Ktl-icon-tai-lieu

FFJS

Được đăng lên bởi thuchanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chia và Nối file sử dụng FFSJ
Bài viết này sẽ giới thiệu cách chia 1 file dung lượng lớn thành nhiều phần nhỏ (không nén) và
làm sao để nối các phần đó lại bằng cách sử dụng FFSJ ( File Splitter & Joiner)
Các bạn có thể download phần mềm FFSJ TẠI ĐÂY
Chia nhỏ file thành nhiều phần :
- Mở chương trình FFSJ lên
- Chọn thẻ Splitter
- Trong phần Source File, chọn đường dẫn tới File cần chia
- Trong phần Output Directory chọn nơi muốn chứa các phần sẽ chia
- Tuỳ chọn :
Split into : nhập số tương ứng với số phần mình muốn chia , ví dụ 5 chẳng hạn .
Split after every : Hoặc điền dung lượng mong muốn cho mỗi phần
- Nhìn xuống goc dưới bên phải có nút Split, bấm vào đó để bắt đầu chia file ( hoặc có thể thay
bằng phím tắt 'Alt+S' )
Chờ FFSJ chia file xong, bào thành công là OK .

Nối các phần thành 1 file :
- Chọn thẻ Joiner
- Trong phần First Splitter Part chọn đến phần đầu tiên của các phần cần nối, thông thường là

các file có đuôi là .001 hoặc ._a
- Trong phần Output file chọn nơi chứa file sau khi nối
- Bấm nút Join để bắt đầu nối file ( hoặc bấm phím tắt ' Alt+J ' )
Chờ FFSJ nối file và báo thành công là OK

...
Chia và Nối file sử dụng FFSJ
Bài viết này sẽ giới thiệu cách chia 1 file dung lượng lớn thành nhiều phần nhỏ (không nén) và
làm sao để nối các phần đó lại bằng cách sử dụng FFSJ ( File Splitter & Joiner)
Các bạn có thể download phần mềm FFSJ TẠI ĐÂY
Chia nhỏ file thành nhiều phần :
- Mở chương trình FFSJ lên
- Chọn thẻ Splitter
- Trong phần Source File, chọn đường dẫn tới File cần chia
- Trong phần Output Directory chọn nơi muốn chứa các phần sẽ chia
- Tuỳ chọn :
Split into : nhập số tương ứng với số phần mình muốn chia , ví dụ 5 chẳng hạn .
Split after every : Hoặc điền dung lượng mong muốn cho mỗi phần
- Nhìn xuống goc dưới bên phải có nút Split, bấm vào đó để bắt đầu chia file ( hoặc có thể thay
bằng phím tắt 'Alt+S' )
Chờ FFSJ chia file xong, bào thành công là OK .
Nối các phần thành 1 file :
- Chọn thẻ Joiner
- Trong phần First Splitter Part chọn đến phần đầu tiên của các phần cần nối, thông thường là
FFJS - Trang 2
FFJS - Người đăng: thuchanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
FFJS 9 10 294