Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Access 2007

Được đăng lên bởi phuochoai2006
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục đích mônhọc

Cung cấp kiến thứcvà kỹ năng sửdụng hệ quản trị cơ
sởdữliệuAccessđểxâydựngcácứng dụngquảnlý

NỘIDUNG MÔN HỌC
Chương1:Tổngquan
Chương2:ThiếtkếBảngvàmối quanhệChương 3:Thao tác dữ liệu
vớiTruyvấnChương4:Thiếtkếgiao diện với Mẫu biểuChương 5:Xây dựng
báo cáo với Báo biểuChương6:Macro

Chương 1: TỔNGQUAN

1.
2.
3.
4.

KhởiđộngAccess2007
TạomớiCSDLtrongAccess2007
Tìm hiểugiaodiệnAccess2007
Cấutrúctập tinCSDLtrongAccess2007

Khởi độngAccess2007
Cách 1:TừDesktopnhấp đúp vào biểu tượng
MicrosoftOfficeAccess2007(nếucó).

Cách2:Start→Programs→

MicrosoftOffice→Microsoft
Access2007.

Office

Màn hình làm việcMicrosoftAccess2007

TạoCSDLtrongMSAccess
Bước1:KhởiđộngAccess
Bước2:ChọnBlankDatabase
Bước3:ĐặttênCSDLtạiFilename.
Bước4:NútBrownđểthayđổinơi lưuCSDL.
Bước5:ChọnCreate

TạoCSDLtrongMSAccess
Giao diện của màn hình Access 2007

Tìm hiểugiaodiệnAccess2007

-Ribbon: Cung cấp cáclệnhchính

-Thanh QuickAccess:Chứa các lệnh haysử dụngnhưlưu(save),mở (open), tạo mới
(new).

Tìm hiểugiaodiệnAccess2007
-NavigationPane: Chứa cácđốitượng có trong cơsở dữ liệu.

Cấutrúctập tinCSDL(Database)
Mộttập tinCSDLtrongAccess gồmcácđốitượng:
-Tables:Nơi lưu trữ các bảngdữ liệu (table).Mỗi bảngdữ liệulưu
trữthôngtinvềmột chủđềcụthể,...
Vd:thôngtincánhân sinhviên,bảngđiểm,thời khóa biểu...

Cấutrúctập tinCSDL

-Queries:Đượcsử dụngđểtrảlờinhiều câuhỏiliên quan đến cácbảng dữ liệu.
Vídụ:lọcdữ liệutheo điều kiện,tínhtoán sốliệu,sửađổi dữliệu,…

-Forms:Đượcsử dụng đểtạo ra các biểu mẫu.
Ví dụ:tạo giao diện chương trình, tạo biểu mẫu nhậphồ sơ sinhviên,…

-Reports:Đượcsử

dụng

đểtạo

ra

các

báo

cáo

hiểnthị

dữ

từcácTablehoặcQuery.
Vídụ nhưbảng điểm của một sinhviên,danh sách sinh viên của một lớp,…

liệu

-Macros:Đượcsử dụng để thihành lệnh cho cácnútlệnh, tạohệthống menu cho
chươngtrình.
-Modules:Sửdụng ngôn ngữlậptrìnhVisualBasicđểviếtmã nguồn
cầnthiếtchochươngtrình.

Chương 2: THIẾT KẾBẢNG&CÁCMỐIQUAN HỆ

1.
2.
3.

ThiếtkếBảng
Nhập xuấtdữliệu
Quanhệgiữa cácBảng

Thiếtkếbảng(Table)

a.
b.
c.
d.

Tổngquan
Các cách thiết kếbảng
Các kiểu dữliệu
Tạokhóa

Tổngquan

•
•

MỗiCSDL( D a t a b a s e ) gồmmộthoặcnhiềubảnglưutrữdữliệu(Table).
Mỗi bảng dữ liệu thì lại có nhiều dòng (mẫu tin – Record), nhiều cột,
mỗi cột có tên riêng (trường - Field)

VD:CSDLquảnlý sinhviêngồmcácbảngdữliệu:hồsơ sinhviên, danh mục
mônhọc, danh mụckhoa,danh mụclớp,bảngđiểm...

TrườngHọ
củasinhviên

Tổngquan

Mộtmẫutin lưu
thôngtin của 1sv

Các cách thiết kếbảng
Cách 1:DùngDataShee...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Access 2007 - Người đăng: phuochoai2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Giáo trình Access 2007 9 10 397