Ktl-icon-tai-lieu

Dùng USB hoặc thẻ nhớ để tăng tốc PC cho máy tính

Được đăng lên bởi thao-nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2210 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Dùng

USB

hoặc

thẻ

nhớ

để

tăng

tốc

PC

cho

máy

tính

(01.03.2011, 10:00 pm GMT+7)

Nâng cấp phần cứng, đặc biệt là bộ nhớ RAM là cách thức đơn giản
nhưng hiệu quả nhất để cài thiện tốc độ của máy tính. Tuy nhiên không
phải ai cũng có đủ điều kiện kinh tế để thực hiện điều này nếu ta có một
USB hoặc thẻ nhớ có dung lượng tối thiểu 256MB kết hợp với
ReadyBoost hoặc eBoostr.

Tạo trang in

Các bạn có thể làm theo các bước sau.
Đối
với
Windows
Vista/7:
Hai phiên bản mới này của Windows cung cấp tính năng ReadyBoost, cho phép biến dung lượng
trống của các thiết bị lưu trữ dữ liệu gắn ngoài (USB/Thẻ nhớ) thành dung lượng lữu trữ bộ nhớ
RAM, giúp cải thiện hiệu suất của hệ thống.
Để sử dụng tính năng này, đầu tiên, bạn cắm USB/thẻ nhớ vào máy tính (khe đọc thẻ nhớ).
Windows sẽ tự động kiểm tra xem thiết bị của bạn có đủ đáp ứng yêu cầu để sử dụng ReadyBoost
hay không.
Nếu đủ khả năng đáp ứng, tại hộp thoại Auto Play hiện ra sau đó, bạn nhấn vào tùy chọn Speedup
My System.

Trường hợp hộp thoại Auto Play không hiển thị (hoặc bạn đã tắt đi chức năng Auto Play của
Windows), để sử dụng tính năng này, bạn kích chuột phải vào biểu tượng của USB/Thẻ nhớ trong
My Computer, chọn Properties.
Tại hộp thoại Properties hiện ra sau đó, chọn ReadyBoost. Tại đây, đánh dấu vào tùy chọn Use this
Device, và thiết lập dung lượng bạn muốn ReadyBoost sử dụng (Dung lượng này phụ thuộc vào
tổng dung lượng trống của thiết bị). Dung lượng được sử dụng càng nhiều, tốc độ của hệ thống
càng được cải thiện.

Nhấn nút OK. Windows sẽ tiến hành thiết bị và bắt đầu sử dụng tính năng ReadyBoost trên máy
tính. Sau đó, mỗi khi bạn cắm thiết bị này vào máy tính, Windows sẽ tự động kích hoạt tính năng
này.
Khi tính năng này được kích hoạt, mỗi khi truy cập vào USB/Thẻ nhớ, bạn sẽ thấy một file
ReadyBoost, có dung lượng đúng bằng dung lượng bạn đã thiết lập ở trên. File này sẽ tự đọng xóa
khi bạn rút thiết bị ra khỏi máy tính.

Trong trường hợp cần rút thiết bị ra khỏi máy, bạn chỉ việc sử dụng cách thức rút USB an toàn như
vẫn thường dùng. Windows sẽ hiển thị một hộp thoại thông báo cho biết thiết bị đang được sử
dụng. Đảm bảo rằng bạn không mở file nào khác chứa trên USB, nhấn nút Continue...
Dùng USB hoặc thẻ nhớ để tăng tốc PC cho máy tính
(01.03.2011, 10:00 pm GMT+7)
Nâng cấp phần cứng, đặc biệt là bộ nhớ RAM là cách thức đơn giản
nhưng hiệu quả nhất để cài thiện tốc độ của máy tính. Tuy nhiên không
phải ai cũng có đủ điều kiện kinh tế để thực hiện điều này nếu ta có một
USB hoặc thẻ nhớ có dung lượng tối thiểu 256MB kết hợp với
ReadyBoost hoặc eBoostr.
Các bạn có thể làm theo các bước sau.
Đối với Windows Vista/7:
Hai phiên bản mới này của Windows cung cấp tính năng ReadyBoost, cho phép biến dung lượng
trống của các thiết bị lưu trữ dữ liệu gắn ngoài (USB/Thẻ nhớ) thành dung lượng lữu trữ bộ nhớ
RAM, giúp cải thiện hiệu suất của hệ thống.
Để sử dụng tính năng này, đầu tiên, bạn cắm USB/thẻ nhớ vào máy tính (khe đọc thẻ nhớ).
Windows sẽ tự động kiểm tra xem thiết bị của bạn có đủ đáp ứng yêu cầu để ̉ dụng ReadyBoost
hay không.
Nếu đủ khả năng đáp ứng, tại hộp thoại Auto Play hiện ra sau đó, bạn nhấn vào tùy chọn Speedup
My System.
Tờng hợp hộp thoại Auto Play không hiển thị (hoặc bạn đ tắt đi chức năng Auto Play của
Windows), để sử dụng tnh năng này, bạn kích chuột phải vào biểu tượng của USB/Thẻ nhớ trong
My Computer, chọn Properties.
Tại hộp thoại Properties hiện ra sau đó, chọn ReadyBoost. Tại đây, đánh dấu vào tùy chọn Use this
Device, và thiết lập dung lượng bạn muốn ReadyBoost sử dụng (Dung lượng này phụ thuộc vào
tổng dung lượng trống của thiết bị). Dung lượng được ̉ dụng càng nhiều, tốc độ của hệ thống
càng được cải thiện.
T o trang in
Dùng USB hoặc thẻ nhớ để tăng tốc PC cho máy tính - Trang 2
Dùng USB hoặc thẻ nhớ để tăng tốc PC cho máy tính - Người đăng: thao-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Dùng USB hoặc thẻ nhớ để tăng tốc PC cho máy tính 9 10 300