Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn tin học lớp 8

Được đăng lên bởi hieu0908411182
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 2164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần: 1
Tiết: 1

Ngày soạn: 15/08/2010
Ngày dạy: 16/08/2010
Phần I: LẬP TRÌNH ĐƠN GIẢN
Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh
- Biết chương trình là cách để con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều công việc liên tiếp.
2. Kĩ năng:
- Biết đưa ra quy trình các câu lệnh để thực hiện một công việc nào đó.
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.
III. Phương pháp:
- Vấn đáp, thuyết trình, trực quan.
IV. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3. Bài mới
T/g

Hoạt động của thầy

17p

+ Hoạt động 1: Tìm hiểu cách
để con người ra lệnh cho máy
tính.
? Máy tính là công cụ giúp con
người làm những công việc gì.
? Nêu một số thao tác để con
người ra lệnh cho máy tính thực
hiện.

Hoạt động của trò

Nội dung
1. Con người ra lệnh cho máy
tính như thế nào ?

+ Máy tính là công cụ giúp con
người xử lý thông tin một cách
hiệu quả.
+ Một số thao tác để con người
ra lệnh cho máy tính thực hiện
như: khởi động, thoát khỏi phần
mềm, sao chép, di chuyển, thực
hiện các bước để tắt máy tính…

- Để chỉ dẫn máy tính thực hiện
một công việc nào đó, con người
đưa cho máy tính một hoặc
nhiều lệnh, máy tính sẽ lần lượt
thực hiện các lệnh này theo đúng
thứ tự nhận được.

Khi thực hiện những thao tác
này => ta đã ra lệnh cho máy
tính thực hiện.
? Để điều khiển máy tính con Con người điều khiển máy tính - Con người chỉ dẫn cho máy
người phải làm gì.
thông qua các lệnh.
tính thực hiện thông qua lệnh.
2. Ví dụ Rô-bốt nhặt rác:
20p

+ Hoạt động 2: Tìm hiểu ví dụ
về Rô-bốt nhặt rác.
Con người chế tạo ra Rô-bốt
? Con người chế tạo ra thiết bị
nào để giúp con người nhặt rác,
lau cửa kính trên các toà nhà cao
tầng?
- Giả sử ta có một Rô-bốt có thể
thực hiện các thao tác như: tiến Học sinh chú ý lắng nghe.

một bước, quay phải, quay trái,
nhặt rác và bỏ rác vào thùng.
- Quan sát hình 1 ở sách giáo Học sinh quan sát hình 1 ở sách
khoa
giáo khoa theo yêu cầu của giáo
viên.
? Ta cần ra lệnh như thế nào để + Để Rô-bốt thực hiện việc nhặt
chỉ dẫn Rô-bốt di chuyển từ vị trí rác và bỏ rác vào thùng ta ra lệnh
hiện thời => nhặt rác => bỏ rác như sau:
vào thùng.
- Tiến 2 bước.
- Quay trái, tiến 1 bước.
- Nhặt rác.
- Quay phải, tiến 3 bước.
- Quay trái, tiến 2 bước.
- Bỏ rác vào thùng.

+ Các lệnh để Rô-bốt hoàn thành
tốt công việc:
- Tiến 2 bước.
- Quay trái, tiến 1 bước.
- Nhặt rác.
- Quay phải, tiến 3 bướ...
Tuần: 1 Ngày soạn: 15/08/2010
Tiết: 1 Ngày dạy: 16/08/2010
Phần I: LẬP TRÌNH ĐƠN GIẢN
Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh
- Biết chương trình là cách để con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều công việc liên tiếp.
2. Kĩ năng:
- Biết đưa ra quy trình các câu lệnh để thực hiện một công việc nào đó.
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.
III. Phương pháp:
- Vấn đáp, thuyết trình, trực quan.
IV. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3. Bài mới
T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung
17p
20p
+ Hoạt động 1: Tìm hiểu cách
để con người ra lệnh cho máy
tính.
? Máy tính là công c giúp con
người làm những công việc gì.
? Nêu một s thao tác đ con
người ra lệnh choy tính thực
hiện.
Khi thực hiện những thao tác
này => ta đã ra lệnh cho máy
tính thực hiện.
? Để điều khiển máy tính con
người phải làm gì.
+ Hoạt động 2: Tìm hiểu dụ
về Rô-bốt nhặt rác.
? Con người chế tạo ra thiết bị
nào để giúp con người nhặt c,
lau cửa kính trên các toà nhà cao
tầng?
- Giả sử ta một Rô-bốt có thể
thực hiện các thao tác như: tiến
+ Máy tính công cụ giúp con
người xử thông tin một cách
hiệu quả.
+ Một s thao tác để con người
ra lệnh cho máy tính thực hiện
như: khởi động, thoát khỏi phần
mềm, sao chép, di chuyển, thực
hiện các bước để tắt máy tính…
Con người điều khiển máy tính
thông qua các lệnh.
Con người chế tạo ra Rô-bốt
Học sinh chú ý lắng nghe.
1. Con người ra lệnh cho máy
tính như thế nào ?
- Để chỉ dẫn máy tính thực hiện
một công việc nào đó, con người
đưa cho máy tính một hoặc
nhiều lệnh, máy tính sẽ lần lượt
thực hiện các lệnh này theo đúng
thứ tự nhận được.
- Con người chỉ dẫn cho máy
tính thực hiện thông qua lệnh.
2. Ví dụ Rô-bốt nhặt rác:
Giáo án môn tin học lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn tin học lớp 8 - Người đăng: hieu0908411182
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Giáo án môn tin học lớp 8 9 10 791