Ktl-icon-tai-lieu

gia công bánh răng

Được đăng lên bởi Sn Nhoemnhieu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐOÀN KIM TÍN
CƠ KHÍ B

5. LẬP BẢNG TRÌNH TỰ NGUYÊN CÔNG.
Ta có trình tự nguyên công như bản vẽ sơ đồ nguyên công,gồm những
bước sau:
1- Làm phôi(phôi ở đây là phôi cán dập nóng trong khuôn kín)
2-

Làm sạch

3-

Ủ phôi.

4-

Khoả mặt đầu, tiện thô lỗ và một phần mặt ngoài.

5-

Khoả mặt còn lại và tiện thô phần còn lại mặt ngoài

6-

Tiện tinh lỗ và mặt đầu.

7-

Tiện tinh mặt ngoài.

8-

Xọc rãnh then.

9-

Phay 6 mặt cạnh.

10-Kiểm

tra độ không song song giữa các mặt cạnh.

Nguyên công 4:Khoả mặt đầu và tiện lỗ và một phần mặt ngoài.
1.Định vị:
Chi tiết được định vị 5 bậc tự do, 2 bậc ở mặt trụ ngoài và 3 bậc tự do ở măt
đầu.
2.Kẹp chặt: chi tiết được kẹp chặt nhờ mâm cặp 3 chấu tự định tâm.

1

ĐOÀN KIM TÍN
CƠ KHÍ B

3-Chọn máy
Các thông số của máy tiện T620 :

2

Đường kính gia công lớn nhất

: Dmax=400mm

Khoảng cách giữa hai mũi tâm

:1400mm

Số cấp tốc độ trục chính

: 24

Giới hạn vòng quay trục chính

:12,5 2000

Công suất động cơ

: 7 kw

ĐOÀN KIM TÍN
CƠ KHÍ B

Nguyên công 5 :Khoả mặt còn lại và tiện ngoài
1.Định vị: Chi tiết được định vị 5 bậc tự do, 2bậc ở mặt trụ ngoài và 3 bậc ở
mặt đầu kia.
2.Kẹp chặt: Chi tiết được kẹp chặt nhờ mâm cặp 3 chấu tự định tâm tự định
tâm

3-Chọn máy
Các thông số của máy tiện T620 :

3

Đường kính gia công lớn nhất

: Dmax=400mm

Khoảng cách giữa hai mũi tâm

:1400mm

Số cấp tốc độ trục chính

: 24

ĐOÀN KIM TÍN
CƠ KHÍ B

Giới hạn vòng quay trục chính

:12,5 2000

Công suất động cơ

: 7 kw

Nguyên công 6 :Khoả tinh mặt đầu và tiện tinh lỗ
1.Định vị: Chi tiết được định vị 5 bậc tự do, 2bậc ở mặt trụ ngoài và 3 bậc ở
mặt đầu kia.
2.Kẹp chặt: Chi tiết được kẹp chặt nhờ mâm cặp 3 chấu tự định tâm.

3.Chọn máy:
Các thông số của máy tiện T620 :
Đường kính gia công lớn nhất
4

: Dmax=400mm

ĐOÀN KIM TÍN
CƠ KHÍ B

Khoảng cách giữa hai mũi tâm

:1400mm

Số cấp tốc độ trục chính

: 24

Giới hạn vòng quay trục chính

:12,5 2000

Công suất động cơ

: 7 kw

Nguyên công 7 : Tiện tinh mặt ngoài
1.Định vị: Chi tiết được định vị 5 bậc tự do bằng một chốt trụ dài hạn chế 4
bậc tự do và mặt gờ ngoài của trục gá định vị 1 bậc tự do.
2.Kẹp chặt: Chi tiết được kẹp chặt nhờ cơ cấu trục gá bằng cách vặn chặt mũ
ốc ở một đầu.

5

ĐOÀN KIM TÍN
CƠ KHÍ B

q

3.Chọn máy:
Các thông số của máy tiện T620 :

6

Đường kính gia công lớn nhất

: Dmax=400mm

Khoảng cách giữa hai mũi tâm

:1400mm

Số cấp tốc độ trục chính

: 24

Giới hạn vòng quay trục chính

:12,5 2000

Công suất động cơ

: 7 kw

ĐOÀN KIM TÍN
CƠ KHÍ B

Nguyên công 8 :Xọc ...
ĐOÀN KIM TÍN
CƠ KHÍ B
5. LẬP BẢNG TRÌNH TỰ NGUYÊN CÔNG.
Ta có trình tự nguyên công như bản vẽ sơ đồ nguyên công,gồm những
bước sau:
1- Làm phôi(phôi ở đây là phôi cán dập nóng trong khuôn kín)
2- Làm sạch
3- Ủ phôi.
4- Khoả mặt đầu, tiện thô lỗ và một phần mặt ngoài.
5- Khoả mặt còn lại và tiện thô phần còn lại mặt ngoài
6- Tiện tinh lỗ và mặt đầu.
7- Tiện tinh mặt ngoài.
8- Xọc rãnh then.
9- Phay 6 mặt cạnh.
10-Kiểm tra độ không song song giữa các mặt cạnh.
Nguyên công 4:Khoả mặt đầu và tiện lỗ và một phần mặt ngoài.
1.Định vị:
Chi tiết được định vị 5 bậc tự do, 2 bậc ở mặt trụ ngoài và 3 bậc tự do ở măt
đầu.
2.Kẹp chặt: chi tiết được kẹp chặt nhờ mâm cặp 3 chấu tự định tâm.
1
gia công bánh răng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
gia công bánh răng - Người đăng: Sn Nhoemnhieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
gia công bánh răng 9 10 498