Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình dạy Encore

Được đăng lên bởi lekimhoak33
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1063 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
___________________________________________________________________________
H
i nhc sĩ Vit Nam
CHƯƠNG I: M ðẦU
Encore chương trình son nhc bng Máy tính ñơn gin và d
dàng. Nếu bn có chút ít kh năng nhc lý căn bn, bn có th son mt
bn nhc vi dàn nhc ñệm theo ý mun, ñồng thi, bn th viết li
cho bài hát bng tiếng Vit in bn nhc y ra na. Phn tr giúp này
da trên Encore 4.2 là bn thông dng nht, còn phiên bn mi ñây
Encore 4.5 cũng không khác my, ch nâng cp ñể s dng cho
Win XP mà thôi. .
Chúng tôi xin ñưa ra phn Hướng dn này ñể các bn tham kho,
hu hoàn thành mt bn nhc ñúng k thut và vi thi gian nhanh nht.
Các phiên bn Encore v sau này ñã phn tr giúp, nhưng viết bng
tiếng Anh nên cũng không tin lm cho nhng người mi làm quen vi
máy tính. .
ñây chúng tôi ch ñưa ra phn hướng dn cơ bn ñể son mt bn
nhc thông thường thôi. Trong Encore còn rt nhiu nh năng khác
hp dn hơn na, không th trình bày ñầy ñủ hết trong phn Hướng Dn
này ñược.Vi kh năng còn hn chế, nên trong chương trình này th
còn nhiu sai sót. Mong các bn góp ý.
CHƯƠNG II: CÁCH SON NHC
ðể bt ñầu son mt bài nhc trong Encore, sau khi m chương trình, bn cn biết các
thao tác thông thường như dưới ñây:
Các thao tác trên khuông nhc
Chép nhc bng thanh công c
Chép nhc bng bàn phím keyboard
Chn khóa nhc - Nhp và Âm giai
S dng các nút trên thanh công c
Các chế ñộm vic t ñộng
2.1. Các thao tác trên khuông nhc
Khi ghi nhc, bn thường s dng các thao tác như sau:
Giáo trình dạy Encore - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình dạy Encore - Người đăng: lekimhoak33
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Giáo trình dạy Encore 9 10 436