Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tin học lớp 10

Được đăng lên bởi Phung Pham
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên: Trần Đính

Tin học 10

CHƯƠNG I
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CỦA TIN HỌC
Tuần :…….
Tiết :……

§1. TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
Biết tin học là 1 nghành khoa học: có đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu riêng.
Biết máy tính vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ.
Biết được sự phát triển mạnh mẽ của tin học do nhu cầu xã hội;
Biết các đặc tính ưu việt của máy tính;
Biết được một số ứng dụng của tin học và máy tính điện tử trong các hoạt động của đời sống.
2. Về kỹ năng: Nhận biết được các bộ phận của máy tính: màn hình, chuột, bàn phím …

3. Về tư duy và thái độ:
-Nhìn nhận tin học là một ngành khoa học mới mẽ cần phải nghiên cứu.
- Học sinh cần nhận thức được tầm quan trọng của môn học, vị trí của môn học trong hệ thống
kiến thức phổ thông và những yêu cầu về mặt đạo đức trong xã hội tin học hóa.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Máy tính Projecter, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, …
2. Học sinh: Tập soạn bài, sgk, đồ dùng học tập.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Phương pháp: Sử dụng các phương pháp,dạy học cơ bản sau một cách linh họat nhằm giúp
học sinh tìm tòi,phát hiện,chiếm lĩnh tri thức. Gợi mở vấn đáp, thảo luận. Phát hiện và giải quyết vấn
đề. Đan xen hoạt động nhóm.
- Phương tiện: Đồ dùng dạy học của giáo viên: thước,phấn,…Computer và projector (nếu có).
IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC

1. Ổn định lớp, Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ : không
3.Tiến trình bài học mới:
TG

HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN

Hoạt động 1:
+ Nêu các phát minh
khoa học kỷ thuật trong
thời gian 1890 – 1920?
+ Xã hội loài người đã
xuất hiện loại tài
nguyên mới?
+ Tin học được hình
thành và phát triển như
thế nào? Ngành tin học
có ứng dụng như thế

HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH

+ Học sinh phát biểu.
+ Các hs khác bổ
sung hoàn chỉnh.
+ Ghi nội dung khái
niệm.

NỘI DUNG BÀI DẠY
Bài 1: TIN HỌC LÀ 1 NGÀNH
KHOA HỌC

I. Sự hình thành và
phát triển của khoa
học.
Sự hình thành và phát triển
của tin học.+ Xem nội dung
+ Các nhóm thảo
trong mục 1 SGK trang 4
luận, phát biểu.
+ 1890 – 1920 phát minh:
Ô tô, máy bay,… sau đó là
máy tính điện tử.

Giáo viên: Trần Đính

nào?
+ Ngành tin học gắn
liền với sự phát triển
của máy tính điện tử.

+ Học sinh thảo
Hoạt động 2:
luận .
+ Sự ảnh hưởng của + Ghi nội dung khái
máy tính trong cuộc niệm.
sống ngày nay?
+ Hs thảo luận và đại
diện nhóm trả lời.
+ Nêu những đặc tính + Hs xem và nhắc
ưu việt của máy tính lại.
trong kỉ nguyên thông
tin?
Hoạt động 3:
+ Giới thiệu một số từ
chuyên ngành tin học
từ hình vẽ.
+ Hs...
Giáo viên: Trần Đính Tin học 10
CHƯƠNG I
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CỦA TIN HỌC
Tuần :…….
Tiết :……
§1. TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
Biết tin học 1 nghành khoa học: đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu riêng.
Biết máy tính vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ.
Biết được sự phát triển mạnh mẽ của tin học do nhu cầu xã hội;
Biết các đặc tính ưu việt của máy tính;
Biết được một số ứng dụng của tin học và máy tính điện tử trong các hoạt động của đời sống.
2. Về kỹ năng: Nhận biết được các bộ phận của máy tính: màn hình, chuột, bàn phím …
3. Về tư duy và thái độ:
-Nhìn nhận tin học là một ngành khoa học mới mẽ cần phải nghiên cứu.
- Học sinh cần nhận thức được tầm quan trọng của môn học, vị trí của môn học trong hệ thống
kiến thức phổ thông và những yêu cầu về mặt đạo đức trong xã hội tin học hóa.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Máy tính Projecter, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, …
2. Học sinh: Tập soạn bài, sgk, đồ dùng học tập.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Phương pháp: Sử dụng các phương pháp,dạy học bản sau một cách linh họat nhằm giúp
học sinh m tòi,phát hiện,chiếm lĩnh tri thức. Gợi mở vấn đáp, thảo luận. Phát hiện và giải quyết vấn
đề. Đan xen hoạt động nhóm.
- Phương tiện: Đồ dùng dạy học của giáo viên: thước,phấn,…Computer và projector (nếu có).
IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
1. Ổn định lớp, Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ : không
3.Tiến trình bài học mới:
TG HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
NỘI DUNG BÀI DẠY
Hoạt động 1:
+ Nêu các phát minh
khoa học kỷ thuật trong
thời gian 1890 – 1920?
+ hội loài người đã
xuất hiện loại tài
nguyên mới?
+ Tin học được hình
thành phát triển như
thế nào? Ngành tin học
ứng dụng như thế
+ Học sinh phát biểu.
+ Các hs khác bổ
sung hoàn chỉnh.
+ Ghi nội dung khái
niệm.
+ Các nhóm thảo
luận, phát biểu.
Bài 1: TIN HỌC 1 NGÀNH
KHOA HỌC
I. Sự hình thành
phát triển của khoa
học.
Sự hình thành và phát triển
của tin học.+ Xem nội dung
trong mục 1 SGK trang 4
+ 1890 – 1920 phát minh:
Ô tô, máy bay,… sau đó
máy tính điện tử.
Giáo án tin học lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tin học lớp 10 - Người đăng: Phung Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Giáo án tin học lớp 10 9 10 43