Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp Cluster trên linux

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI PHÁP CLUSTER TRÊN LINUX

Giaûi phaùp High Availability treân Linux

Nội dung
¾ Giới thiệu
hiệ
¾ Cơ sở kỹ thuật của hệ thống cluster
¾ Giải pháp cluster trên Linux dùng phần mềm
LifeKeeper.
¾ Đánh giá và kết luận
¾ Demo
D

Giaûi phaùp High Availability treân Linux

Giới thiệu
• Hầu hết các hoạt động kinh doanh
doanh,
giải trí hiện nay đều diễn ra trên
môi trường mạng.
• Các giao dịch diễn ra với số lượng
khổng lồ.
• Các thất thoát do down-time ngày
càng
g lớn.
• Mô hình NonStop với khả năng
24x7x365 là điều kiện cần của các
doanh nghiệp kinh doanh hiện nay.
• Hướng tới mục tiêu xây dựng giải
pháp đáp ứng các nhu cầu thực tế
trên với một chi phí phù hợp tại
Việt Nam.
Nam
Giaûi phaùp High Availability treân Linux

Cơ sở kỹ thuật
Đặ điểm
Đặc
điể

• Hiệu suất
ấ hoạt động cao.
(Active-Active)

• Khả năng mở rộng
rộng.
(Nodes)
Percent Availability

Downtime per Year

99%

87 hours, 36 minutes
(General purpose system)

99.5%

43 hours, 48 minutes

99.9%
99
9%
(Most high availability systems)

8 hours 30 minutes

99.95%
(the best high availability today)

4 hours, 23 minutes

99.99%

53 minutes

99.999%
99
999%
(Continuous availability system)

5 minutes

Giaûi phaùp High Availability treân Linux

•

Tính sẵn sàng cao.
(R d d
(Redundancy-Resilience)
R ili
)

•

Khả năng tích hợp nhiều
ứng dụng.

¾ Giới thiệu
hiệ
¾ Cơ sở kỹ thuật của hệ thống cluster
¾ Giải pháp cluster trên Linux dùng phần mềm
LifeKeeper.
¾ Đánh giá và kết luận
¾ Demo
D

Giaûi phaùp High Availability treân Linux

¾ Giới thiệu
hiệ
¾ Cơ sở kỹ thuật của hệ thống cluster
¾ Giải pháp cluster trên Linux dùng phần mềm
LifeKeeper.
¾ Đánh giá và kết luận
¾ Demo
D

Giaûi phaùp High Availability treân Linux

DEMO

Cl t 02 nodes
Cluster
d

• Phần cứng node1&2:
–HP Vectra VL 400 PIII 866MHz, 64MB, 20GB
–Data LAN: eth0 (3Com 3C920 NIC), eth2 (Intel Pro 10/100)
–Heartbeat: eth1 (HP J2973A NIC), Serial (COM1)

• Phần mềm:
–LifeKeeper Core
–PosgreSQL-ARK
g

Giaûi phaùp High Availability treân Linux

...
GII PHÁP CLUSTER TRÊN LINUX
Giaûi phaùp High Availability treân Linux
Giải pháp Cluster trên linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp Cluster trên linux - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giải pháp Cluster trên linux 9 10 994