Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn tin học lớp 5

Được đăng lên bởi vuongtieuhoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Tiểu học “C” Nhà Bàng

Tuần 2

GV: Đoàn Văn Vương

Ngày soạn: 20/9/2015
Lớp: 5A, 5B

Bài 2: THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRONG MÁY TÍNH
NHƯ THẾ NÀO?
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Làm quen với khái niệm tệp, thư mục trong máy tính
- Biết cách xem tệp
- Khám phá ổ đĩa C
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng xem thư mục, tìm thư mục chứa tệp văn bản hoặc tệp
hình vẽ đã lưu trong MT
3.Thái độ: Học sinh có thái độ nghiêm túc trong học tập
II. Chuẩn bị:
1) Giáo viên: Giáo án, SGK, Phòng Máy
2) Học sinh: Sách vở, bút, thước.
III. Hoạt động dạy - học
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Kể tên các loại thiết bị để lưu trữ thông tin.

- HS trả lời

3. Bài mớ
a) Hoạt động 1: Tệp và thư mục
*Sách vở trong thư viện cũng cần sắp xếp ngăn nắp và để vào tùng - HS lắng nghe
ngăn .
->Thông tin trong máy tính cũng cần phải sắp xếp có trật tự đó là
thông tin được tổ chức dưới dạng tệp và thư mục.
- Thông tin trong máy tính được lưu trong các tệp, mỗi tệp có một - HS lắng nghe và ghi bài
tên để phân biệt.
- Ví dụ: Tệp văn bản, tệp hình vẽ, tệp chương trình. . .
*Các tệp được lưu ở đâu?

- HS trả lời
- Các tệp được lưu trong các thư mục (mỗi thư mục có tên và biểu - HS lắng nghe và ghi bài
tượng riêng).
- Một thư mục có thể chứa nhiều thư mục con khác cũng giống - HS lắng nghe và ghi bài
Giáo án Tin Học lớp 5

1

Trường Tiểu học “C” Nhà Bàng

GV: Đoàn Văn Vương

như ngăn sách có thể chứa các ngăn nhỏ hơn.
Nhận xét :
- HS lắng nghe

Biểu tượng của tệp có hình kẹp giấy màu vàng.
Thông thường trên màn hình máy tính có một biểu tượng với tên
là Mycomputer
Để xem các tệp và thư mục có trong máy tính.
- Nháy đúp chuột vào biểu tượng My Computer
+ Hướng dẫn học sinh khám phá ổ đĩa C

IV. Củng cố, dặn dò
- Tệp, thư mục, các biểu tượng của tệp và thư mục
- Học thuộc bài
- Đọc trước bài XEM các thư mục và tệp
V. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

DUYỆT CỦA BGH

……………………………

Giáo án Tin Học lớp 5

TT Nhà Bàng, ngày tháng năm 2015
GV bộ môn

Đoàn Văn Vương

2

...
Trường Tiểu học “C” Nhà Bàng GV: Đoàn Văn Vương
Tuần 2 Ngày soạn: 20/9/2015
Lớp: 5A, 5B
Bài 2: THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRONG MÁY TÍNH
NHƯ THẾ NÀO?
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Làm quen với khái niệm tệp, thư mục trong máy tính
- Biết cách xem tệp
- Khám phá ổ đĩa C
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện cho học sinh năng xem thư mục, tìm thư mục chứa tệp văn bản hoặc tệp
hình vẽ đã lưu trong MT
3.Thái độ: Học sinh có thái độ nghiêm túc trong học tập
II. Chuẩn bị:
1) Giáo viên: Giáo án, SGK, Phòng Máy
2) Học sinh: Sách vở, bút, thước.
III. Hoạt động dạy - học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Kể tên các loại thiết bị để lưu trữ thông tin.
3. Bài mớ
a) Hoạt động 1: Tệp và thư mục
*Sách vở trong thư viện cũng cần sắp xếp ngăn nắp và để vào tùng
ngăn .
->Thông tin trong máy tính cũng cần phải sắp xếp trật tự đó
thông tin được tổ chức dưới dạng tệp và thư mục.
- Thông tin trong máy tính được lưu trong các tệp, mỗi tệp có một
tên để phân biệt.
- Ví dụ: Tệp văn bản, tệp hình vẽ, tệp chương trình. . .
*Các tệp được lưu ở đâu?
- Các tệp được lưu trong các thư mục (mỗi thư mục tên và biểu
tượng riêng).
- Một thư mục thể chứa nhiều thư mục con khác cũng giống
- HS trả lời
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe và ghi bài
- HS trả lời
- HS lắng nghe và ghi bài
- HS lắng nghe và ghi bài
Giáo án Tin Học lớp 5
1
Giáo án môn tin học lớp 5 - Trang 2
Giáo án môn tin học lớp 5 - Người đăng: vuongtieuhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án môn tin học lớp 5 9 10 625