Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010

Được đăng lên bởi nguyenkhack47
Số trang: 219 trang   |   Lượt xem: 3763 lần   |   Lượt tải: 56 lần
0

Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010
Chức năng Backstage View
Giao diện ribbon của Office 2010 được đưa vào tất cả các ứng dụng trong gói
Office 2010.
Công cụ Backstage View được truy cập qua phím Office (góc trên bên trái), hỗ
trợ sử dụng các tác vụ như lưu tài liệu hoặc in ấn.

Thanh định hướng bên trái của Backstage View chứa nhiều lệnh, như cho phép
ai sửa tài liệu, kích cỡ file...

1

Thêm tính năng Sparkline

Excel luôn có dữ liệu đồ thị và biểu đồ rất phong phú để mô tả dữ liệu và xu
hướng. Với Excel 2010, Microsoft đã bổ sung thêm một tính năng mới Sparklines. Tính năng này cho phép người dùng đặt một đồ thị cỡ nhỏ (mini)
hay một dòng nhận định khuynh hướng trong một ô (cell). Sparklines là cách
nhanh nhất và đơn giản nhất để thêm thành phần đồ thị hiển thị vào một cell.

2

parkline là c ch hữu ích để thêm một yếu tố trực quan nhanh và gọn.

Tính năng Slicers
Slicers là một trong những tính năng trong Excel 2010 có thể giúp bạn giải thích
dữ liệu của bạn dễ dàng hơn. Một cách nhanh chóng, bạn có cái nhình trực
quan sâu thông qua số lượng lớn dữ liệu.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng licers để lọc thông qua các dữ liệu của bạn và có thể
nhanh chóng tìm thấy những thông tin có liên quan
Khi dữ liệu trong bảng Pivot Table thay đổi, Slicer sẽ tự động được cập nhật.

3

Định dạng dữ liệu có điều kiện
Chức năng conditional format mới bao gồm nhiề kiểu định dạng và icons và
khả năng tô s ng chỉ những mục được chỉ định như gi trị lớn nhất, nhỏ nhất...
với chỉ 1 cú click chuột
Đây là chức năng rất hay trong Excel 2010. Nếu bạn có một bảng với nhiều số
liệu kh c nhau, thông thường để đ nh gi dữ liệu, chúng ta thường dùng các
hàm rút trích và lọc dữ liệu. Tuy nhiên, với chức năng này, bạn không cần dùng
hàm, càng không cần lấy dữ liệu ra khỏi bảng mà vẫn có thể đ nh gi chính x c
dữ liệu qua cách làm nổi bật các ô theo một điều kiện định sẵn. Thực hiện như
sau: quét chọn một cột hoặc dòng dữ liệu cần đ nh gi , sau đó bấm nút
Conditional Formatting, một menu hiện ra với các tùy chọn:
Kiểu đánh giá sàng lọc:
Kiểu đ nh gi này sẽ sàng lọc dữ liệu của bạn ngay tại trong bảng chứ không
phải trích riêng ra ngoài như c c phiên bản Excel trước đây. Chương trình thực
hiện “sàng lọc tại chỗ” bằng cách làm nổi bật lên những ô đúng với điều kiện
hoặc quy luật do bạn quy định. au đây là hai nhóm quy luật chính:
 Highlight Cells Rules: làm nổi bật các ô theo một trong c c điều kiện:
Greater Than... (lớn hơn), Less Than... (nhỏ hơn), Equal To (bằng) một giá
trị so s n...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010 - Người đăng: nguyenkhack47
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
219 Vietnamese
Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010 9 10 158