Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Access 2010 - NXB ĐHSP

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 10584 lần   |   Lượt tải: 56 lần
GIÁO TRÌNH TIN HỌC
DÀNH CHO NGƯỜI TỰ HỌC
ĐỖ TRỌNG DANH-NGUYỄN VŨ NGỌC TÙNG

Tự học Microsoft

Access
2010

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

ĐỖ TRỌNG DANH-NGUYỄN VŨ NGỌC TÙNG

Tự học Microsoft

Access
2010

Dành cho người tự học
( Tái bản lần thứ 10)

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc ĐINH TRẦN BẢO
Tổng biên tập LÊ A

Người nhận xét:

TRUNG NGUYỄN
MINH KHƯƠNG

Biên tập nội dung:
CHÂU TRẦN

Trình bày bìa:

NGUYỄN QUỐC ĐẠI

Kĩ thuật vi tính:
NQD_9X

Mã số: 05.08.429/811/ĐH.2022

Tự học Microsoft Access 2010
In 100.000 cuốn khổ 24 x 35cm tại Công ti In Tiến An.
Giấy phép xuất bản số 123-452/ XB-QLXB, kí ngày 10/09/2022.
In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2022.

Giáo trình Access

Trung tâm Tin học

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS 2010
1.1. Giới thiệu:
Microsoft Access là một thành phần trong bộ Microsoft Office của
hãng Microsoft. MS Access cung cấp cho người dùng giao diện
thân thiện và các thao tác ñơn giản, trực quan trong việc xây dựng
và quản trị cơ sở dữ liệu cũng như xây dựng các ứng dụng cơ sở dữ
liệu.
Access là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDMS- Relational
Database Management System), rất phù hợp cho các bài toán quản
lý vừa và nhỏ. Hiệu năng cao và ñặc biệt dễ sử dụng do giao diện
giống các phần mềm khác trong bộ MS Office như MS Word, MS
Excel.
Access còn cung cấp hệ thống công cụ phát triển khá mạnh ñi kèm
(Development Tools) giúp các nhà phát triển phần mềm ñơn giản
trong việc xây dựng trọn gói các dự án phần mềm quản lý qui mô
vừa và nhỏ
MS Access 2010 cung cấp hệ thống công cụ rất mạnh, giúp người
dùng nhanh chóng và dễ dàng xây dựng chương trình ứng dụng
thông qua query, form, report kết hợp với một số lệnh Visual Basic.
Trong Microsoft Access 2010, bạn có thể xây dựng cơ sở dữ liệu
web và ñưa chúng lên các SharePoint site. Người duyệt SharePoint
có thể sử dụng ứng dụng cơ sở dữ liệu của bạn trong một trình
duyệt web, sử dụng SharePoint ñể xác ñịnh ai có thể xem những gì.
Nhiều cải tiến mới hỗ trợ khả năng ñưa dữ liệu lên web, và cũng
cung cấp lợi ích trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu trên máy ñơn
truyền thống.
Access 2010 giao diện người dùng cũng ñã thay ñổi. Nếu bạn
không quen với Office Access 2007, Ribbon và Cửa sổ Danh mục
chính có thể là mới cho bạn. Thanh Ribbon này thay thế các menu
và thanh công cụ từ phiên bản trước. Cửa sổ Danh mục chính thay
thế và mở rộng các chức năng của cửa sổ Database.
-1-

Giáo trình Access

Trung tâm Tin học

Và một ñiểm mới trong Access 2010, Backstage Vi...
Tự học Microsoft
Access
2010
NHÀ XUẤT BẢN
Đ
ẠI HỌC PHẠM
GIÁO TRÌNH TIN HỌC
NH CHO NGƯỜI TỰ HỌC
ĐỖ TRỌNG DANH-NGUYỄN V
Ũ NG
C TÙNG
Giáo trình Access 2010 - NXB ĐHSP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Access 2010 - NXB ĐHSP - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
Giáo trình Access 2010 - NXB ĐHSP 9 10 168