Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo Trình Bài Tập
Kỹ Thuật Lập Trình

Lời mở đầu

LỜI MỞ ĐẦU

Khi bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình – Cụ thể là ngôn ngữ C – Sinh Viên thường
gặp khó khăn trong việc chuyển vấn đề lý thuyết sang cài đặt cụ thể trên máy. Sách
“Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình” nhằm cung cấp cho các Học Sinh - Sinh
Viên Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin Tp. Hồ Chí Minh hệ thống các bài tập, những
kỹ năng thực hành cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình C. Cuốn sách này được
xem như tài liệu hướng dẫn từng bước cho Học Sinh - Sinh Viên của Trường trong việc
học và áp dụng kiến thức lý thuyết trên lớp một cách thành thạo và sâu rộng.
Giáo trình được chia thành 10 chương theo từng nội dung kiến thức, kèm theo Các đề
thi mẫu và 1 phụ lục hướng dẫn viết chương trình, chuẩn đoán lỗi và sửa lỗi. Mỗi
chương gồm 2 phần:
™ Phần lý thuyết: được tóm tắt ngắn gọn với đầy đủ ví dụ minh hoạ kèm theo.
™ Phần bài tập: với nhiều bài tập được chia làm hai mức độ cơ bản và luyện tập
nâng cao, bài tập có đánh dấu * là bài tập khó dành cho sinh viên luyện tập thêm.
™ Phần kết luận: Tóm tắt nội dung và các thao tác mà sinh viên cần nắm hay
những lưu ý của chương đó.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã cố gắng trích lọc những kiến thức rất cơ bản,
những lỗi hay gặp đối với người mới lập trình. Bên cạnh đó chúng tôi cũng bổ sung
thêm một số bài tập nâng cao để rèn luyện thêm kỹ năng lập trình.
Tuy nhiên, chủ đích chính của giáo trình này là phục vụ cho một môn học nên chắc chắn
không thể tránh khỏi những thiếu sót, vì thế, rất mong nhận được những góp ý quý báu
của các thầy cô, các đồng nghiệp và các bạn Học Sinh – Sinh Viên để giáo trình này
ngày càng hoàn thiện hơn.
Chân thành cảm ơn.

Giáo trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

Trang 1

Lịch trình thực hành

LỊCH TRÌNH THỰC HÀNH
¡
Tổng thời gian: 90 tiết.
STT

NỘI DUNG

SỐ TIẾT

1

Chương 1: Lưu đồ thuật toán

03

2

Chương 2: Cấu trúc điều khiển

06

3

Chương 3: Hàm con

12

4

Chương 4: Mảng một chiều

24

5

Chương 5: Chuỗi ký tự

06

6

Chương 6: Mảng hai chiều

12

7

Chương 7: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

12

8

Chương 8: Tập tin

06

9

Chương 9: Đệ qui

06

10

Chương 10: Hướng dẫn lập trình bằng phương pháp Project

03

Giáo trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình

Trang 2

Lưu đồ thuật toán

CHƯƠNG 1

LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN (FLOWCHART)

Các ký hiệu biểu diễn lưu đồ thuật toán, cách biểu diễn các cấu trúc điều khiển rẽ
nhánh, cấu trúc lặp và các kỹ thuật liên quan đến lưu đồ thuật toán.

I.

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I.1. Khái niệm
Lưu đồ thuật ...
Giáo Trình Bài Tập
Kỹ Thuật Lập Trình
Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình 9 10 649