Ktl-icon-tai-lieu

EXCEL 2010

Được đăng lên bởi Quang Lee
Số trang: 251 trang   |   Lượt xem: 769 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mục lục Excel 2010

I.

Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010

1. Chức năng Backstage View
Giao diện ribbon của Office 2010 được đưa vào tất cả các ứng dụng trong gói Office 2010.
Công cụ Backstage View được truy cập qua phím Office (góc trên bên trái), hỗ trợ sử dụng các
tác vụ như lưu tài liệu hoặc in ấn.

Thanh định hướng bên trái của Backstage View chứa nhiều lệnh, như cho phép ai sửa tài liệu,
kích cỡ file...

Thêm tính năng Sparkline

E

xcel luôn có dữ liệu đồ thị và biểu đồ rất phong phú để mô tả dữ liệu và xu hướng.
Với Excel 2010, Microsoft đã bổ sung thêm một tính năng mới - Sparklines. Tính
năng này cho phép người dùng đặt một đồ thị cỡ nhỏ (mini) hay một dòng nhận
định khuynh hướng trong một ô (cell). Sparklines là cách nhanh nhất và đơn giản

nhất để thêm thành phần đồ thị hiển thị vào một cell.

Sparkline là cách hữu ích để thêm một yếu tố trực quan nhanh và gọn.

Tính năng Slicers
Slicers là một trong những tính năng trong Excel 2010 có thể giúp bạn giải thích dữ liệu của bạn
dễ dàng hơn. Một cách nhanh chóng, bạn có cái nhình trực quan sâu thông qua số lượng lớn
dữ liệu.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng Slicers để lọc thông qua các dữ liệu của bạn và có thể nhanh chóng
tìm thấy những thông tin có liên quan

Khi dữ liệu trong bảng trụ (Pivot Table) thay đổi, Slicer sẽ tự động được cập nhật.

Định dạng dữ liệu có điều kiện
Chức năng conditional format mới bao gồm nhiề kiểu định dạng và icons và khả năng tô sáng chỉ
những mục được chỉ định như giá trị lớn nhất, nhỏ nhất .. với chỉ 1 cú click chuột
Đây là chức năng rất hay trong Excel 2010. Nếu bạn có một bảng với nhiều số liệu khác nhau,
thông thường để đánh giá dữ liệu, chúng ta thường dùng các hàm rút trích và lọc dữ liệu. Tuy
nhiên, với chức năng này, bạn không cần dùng hàm, càng không cần lấy dữ liệu ra khỏi bảng mà
vẫn có thể đánh giá chính xác dữ liệu qua cách làm nổi bật các ô theo một điều kiện định sẵn.
Thực hiện như sau: quét chọn một cột hoặc dòng dữ liệu cần đánh giá, sau đó bấm nút
Conditional Formatting, một menu hiện ra với các tùy chọn:
Kiểu đánh giá sàng lọc:
Kiểu đánh giá này sẽ sàng lọc dữ liệu của bạn ngay tại trong bảng chứ không phải trích riêng ra
ngoài như các phiên bản Excel trước đây. Chương trình thực hiện “sàng lọc tại chỗ” bằng cách
làm nổi bật lên những ô đúng với điều kiện hoặc quy luật do bạn quy định. Sau đây là hai nhóm
quy luật chính:
Highlight Cells Rules: làm nổi bật các ô theo một trong các điều kiện: Greater Than... (lớn
hơn), Less Than... (nhỏ hơn), E...
Mục lục Excel 2010
EXCEL 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
EXCEL 2010 - Người đăng: Quang Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
251 Vietnamese
EXCEL 2010 9 10 332