Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình học PHP (Bản test)

Được đăng lên bởi Tấn Vinh
Số trang: 413 trang   |   Lượt xem: 2431 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Tổng Hợp Mọi Thứ Về
PHP ( TEST )
Mục Lục
Chapter 1 : Giới Thiệu PHP
Chapter 2 : Bắt Đầu Với PHP
Chapter 3 : Cài Đặt PHP
Chapter 4 : Cú Pháp PHP
Chapter 5 : Biến PHP
Chapter 6 : Chuỗi Biến PHP
Chapter 7 : Toán Tử PHP
Chapter 8 : Câu lệnh if … else trong PHP .
Chapter 9 : Câu lệnh Switch trong PHP
Chapter 10 : Arrays ( Mảng )
Chapter 11 : Looping – While Loops
Chapter 12 : Looping – For Loops
Chapter 13 : Functions ( Hàm Chức Năng )
Chapter 14 : PHP Forms and User Input
Chapter 15 : PHP $_GET Variable
Chapter 16 : PHP $_POST Function
Chapter 17 : Date() Function
Chapter 18 : File Handing
Chapter 19 : File Upload
Chapter 20 : PHP Cookies
Chapter 21 : PHP Sessions
Chapter 22 : Sending Emails
Chapter 23 : Secure E-mails
Chapter 24 : Error Handing
Chapter 25 : Exception Handing
Chapter 26 : PHP Filter
Chapter 27 : PHP MySQL
Chapter 28 : PHP XML Expat Parser
Chapter 29 : Giới thiệu AJAX
Chapter Ngoài : Bài Tập
-Bài 11: Viết ứng dụng đăng nhập bằng PHP và MYSQL
-Bài 12: Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MYSQL
-Bài 13: Viết ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và MYSQL
-Bài 14: viết ứng dụng sửa xóa thành viên bằng PHP và MYSQL
-Bài 15: Viết ứng dụng tạo mã xác nhận bằng PHP
-Bài 16: Viết ứng dụng đếm số người online bằng php

Page 1 of 413

-Bài 17: Xây dựng hệ thống bình chọn bằng PHP và MYSQL
-Bài 18: Xây dựng ứng dụng tạo trang upload nhiều hình ảnh
-Bài 19: Viết ứng dụng tạo giỏ hàng - shopping cart - phần 1
-Bài 20: Viết ứng dụng tạo giỏ hàng - shopping cart - phần 2
Chapter 30 : Các hàm
Chapter 31 : Linh Tinh Các Thứ Bên Ngoài Tổng Hợp Được
+Code style theo chuẩn Zend
-Những điều cần biết về PHP 5.4
-Các hàm rất hữu ích trong PHP bạn cần biết !
-Điều gì khiến bạn là 1 coder tồi ?
-Các lỗi cơ bản trong lập trình PHP
-Code gửi mail trong PHP
-Tự làm menu 2 cấp đơn giản với php và javascript
-Tự làm điểm sáng với javascript
-Giới thiệu - Cài đặt Smarty
-Smarty cơ bản [ Phần 1 ]
-Smarty cơ bản [ Phần 2 ]
-Kỹ thuật sử dụng lazy loading trong hướng đối tượng
-Regular Expressions
-Giới thiệu Regular Expression Nâng cao
-Đệ quy với menu không giới hạn số cấp (N cấp)
-Upload file trong php
-Class support Mutil Language cho cơ bản và nâng cao và cho cả các framework khác!!!!
-Hướng dẫn CSS Framework 960 cho mọi người
-Nhập dữ liệu từ file excel sử dụng công nghệ XML...
-Mô hình VMC auto load Controller và model
-Thủ Thuật Tăng Tốc PHP
-Code phân trang theo kiểu Google
-Phân trang cơ bản, có phân đoạn không OOP
-Hướng dẫn sử dụng jquery ajax lồng nhau trong ứn...
Page 1 of 413
Tổng Hợp Mọi Thứ Về
PHP ( TEST )
Mục Lục
Chapter 1 : Giới Thiệu PHP
Chapter 2 : Bắt Đầu Với PHP
Chapter 3 : Cài Đặt PHP
Chapter 4 : Cú Pháp PHP
Chapter 5 : Biến PHP
Chapter 6 : Chuỗi Biến PHP
Chapter 7 : Toán Tử PHP
Chapter 8 : Câu lệnh if … else trong PHP .
Chapter 9 : Câu lệnh Switch trong PHP
Chapter 10 : Arrays ( Mảng )
Chapter 11 : Looping – While Loops
Chapter 12 : Looping – For Loops
Chapter 13 : Functions ( Hàm Chức Năng )
Chapter 14 : PHP Forms and User Input
Chapter 15 : PHP $_GET Variable
Chapter 16 : PHP $_POST Function
Chapter 17 : Date() Function
Chapter 18 : File Handing
Chapter 19 : File Upload
Chapter 20 : PHP Cookies
Chapter 21 : PHP Sessions
Chapter 22 : Sending Emails
Chapter 23 : Secure E-mails
Chapter 24 : Error Handing
Chapter 25 : Exception Handing
Chapter 26 : PHP Filter
Chapter 27 : PHP MySQL
Chapter 28 : PHP XML Expat Parser
Chapter 29 : Giới thiệu AJAX
Chapter Ngoài : Bài Tập
-Bài 11: Viết ứng dụng đăng nhập bằng PHP và MYSQL
-Bài 12: Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MYSQL
-Bài 13: Viết ứng dụng quản lý thành viên bằng PHP và MYSQL
-Bài 14: viết ứng dụng sửa xóa thành viên bằng PHP và MYSQL
-Bài 15: Viết ứng dụng tạo mã xác nhận bằng PHP
-Bài 16: Viết ứng dụng đếm số người online bằng php
Giáo trình học PHP (Bản test) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình học PHP (Bản test) - Người đăng: Tấn Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
413 Vietnamese
Giáo trình học PHP (Bản test) 9 10 315