Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế

Được đăng lên bởi hoai-thuong171094
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 2110 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án:
Quản lý cửa hàng bách hóa Bình Minh

Lời nói đầu
Cùng với sự phát triễn và ứng dụng của công nghệ thông tin vào cuộc sống hiện đại
của chúng ta ngày nay vào tất cả các lĩnh vực. Việc đưa tin học vào để giúp cho việc
quản lý được tiện lợi nhanh chóng và khoa học hơn là một điều vô cùng cần thiết.
Nó vừa giúp chúng ta tiết kiệm được sức lực của con người và giải quyết vấn đề một
cách chính xác. Vì vậy ngày càng nhiều các phần mềm quản lý và ứng dụng được
đưa vào thực tiễn để áp dụng. Nhưng để có những phần mềm mang tính hiệu quả
đòi hỏi cần phải có những kỹ năng về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Đồ án
này đòi hỏi chúng em cần phải có những kiến thức trên. Đồ án tuy đã hoàn thành
nhưng chỉ dừng lại ở mức độ kiến thức của môn học chưa triễn khai áp dụng vào
thực tế vì còn nhiều sai sót. Mong rằng với những thiếu sót trên chúng em sẽ nhận
được sự hướng dẫn của thầy để khắc phục những thiếu sót đó.
Nhóm chúng em xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn của thầy: Nguyễn Gia Tuấn
Anh trong quá trình nhóm thực hiện đồ án.

Mục lục
Phần 1
Khảo sát hệ thống ........................................................................ 2
1.1 Mô tả ................................................................................................. 2
1.2 Vấn đề ............................................................................................... 3
1.3 Phạm vi ............................................................................................. 3
1.4 Các mẫu mô tả chứng từ ................................................................ 3
Phần 2
Phân tích hệ thống ....................................................................... 7
2.1 Yêu cầu chức năng ........................................................................... 7
2.2 Phát hiện thực thể ............................................................................ 8
2.3 Xây dựng mô hình thực thể ERD ................................................ 11
2.4 Mô tả chi tiết các quan hệ .............................................................13
Phần 3
Thiết kế giao diện ...................................................................... 33
3.1 Mô tả các menu chính của giao diện ........................................... 33
3.2 Mô tả các form ................................................................................ 35
Phần 4
Giải thuật xử lí ô ........................................................................ 51
4.1 Form quản lí nhà cung cấp ..........................
Đồ án:
Quản lý cửa hàng bách hóa Bình Minh
Đồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế - Người đăng: hoai-thuong171094
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế 9 10 377