Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC ACTIVBOARD PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE_STUDIO

Được đăng lên bởi Bảo Anh
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VSIONGLOBAL – VUN ĐẮP NHÂN TÀI VIỆT


GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BẢNG TƯƠNG TÁC ACTIVBOARD
PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE_STUDIO

TP.HCM - 10/2010
(Tái bản lần 1)

Giáo trình ActivInspire – Studio

Vsionglobal – Vun đắp nhân tài Việt

MỤC LỤC

A. Làm quen với bảng tương tác Activboard..........................................4
I. Trước khi bắt đầu.....................................................................................4
II. Sử dụng bút Activpen..............................................................................4
1. Di chuyển con trỏ................................................................................4
2. Tính năng chuột trái............................................................................4
3. Tính năng chuột phải..........................................................................4
4. Drag bút..............................................................................................4
5. Nhấp đúp.............................................................................................5
III. Tinh chỉnh bảng Activboard..................................................................5

B. Hướng dẫn cài đặt phần mềm ActivInspire.......................................7
C. Hướng dẫn sử dụng phần mềm ActivInspire_Studio........................11
Phần I. Giới thiệu tổng quát ........................................................................11
I. Bảng điều khiển......................................................................................11
II. Cửa sổ ActivInspire_Studio....................................................................12
1. Tạo Flipchart mới............................................................................13
2. Mở Flipchart đã soạn sẵn.................................................................13
3. Lưu Flipchart...................................................................................13
Phần II – Chuyển giao diện tiếng Anh sang tiếng Việt................................14
Phần III. Hộp công cụ chính..........................................................................14
Phần IV. Các công cụ thường được sử dụng................................................17
1. Thiết bị ghi âm thanh.......................................................................17
2. Thiết bị ghi màn hình.......................................................................17
3. Băng giấy...........................................................................................
VSIONGLOBAL – VUN ĐẮP NHÂN TÀI VIỆT
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BẢNG TƯƠNG TÁC ACTIVBOARD
PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE_STUDIO
TP.HCM - 10/2010
(Tái bản lần 1)
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC ACTIVBOARD PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE_STUDIO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC ACTIVBOARD PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE_STUDIO - Người đăng: Bảo Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC ACTIVBOARD PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE_STUDIO 9 10 536