Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Latex

Được đăng lên bởi ndchinh93
Số trang: 535 trang   |   Lượt xem: 1891 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nhập môn LATEX
Hà Quốc Trung Ph. D.
trunghq@it-hut.edu.vn
Ha noi University of Technology

Next First Last Back Index

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
• Các thành phần văn bản, dấu, trọng âm, ký hiệu đặc biệt.
• Các lệnh thay đổi fonts đơn giản.
• Các loại tài liệu, các lệnh phân chương, các trang bìa.
• Canh lề.
• Định nghĩa các câu lệnh người sử dụng.
• Chuyển đổi về dạng PostScript và Portable Document Format.
• Danh sách.
• Bảng.
• Công thức toán cơ bản.
• Tham chiếu chéo
Previous Next First Last Back Index

2

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
• Các thành phần văn bản, dấu, trọng âm, ký hiệu đặc biệt.
• Các lệnh thay đổi fonts đơn giản.
• Các loại tài liệu, các lệnh phân chương, các trang bìa.
• Canh lề.
• Định nghĩa các câu lệnh người sử dụng.
• Chuyển đổi về dạng PostScript và Portable Document Format.
• Danh sách.
• Bảng.
• Công thức toán cơ bản.
• Tham chiếu chéo
Previous Next First Last Back Index

2

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
• Các thành phần văn bản, dấu, trọng âm, ký hiệu đặc biệt.
• Các lệnh thay đổi fonts đơn giản.
• Các loại tài liệu, các lệnh phân chương, các trang bìa.
• Canh lề.
• Định nghĩa các câu lệnh người sử dụng.
• Chuyển đổi về dạng PostScript và Portable Document Format.
• Danh sách.
• Bảng.
• Công thức toán cơ bản.
• Tham chiếu chéo
Previous Next First Last Back Index

2

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
• Các thành phần văn bản, dấu, trọng âm, ký hiệu đặc biệt.
• Các lệnh thay đổi fonts đơn giản.
• Các loại tài liệu, các lệnh phân chương, các trang bìa.
• Canh lề.
• Định nghĩa các câu lệnh người sử dụng.
• Chuyển đổi về dạng PostScript và Portable Document Format.
• Danh sách.
• Bảng.
• Công thức toán cơ bản.
• Tham chiếu chéo
Previous Next First Last Back Index

2

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
• Các thành phần văn bản, dấu, trọng âm, ký hiệu đặc biệt.
• Các lệnh thay đổi fonts đơn giản.
• Các loại tài liệu, các lệnh phân chương, các trang bìa.
• Canh lề.
• Định nghĩa các câu lệnh người sử dụng.
• Chuyển đổi về dạng PostScript và Portable Document Format.
• Danh sách.
• Bảng.
• Công thức toán cơ bản.
• Tham chiếu chéo
Previous Next First Last Back Index

2

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
• Các thành phần văn bản, dấu, trọng âm, ký hiệu đặc biệt.
• Các lệnh thay đổi fonts đơn giản.
• Các loại tài liệu, các lệnh phân chương, các trang bìa.
• Canh lề.
• Định nghĩa các câu lệnh người sử dụng.
• Chuyển đổi về dạng PostScript và Portable Document Format.
• Danh sách.
• Bảng.
• Công thức toán...
Nhập môn L
A
T
E
X
Quốc Trung Ph. D.
trunghq@it-hut.edu.vn
Ha noi University of Technology
Next First Last Back Index
Giáo trình Latex - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Latex - Người đăng: ndchinh93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
535 Vietnamese
Giáo trình Latex 9 10 472