Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Tin học cho thiếu nhi

Được đăng lên bởi hoangnguyen579-hn
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình tin học dành cho thiếu nhi

CHƢƠNG MỞ ĐẦU
GIỚI THIỆU
Chương I: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH
Chương II: PHẦN MỀM HỌC TẬP
Chương III: TÌM HIỂU WINDOWS XP
Chương IV. WINDOWS EXPLORE
Chương V: MICROSOFT WORD
1. Khởi động máy tính:
Bật nguồn điện của máy tính và nhấn vào nút khởi động trên Case máy.

Nút khởi động

2. Tắt máy tính:
- Nhấn vào nút Start – chọn lệnh Turn Off Computer.
- Trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại với 4 mục chọn như hình dưới đây:

Stand by: Tạm
thời tắt màn hình
trong một thời
gian ngắn.

Shutdown:
Thoát máy

Trang 3

+ Restart: Khởi động
lại Windows

Giáo trình tin học dành cho thiếu nhi

CHƢƠNG I – NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH
I. Nguyên lý hoạt động:
Máy tính hoạt động trên cơ sở hệ nhị phân (chỉ gồm hai ký hiệu là 0 và 1). Mỗi
trạng thái nhị phân được gọi là BIT (Binary Digit) được thể hiện qua sơ đồ sau đây:

NHẬP

XỬ LÝ

XUẤT

II. Cấu trúc máy tính:
Về cơ bản tất cả các hệ thống máy tính đều có các bộ phận cơ bản sau :
- CPU: Bô ̣ xử lý trung tâm
- Bô ̣ nhớ trong: ROM& RAM
- Bô ̣ nhớ ngoài : Backing Storage
- Các thiết bị nhập: Input Unit (bàn phím, chuột, máy scans ảnh,..)
- Các thiết bị xuất: Output Unit (màn hình, máy in,…)
1. Bô ̣ xử lý trung tâm : CPU:
Đây là bô ̣ naõ của máy tin
́ h , nó thực hiện hầu hết các phép toán số học và logic ,
CPU được chia làm các bộ phận sau :
a, Khố i xử lý các phé p toán số ho ̣c và logic ( Athimetic Logic Unit ) : ALU
- Thực hiê ̣n các phép toán số ho ̣c : +, - , x , : ....
- Thực hiê ̣n các phép toán so sánh : > , < ,≥, ≤ , #,=....
-Thực hiê ̣n các phép toán login : and , or , xor , not ...
b, Khố i điề u khiể n : (Control Unit ) : CU
Khố i này có chức năng thực hiê ̣n tuầ n tự các phép tính :
VD : Cho X=2, Y= 5, X= X+Y , Y=X.Y, X=X+Y
Theo các ba ̣n KQ là gì ? X=42, Y=35
2. Bô ̣ nhớ trong (ROM&RAM)
Bô nhớ trong đươ ̣c chia làm 2 loại như sau :
a, Bộ nhớ chỉ đọc: ROM
Đây là bô ̣ nhớ đươ ̣c các nhà sản xuấ t máy tính thiế t lâ ̣p ra . Người sử du ̣ng chỉ có
thể sử du ̣ng dữ liê ̣u trong bô ̣ nhớ này chứ không thể thay đổ i đươ ̣c dữ liê ̣u trong nó . Khi
tắ t máy hoă ̣c mấ t điê ̣n dữ liê ̣u trong ROM không bi ̣mấ t đi .
VD: Bios ROM (Basic Input Output System Read Only Memmory): Bô ̣ nhớ chỉ
đo ̣c điề u khiể n các thiế t bi ̣vào ra cơ bản của hê ̣ thố ng máy tiń h .
b, Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM:
Người sử du ̣ng có thể hoàn toàn thay đô...
G
Trang 3




I
V. WINDOWS EXPLORE
V: MICROSOFT WORD
1. 

2. :
-  Turn Off Computer.
- 
  
   
  

Shutdown:
Thoát máy
   
ndows

Giáo trình Tin học cho thiếu nhi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Tin học cho thiếu nhi - Người đăng: hoangnguyen579-hn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Giáo trình Tin học cho thiếu nhi 9 10 699