng tỏ được sức mạnh của mình trong mọi lĩnh vực của cuộc
sống.
Nước ta ngành tin học đã đang khẳng định vai trò, vị trí lớn của
mình trong mọi lĩnh vực kinh tế, hội. Rất nhiều quan công sở,
nghiệp, trường học, bệnh viện... đã đưa tin học vào ứng dụng. Trong đó việc
quản thông tin một ứng dụng cần thiết mang lại nhiều lợi ích.
giúp cho c công ty, nghiệp, trường học tiết kiệm được thời gian, tiền
bạc, nhân công và có độ chính xác rất cao.
Tại các trường đại học, cao đẳng, vấn đề quản chỗ của sinh
viên là một trong những vấn đề cần thiết cấp bách. Một sinh viên muốn
đạt được thành quả cao trong hoc tập phải có một môi trưng sống học
tập tốt. Thực tế các trường đi học, cao đẳng vic quản lý ch hầu hết cũng
chỉ quản trên giy tờ, s sách.
vậy việc áp dụng tin học, đưa máy tính vào trợ giúp quảnkí túc
sinh viên rất cần thiết, nó giúp cho người quản thu hẹp không gian
lưu trữ, tránh được thất lạc dữ liệu, xử lý nhanh một khối lượng lớn về thông
tin, tra cứu tìm kiếm một cách nhanh chóng với độ chínhc cao, tiết kiệm
được nhiều thời gian công sức không chỉ đối với người qun còn
đối với cả người thân, bạn bè hay chính bản thân sinh viên.
Xuất phát từ nhận thức trên, với mong muốn áp dụng công nghệ thông
tin vào qun lý, dựa trên những hoạt động thực tiễn nhóm em xin mạnh dạn
xây dựng những bước đầu tiên của phần mềm"Quản lý túc sinh viên
tại trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương”, với các chức năng
lưu trữ, xử lý thông tin về sinh viên và tình hình trong kí túc.
Em xin trân trọng cảm ơn ThS Hoàng Thái Bng cùng với các thầy
giảng viên khoa Tin học Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Trung
Ương !!!!!!
GVHD: Th.S Hoàng Thái Bằng SVTH: Nhóm 8
1
Đồ án môn cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn cơ sở dữ liệu - Người đăng: nguyenthommk1007-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đồ án môn cơ sở dữ liệu 9 10 649