Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P7)

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 10819 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Đỗ Đức Trung

Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD

9.2.5. Tô màu các đối tƣợng trên 3D Orbit View
Các đối tượng trên 3D orbit view được tô màu cho chúng sự biểu diễn ba chiều
thật hơn. Bạn có thể thay đổi phương pháp hiển thị đối tượng bằng cách sử dụng các
phương thức tô màu khác nhau.
Để thay đổi phương thức tô màu trên 3D orbit view
1

Bắt đầu 3Dorbit, nhấp phím phải chuột trên vùng đồ họa và chọn Shading Modes
từ shortcut menu.

2

Chọn một trong các lựa chọn sau:
Wireframe: Hiển thị các đối tượng trên 3D view bằng cách sử dụng các đoạn
thẳng và đường cong để hiển thị các cạnh biến (hình 9.13).

Hình 9.13

Hình 9.14
Hidden: Hiển thị các đối tượng trên 3D view sử dụng cách hiển thị dạng khung
lưới với các đường hiển thị và các mặt sau được che khuất (hình 9.14).
Flat Shaded: Tô màu các đối tượng trên 3D view giữa các mặt đa giác. Điều đó
làm cho các đối tượng phân chia thành các mặt phẳng và hiển thị với độ mịn thấp
nhất (hình 9.15).

- 99 -

Đỗ Đức Trung

Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD

Hình 9.15
Gouraud Shaded: Tô màu các đối tượng trên 3D view và làm trơn các cạnh giữa
các mặt đa giác. Điều đó làm cho các đối tượng trơn hơn, hiển thị thật hơn (hình
9.16).

Hình 9.16
Flat Shaded, Edges On: Kết hợp các lựa chọn Flat Shaded và Wireframe. Các đối
tượng là mặt đa giác tô màu với sự hiển thị khung lưới (hình 9.17).

Hình 9.17
Gouraud Shaded, Edges On: Kết hợp các lựa chọn Gouraud Shaded và
Wireframe. Các đối tượng được tô màu theo phương pháp Gouraud với
khung lưới được hiển thị (hình 9.18).

Hình 9.18

- 100 -

Đỗ Đức Trung

Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD

9.3. Các lệnh liên quan đến quan sát mô hình 3D
Ngoài lệnh 3DOrbit, trong AutoCAD còn có một số lệnh liên quan đến quan sát
mô hình 3D: 3Dcorbit, 3Dclip, 3Ddistance, 3Dpan, 3Dsviwel, 3Dzoom, Camera,…
Các lệnh này nằm trên 3D Orbit toolbar.
9.3.1. Lệnh 3Dclip
Toolbars

Nhập lệnh

3Dorbit

Menu bar

3Doclip

Shortcut menu: Bắt đầu lệnh 3Dorbit, nhấp phím phải trên vùng đồ họa và chọn
More Adjust Clipping Planes.
Bắt đầu 3D view tương tác và mở Adjust Clipping Planes window, AutoCAD
hiển thị Adjust Clipping Planes window.
9.3.2. Lệnh 3Ddistance
Toolbars

Nhập lệnh

3Dorbit

Menu bar

3Ddistance

Shortcut menu: Bắt đầu lệnh 3Dorbit, nhấp phím phải trên vùng đồ họa và chọn
More Adjust Distance.
Bắt đầu 3D view tương tác làm cho đối tượng xuất hiện gần hoặc xa hơn. Lệnh
3Ddistance mô phỏng ảnh hưởng của việc di chuyển camera gần đối tượng hơn hoặc xa
hơn. Không giống như 3Dzoom, 3Ddítance không làm tăng qu...
Đỗ Đức Trung Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD
- 99 -
9.2.5. Tô màu các đối tƣợng trên 3D Orbit View
Các đối tượng trên 3D orbit view được tô màu cho chúng sự biểu diễn ba chiều
thật hơn. Bạn ththay đổi phương pháp hiển thị đối tượng bằng cách sử dụng các
phương thức tô màu khác nhau.
Để thay đổi phương thức tô màu trên 3D orbit view
1 Bắt đầu 3Dorbit, nhấp phím phải chuột trên vùng đồ họa chọn Shading Modes
t shortcut menu.
2 Chọn một trong các lựa chọn sau:
Wireframe: Hiển thị các đối tượng trên 3D view bằng cách s dụng các đoạn
thẳng và đường cong để hiển thị các cạnh biến (nh 9.13).
Hình 9.13
Hình 9.14
Hidden: Hiển thị các đối tượng trên 3D view sử dụng cách hiển thị dạng khung
lưới với các đường hiển thị và các mặt sau được che khuất (hình 9.14).
Flat Shaded: Tô màu các đối tượng trên 3D view giữa các mặt đa giác. Điu đó
làm cho các đối tượng phân chia thành các mặt phẳng và hiển thị với độ mn thấp
nhất (hình 9.15).
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P7) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P7) - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giáo Trình Học CAD 3D toàn tập - Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD (P7) 9 10 550